Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Opowiedzmy sobie o sobie, czyli świadome studiowanie

13.06.2022

13 czerwca 2022 Cały dzień

Opowiedzmy sobie o sobie

Świadomość to początek sukcesu – pod tym hasłem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami rozpoczął się cykl spotkań Opowiedzmy Sobie o Sobie, którego celem jest przestawienie kierunków studiów II stopnia na WILGZ w AGH Kraków. Pierwsze spotkanie dotyczące kierunku Budownictwo i Inżynieria Bezpieczeństwa odbyło się już 2 maja 2022 roku, a przed nami kolejne!

Głównym założeniem Opowiedzmy Sobie o Sobie jest przedstawienie charakterystyki i zalet studiowania na II stopniu kierunków Budownictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Górnicza, Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi, Inżynieria Kształtowania Środowiska oraz Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych. Wszystkie z kierunków znajdują się ofercie naszej uczelni i realizowane są na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Pierwsze z cyklu spotkań otworzył Dziekan WILGZ Prof. Marek Cała, wskazując zasadność opowiadania o sobie aby nie tylko lepiej się poznać, ale również aby dać możliwość opowiedzenia o tym jacy jesteśmy, kto stoi za poszczególnymi kierunkami studiów i jakie możliwości studia na kierunkach II stopnia dają naszym studentkom i studentom. Najlepsze studia to studia świadome, a Opowiedzmy Sobie o Sobie pozwala na świadomy wybór studiów technicznych i kontynuowania swojej edukacji na stopniu magisterskim.

Fotorelacje z wydarzenia możecie znaleźć w naszej galerii.

Budownictwo – posadowienie, budowanie, restaurowanie i burzenie

Kierunek Budownictwo został zaprezentowany jako pierwszy przez dr Aleksandrę Radziejowską oraz mgr Joannę Jakóbczyk, które przedstawiły krótką charakterystykę kierunku wraz z jego specjalnościami tj. Geotechnika i budownictwo specjalne, Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Geotechnical engineering and underground construction. Prócz szczegółowych informacji o studiach zaprezentowano również w jakich przedsięwzięciach budowlanych absolwenci kierunku mogą się realizować zawodowo, od projektowania posadowienia budowli poprzez jego projektowanie, budowę, renowację, kończąc na jego wyburzeniu w tym z użyciem materiałów wybuchowych – sama prezentacja zatem nie tylko wskazywała na zalety kierunku, ale również pokazała słuchaczom powiązanie pomiędzy wiedzą i doświadczeniem uzyskanym na studiach, a prawdziwymi przedsięwzięciami budowlanymi. Podczas prezentacji pokazano szereg przykładów inwestycji budowlanych, które stanowią bazę doświadczeń dla studentów kierunku, jak również pozwalają na praktyczne zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami. Mgr Joanna Jakóbczyk przedstawiła rolę geotechniki i geologii inżynierskiej na przykładzie rzeczywistych case studies wskazując tym samym, jak dużą rolę w budownictwie kubaturowym odgrywa dobre rozpoznanie oraz odpowiednie projektowanie geotechniczne.

Inżynieria Bezpieczeństwa – safety first, ale bądźmy bezpieczni kompleksowo

Drugim przedstawionym kierunkiem II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami był kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, który jest nowością na WILGZ i na którym studia rozpoczynają się już od października 2022 roku. Kierunek ten został przedstawiony przez dr Dagmarę Nowak-Senderowską oraz mgr Michała Dworzaka, którzy opowiedzieli o głównych założeniach kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, wraz z opisem dwóch specjalności w ramach kierunku, tj. Bezpieczeństwo i ochrona pracy oraz Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe. Prezentacja kierunku zawierała nie tylko omówienie czym tak naprawdę jest bezpieczeństwo i konieczność całościowego do niego podejścia, ale również kluczowe założenie kierunku polegające na uzupełnieniu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na podbudowie fachowej wiedzy inżynierskiej uzyskanej na studiach I stopnia. Tym samym studia magisterskie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa są przeznaczone dla wszystkich absolwentów kierunków inżynierskich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, doświadczenie oraz późniejsze możliwości zawodowe o obszar bezpieczeństwa – w ujęciu bezpieczeństwa pracy, środowiska oraz maszyn i urządzeń, podkreślając przy tym, że każdy z absolwentów studiów inżynierskich może pracować w zawodzie, a ukończenie specjalności Bezpieczeństwo i ochrona pracy pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, co przekłada się na większą atrakcyjność na rynku pracy.

Wiedza i doświadczenie – gwarantem sukcesu

Bezpieczeństwo, prócz wiedzy praktycznej wymaga również zdobywania doświadczeń w różnych obszarach oraz zakresach działalności. Fakt ten spowodował, że Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami nawiązał współpracę z firmą Dräger Polska Sp. z o.o. – dostawcą sprzętu ochronnego i ratowniczego oraz szkoleń w zakresie jego stosowania. W trakcie spotkania przedstawiciele firmy omówili zakres jej działalności oraz produkty, przy równoczesnym podkreśleniu roli specjalistów w zakresie bezpieczeństwa we współczesnych firmach produkcyjnych. Opierając się na swoich doświadczeniach w branży safety omówiono najważniejsze aspekty pracy jako specjalisty w zakresie bezpieczeństwa w różnych obszarach działalności gospodarczej. Przedstawiciele Dräger Polska Sp. z o.o. pozwolili również uczestnikom na własnej skórze poczuć rolę ratownika w warunkach przestrzeni zamkniętej – dzięki swojemu trenażerowi przestrzeni zamkniętych oraz wyspecjalizowanej kadrze zaprezentowali oraz umożliwili doświadczenie akcji ratowniczej poszkodowanego w dość trudnych warunkach.

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

#KrakowskieKierunki Studiów WILGZ AGH – Rekrutacja na studia I stopnia

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.