Czcionka
Kontrast

Laboratorium Analiz Środowiskowych

Opis działalności badawczej, która jest realizowana w laboratorium:
Zastosowanie metod chemicznych i fizykochemicznych do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z wód i ścieków. Odzysk pierwiastków ze ścieków. Oznaczanie podstawowych parametrów wody i ścieków – wskaźniki fizyczne i chemiczne. Oznaczanie zawartości jonowych form wybranych metali i anionów nieorganicznych w roztworach wodnych (m.in. Fe3+, Cu2+, Cl-, SO42-). Analiza jakościowa i ilościowa wybranych substancji organicznych w roztworach (głównie fenole). Analiza termograwimetryczna substancji organicznych – oznaczanie wilgoci, części lotnych, popiołu, utraty masy próbki.

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Dr Agnieszka Bożęcka
gala@agh.edu.pl
(12) 617-21-74

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

  • Uzdatnianie wód i oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem metod chemicznych i fizykochemicznych
  • Odzysk cennych składników ze ścieków
  • Ocena zdolności sorpcyjnych węgli aktywnych oraz odpadów organicznych i nieorganicznych w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń z roztworów wodnych
  • Badania nad selektywnym wydzielaniem metali na jonitach
This site is registered on wpml.org as a development site.