Czcionka
Kontrast

Laboratorium badania metanonośności i samozapalności węgla

W laboratorium prowadzone są prace naukowo-badawcze ukierunkowane na rozpoznawanie i identyfikację zagrożenia metanowego oraz zagrożenia pożarami endogenicznymi w kopalniach węgla kamiennego. Laboratorium wyposażone jest między innymi w następująca aparaturę:

  • Stanowisko do oznaczania metanonośności węgla kamiennego oraz gazonośności próbek skalnych składające się z aparatu do odgazowania próbek skalnych MOD-2, wstrząsarki typu TTZ-3 do rozdrabniania próbek oraz chromatografu gazowego SRI 8610C.
  • Stanowisko z analizatorem PR-30/250 do oznaczania wskaźnika samozapalności. Zabudowany na stanowisku piec rurowy pozwala również na badanie składu gazów (analiza chromatograficzna) podczas wygrzewania węgla w temperaturach do 450oC, oraz przy różnych strumieniach powietrza przepływającego przez komorę pieca.

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Marek Korzec
mkorzec@agh.edu.pl
(12) 617-20-89

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

  • Zagrożenie pożarowe w kopalniach
  • Oznaczanie skłonności węgla do samozapalenia
  • Zagrożenie metanowe w kopalniach
  • Rozpoznanie zagrożenia metanowego
This site is registered on wpml.org as a development site.