Czcionka
Kontrast

Laboratorium Mikromerytyki

W laboratorium realizowane są badania i pomiary fizyko-chemicznych właściwości surowców mineralnych, odpadów i zanieczyszczeń w zakresie m.in. składów ziarnowych, właściwości geometrycznych cząstek, gęstości oraz składu pierwiastkowego. Laboratorium dysponuje m.in.:

  • laserowym analizatorem dyfrakcyjnym ANALYSETTE 22 MicroTec, umożliwiającym pomiar rozkładu wielkości cząstek w cieczy w zakresie 10 nm÷1000 µm,
  • wizyjnym analizatorem Analysette 28 ImageSizer wykorzystującym metodę dynamicznej analizy obrazu (DIA) do pomiaru wielkości i kształtu cząstek w ruchu. Pomiar na sucho w zakresie uziarnienia od 0,1mm do 20mm,
  • wytrząsarką laboratoryjną HAVER EML 315 do analiz sitowych na mokro i sucho w zakresie uziarnienia 20 µm ÷25mm,
  • piknometrem helowym Micromeritics Multivolume Pycnometer 1305 do pomiaru gęstości proszków,
  • mobilnym spektrometrem Olympys X-5000 do pomiaru składu pierwiastkowego metodą (EDXRF).

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Damian Krawczykowski
dkrawcz@agh.edu.pl
(12) 617-21-77

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

  • Kontrola i monitoring
  • Inżynieria mineralna
  • Inżynieria środowiska
  • Przeróbka surowców mineralnych
This site is registered on wpml.org as a development site.