Czcionka
Kontrast

Laboratorium Właściwości Zawiesin

W laboratorium prowadzona są następujące badania:

 • Badania właściwości zestalonych zawiesin i mieszanin wiążących (spoiw i zapraw), w tym wytrzymałość na ściskanie i zginanie,
 • Badania fizyko-mechanicznych własności materiałów drobnoziarnistych (wilgotność, wodoprzepuszczalność, skład ziarnowy, gęstość) wg normy PN-G 11011:98 oraz PN-93/G/11010,
 • Badanie własności fizyko-chemicznych gleb, materiałów i odpadów mineralnych,
 • Badania właściwości odpadów organicznych i komunalnych, w tym składu morfologicznego odpadów komunalnych, zawartości substancji organicznych w odpadach komunalnych, osadach ściekowych, oznaczenie współczynnika oddechowego kompostu AT4,
 • Oznaczenie zawartości popiołu w produktach węglowych i odpadach organicznych.
 • Badania fitotoksyczności odpadów, w tym test toksyczności OSTRACODTOXKIT F – Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 6 dniowy test toksyczności. Test jest zgodny z normą ISO 14371:2012.
 • Badania wegetacji roślin,
 • Określenie podstawowych parametrów eluatu wodnego materiałów organicznych i mineralnych, w tym pH, zasolenie, zawartość zanieczyszczeń chemicznych.
 • Badania mineralnej sekwestracji CO2 róznych warunkach przy ciśnieniu d.

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Dr hab. inż. Radosław Pomykała
rpomyk@agh.edu.pl
608 615 519

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

 • Badania fizycznych i chemicznych właściwości odpadów mineralnych i organicznych,
 • Badania właściwości mechanicznych mieszanin wiążących: spoiw, zapraw i betonów.
 • Badania fitotoksyczności odpadów,
 • Badania wegetacji roślin, szczególnie na podłożach antropogenicznych.
 • Badania mineralnej sekwestracji CO2.
This site is registered on wpml.org as a development site.