Шрифт
Шрифт

Інженерія безпеки

Долучитись до вступної кампанії (e-Rekrutacja)

Метою навчання за напрямком «Інженерія безпеки» є підготовка студентів у галузі охорони праці людини, експлуатації технічних об’єктів та їхніх баз, а також раціонального та свідомого використання природних ресурсів, їх правильної обробки та захисту окремих компонентів, особливо в критичних ситуаціях. Випускники напрямку можуть працювати, серед іншого, у відділах безпеки та гігієни праці та охорони навколишнього середовища в різних галузях промисловості, в адміністраціях, рятувальних службах та підрозділах управління кризовими ситуаціями, організаціях із впровадження та експлуатації систем безпеки, а також у консалтингових та тренінгових компаніях.

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТЕРСЬКИЙ

Кількість місць 20/20

Безпека та охорона праці

 • 1
  семестр
  • Ви дізнаєтеся про основні формально-правові вимоги до безпеки та охорони праці людини – предмети: правові та економічні аспекти безпеки, основи безпеки та гігієни праці.
  • Ви навчитеся виконувати оцінку безпеки працівників і технологічних процесів, а також проєктувати безпечні процеси – предмети: безпека та оцінка відповідності машин, безпека використання будівель, фактори виробничого середовища.
  • Ви дізнаєтесь про методи багатокритеріального вирішення проблем при прийнятті рішень за допомогою інженерних комп’ютерних методів – предмети: багатокритеріальний аналіз у інженерних застосуваннях, збір та аналіз даних у галузі охорони праці.
  • Ви отримаєте навички проведення курсів і тренінгів, а також управління часом і ресурсами – предмети: методика проведення курсів і тренінгів, основи переговорів, управління організацією.
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви навчитеся проводити вимірювання та випробування вибраних факторів навколишнього середовища, керувати ризиками та проєктувати безпечні робочі місця – предмети: аналіз та управління ризиками, ергономічне проєктування та організація робочого середовища.
  • Ви дізнаєтесь про принципи інтегрованого управління в організаціях, а також аудиту – предмети: інтегрована система управління якістю, навколишнім середовищем, безпекою та гігієною праці, аудит безпеки, документація з охорони праці, управління охороною праці з елементами антикризового менеджменту.
  • Ви навчитеся вибирати та впроваджувати відповідні профілактичні заходи для небезпек, що виникають у різних галузях – предмети: особливо небезпечні роботи, безпека праці в будівництві, безпека праці в гірничій промисловості, пожежо- та вибухонебезпека.
  • Ви дізнаєтесь про методи прогнозування наслідків нещасних випадків на виробництві, катастроф та аварій, а також відповідного реагування в надзвичайних ситуаціях – предмети: технологія VR в охороні праці, планування та проведення рятувальних операцій, експертиза нещасних випадків на виробництві та катастроф.
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви дізнаєтеся про методи ефективної командної роботи та відповідального управління працівниками – предмети: педагогічна підготовка, культура безпеки.
  • Ви отримаєте практичні навички спілкування та вирішення складних ситуацій – предмети: публічні виступи, міжособистісне спілкування.
  • Ви досліджуватимете та самостійно розроблятимете обрану наукову проблематику в галузі безпеки та охорони праці – предмети: дипломна робота, науковий гурток/наукові дослідження.
  3
  семестр

Технічна та екологічна безпека

 • 1
  семестр
  • Ви дізнаєтеся про основні формально-правові вимоги щодо безпеки праці та охорони навколишнього середовища – предмети: правові та економічні аспекти безпеки, антикризовий менеджмент, безпека водопостачання.
  • Ви навчитеся проводити оцінку безпеки в промисловості, оцінку відповідності машин, оцінку безпеки технічних об’єктів – предмети: безпека та оцінка відповідності машин, безпека експлуатації будівельних об’єктів.
  • Ви дізнаєтеся про методи багатокритеріального розв’язання задач при прийнятті рішень з використанням інженерних комп’ютерних методів – предмети: багатокритеріальний аналіз в інженерних застосуваннях, комп’ютерні методи в інженерних розрахунках.
  • Ви отримаєте навички, пов’язані з управлінням в організаціях та розробкою стратегій переговорів – предмети: основи переговорів, управління організацією.
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви дізнаєтеся про основні формально-правові вимоги щодо безпеки праці та охорони навколишнього середовища – предмети: правові та економічні аспекти безпеки, антикризовий менеджмент, безпека водопостачання.
  • Ви навчитеся проводити оцінку безпеки в промисловості, оцінку відповідності машин, оцінку безпеки технічних об’єктів – предмети: безпека та оцінка відповідності машин, безпека експлуатації будівельних об’єктів.
  • Ви дізнаєтеся про методи багатокритеріального розв’язання задач при прийнятті рішень з використанням інженерних комп’ютерних методів – предмети: багатокритеріальний аналіз в інженерних застосуваннях, комп’ютерні методи в інженерних розрахунках.
  • Ви отримаєте навички, пов’язані з управлінням в організаціях та розробкою стратегій переговорів – предмети: основи переговорів, управління організацією.
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви дізнаєтеся про методи ефективної командної роботи та відповідального управління працівниками – предмети: педагогічна підготовка, культура безпеки.
  • Ви отримаєте практичні навички спілкування та вирішення складних ситуацій – предмети: публічні виступи, міжособистісне спілкування.
  • Ви досліджуватимете та самостійно розроблятимете обрану наукову проблематику в галузі техніко-екологічної безпеки – предмети: дипломна робота, науковий гурток/наукові дослідження.
  3
  семестр
This site is registered on wpml.org as a development site.