Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia

Aktualizacja Barbórka 2021

Uroczyste obrady Senatu AGH

10 lutego 2022 Cały dzień

Aktualizacja

Zwieńczeniem uroczystości Barbórkowych na AGH jest Biesiada Górnicza. Stare strzechy celebrują podsumowanie roku górniczego z adeptami sztuki górniczej płci obojga. Wspólne biesiadowanie wedle prawa piwnego łączy pokolenia, uczy szacunku do tradycji i Naszej Almae Matris.

Z przykrością informujemy, że ze względu na pogorszenie się sytuacji epidemicznej i wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2 władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podjęły decyzję o odwołaniu Biesiady Górniczej, która była planowana na dzień 10 lutego 2022 roku.

Relacja

W dniach 9 i 10 grudnia 2021 roku odbyły się uroczyste obchody statutowego święta AGH „Barbórki”. Obchody po raz drugi odbywały się według zmienionego wynikającego z sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie.

Studenckie Otwarcie

Obchody rozpoczęła 62. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, której obrady odbyły się 9 grudnia 2021 roku według następującego programu:

  • 8:30 – Uroczyste otwarcie konferencji.
  • 9:15-16:00 – Obrady w sekcjach tematycznych.
  • 17.00 – Podsumowanie Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych – wręczenie dyplomów

W ramach konferencji zorganizowanych zostało 17 sekcji tematycznych, a jedna z nich z uwagi na liczbę zgłoszonych referatów została podzielona na dwie części. Sekcje obradowały różnej formule, przy czym 12 z nich tradycyjnie, a pozostałe on-line lub hybrydowo. Udział w Konferencji wzięło 275 studentów z trzynastu wydziałów AGH oraz 11 gości zagranicznych. Wygłoszono łącznie 186 referatów. Referaty były oceniane pod względem oryginalności, zawartości merytorycznej oraz sposobu referowania (w tym reżimu czasowego) i strony wizualnej prezentacji. O godzinie 17:00 rozpoczęło się uroczyste podsumowanie konferencji, w tym  ogłoszenie wyników w poszczególnych sekcjach tematycznych. Pełna lista laureatów dostępna jest pod linkiem: (wstaw link do publikacji dotyczącej konferencji)

Obchody Dnia Górnika

Uroczystości w dniu 10 grudnia rozpoczęto o godz. 08.30 mszą świętą w Kolegiacie Św. Anny. Przy zachowaniu wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa, mszę uświetnili: Orkiestra Reprezentacyjna AGH, chór Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz orszak młodych lisów. Wsłuchaliśmy krzepiących słów w kazaniu ks. prof. Tadeusza Panuś, co wzmocniło nadzieję w naszych sercach.

Natomiast o godzinie 13:00 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH, w którym udział wzięli członkowie Senatu AGH, Władze Uczelni i Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami oraz osoby, które zostały nagrodzone, w tym szczególnym dniu: stopniami górniczymi, Stypendium im. Przewodniczącego Radu Uczelni dr inż. Krzysztofa Pawińskiego oraz Kryształową Barbórką. Pozostali przedstawiciele władz, pracownicy oraz przyjaciele i sympatycy AGH mieli możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu on-line. Gości powitał Rektor AGH  prof. Jerzy Lis. Wojewoda Małopolski, Pan Łukasz Kmita odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dalszą część uroczystości poprowadził Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, prof. Marek Cała, który w swoim wystąpieniu przedstawił uzasadnienie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, która dokonała się w dniu 26 maja 2021 roku oraz podsumował wydarzenia bieżącego roku związane z działalnością wydziału.

Ceremonia wręczenia nagród – Uroczysty Senat

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przyznanych odznaczeń i stopni górniczych. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału i tak:

  • stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia otrzymała prof. dr hab. inż. Patrycja Bąk,
  • stopień Dyrektora Górniczego I Stopnia otrzymali: dr inż. Aneta Napieraj oraz dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk,
  • stopień Dyrektora Górniczego II Stopnia otrzymał: dr inż. Rafał Łuczak.

Uroczystości barbórkowe, jak co roku, były okazją do przyznania Honorowego wyróżnienia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii „Kryształowej Barbórki”. Kryształową Barbórką nr 31 i 32 zostali wyróżnieni: dr inż. Krzysztof Król oraz mgr inż. Henryk Paszcza.

Wręczone zostały Stypendia im. dr. inż. Krzysztofa Pawińskiego dla studentów studiów doktoranckich wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni. Odebrali je wraz ze statuetką „kałamarza i Pawiego pióra” mgr inż. Katarzyna Styk oraz mgr inż. Adam Zwoliński

Zwieńczeniem obchodów górniczego święta był uroczysty skok przez skórę, który tradycyjnie odbył się w holu pawilonu A-0.

Tegoroczna Biesiada Górnicza, która zwykle kończy uroczystości barbórkowe w AGH jeszcze przed nami. Serdecznie wszystkich na nią zapraszamy już 10 lutego 2022 roku. 

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

2 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Akademia Dostępności

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,