Czcionka
Kontrast

Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej

Kompleksowe badania studni głębinowych, w tym m.in. oznaczanie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej, stanu hydraulicznego otworów studziennych, głębinowych agregatów pompowych w miejscu pracy; wykrywanie nieszczelności rurociągów tłocznych i okładzinowych rur studziennych, dobór parametrów pracy studni, inspekcje TV; wybór metod renowacji studni i ocena skuteczności zabiegów naprawczych.
Stacjonarne badania przepuszczalności filtrów studziennych oraz innych materiałów filtracyjnych, wykonywanie statycznych i dynamicznych testów wymywalności gruntów, skał i odpadów; monitoring wód podziemnych i powierzchniowych, polowe oraz laboratoryjne oznaczenia podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wód podziemnych i powierzchniowych, pobór próbek gruntu do głębokości 7 m, pobór wód podziemnych do badań z głębokości do 60 m; pomiary prędkości i natężenia przepływu wody w korytach otwartych.

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Kazimierz Różkowski
kazik@agh.edu.pl
12 6174491

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

  • Hydraulika
  • Hydrogeologia
  • Hydrologia
  • Monitoring środowiska
This site is registered on wpml.org as a development site.