Czcionka
Kontrast

Laboratorium Hydrotechnologii / Fizycznych metod wzbogacania / Metod instrumentalnych

W laboratorium realizowane są badania w zakresie doskonalenia procesów klasyfikacji ziarnowej w hydrocyklonach, wzbogacania grawitacyjnego, flotacyjnego oraz magnetycznego. Służą do oceny wzbogacalności i opracowywania koncepcji technologii przetwarzania surowców i odpadów z ich wykorzystaniem. Laboratorium dysponuje m.in.:

  • klasyfikatorem hydrocyklonowym Warman Cyclosizer, umożliwiającym uzyskanie wąskich klaso-frakcji ziarnowych, w zakresie uziarnienia nadawy 0-0,25mm,
  • separatorem grawitacyjnym do frakcji lekkiej SET HTS (osadzarka wodna), umożliwiającym badanie procesów wzbogacania i uszlachetniania surowców i odpadów mineralnych w zakresie uziarnienia od 0,2mm do 20mm,
  • maszyną flotacyjną Denver D12 do badań testowych w zakresie wzbogacalności flotacyjnej surowców i doboru reżimu odczynnikowego,
  • separatorami magnetycznymi ze stałym i zmiennym gradientem pola magnetycznego (płytowy i taśmowy).

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Damian Krawczykowski
dkrawcz@agh.edu.pl
(12) 617-21-77

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

  • Przeróbka surowców i odpadów
  • Procesowa inżynieria mineralna
  • Inżynieria środowiska
This site is registered on wpml.org as a development site.