Czcionka
Kontrast

Laboratorium Rozdrabniania
i Przesiewania

Działalność badawcza prowadzona jest pod kątem określenia właściwości fizyko-mechanicznych surowców oraz odpowiedniego doboru maszyn i ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, a także układów technologicznych w celu optymalizacji procesów kruszenia, mielenia i przesiewania.
W laboratorium można uzyskiwać kruszywa mineralne o wymaganym składzie ziarnowym oraz kształcie w innowacyjnych opatentowanych instalacjach, a także przygotowywać surowce do kolejnych procesów przeróbki w unikatowych maszynach, np. wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego, flotacji, klasyfikacji hydraulicznej lub przygotowywać próbki sproszkowane do analiz chemicznych czy mineralogicznych.
Za pomocą wybranych urządzeń w laboratorium można symulować układy technologiczne procesów kruszenia, mielenia (ocena energochłonności) oraz przesiewania surowców mineralnych dla warunków przemysłowych.
W skład laboratorium wchodzą: kruszarki (szczękowe, walcowa, udarowa młotkowa, stożkowa, shredder), młynki (kulowe, prętowe, planetarne, Bonda), prasa walcowa wysokociśnieniowa HPGR, ciśnieniowy aglomelator rolkowo-matrycowy, przesiewacze wielopokładowe do pracy na mokro i sucho, przesiewacz trójpokładowy sześcioproduktowy do produkcji kruszyw foremnych i nieforemnych, wytrząsarki z sitami analitycznymi.

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Dr hab. inż. Tomasz Gawenda,
prof. AGH (kierownik lab.)
gawenda@agh.edu.pl
692318800 / 126174559

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

  • Ocena wybranych właściwości fizyko-mechanicznych surowców i odpadów (analiza wielkości uziarnienia i kształtu produktów rozdrabniania FI i SI, gęstości, nasiąkliwości)
  • Ocena wpływu rodzaju maszyn rozdrabniających i przesiewających oraz ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych na efektywność procesu rozdrabniania i przesiewania.
  • Dostosowanie
This site is registered on wpml.org as a development site.