Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Safety first! – w górnictwie to podstawa

21.06.2022

21 czerwca 2022 Cały dzień

Safety first

W dniach 10–11 maja 2022 roku w Zawierciu pracownicy Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy (prof. Z. Burtan, mgr. M. Dworzak, dr Ł. Machniak, dr D. Nowak-Senderowska, dr M. Patyk i dr M. Sikora) uczestniczyli w 22. Konferencji „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”, organizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

Bezpieczeństwo pracy w górnictwie jest jednym z podstawowych obszarów niezbędnych dla bezpiecznego i efektywnego rozwoju przemysłu wydobywczego. Tematyka podejmowana w trakcie Konferencji nie tylko obejmowała kwestie zagrożeń zawodowych i ich profilaktyki w zakładach górniczych, ale przede wszystkim uwzględniała specyfikę podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji. W każdym z prezentowanych zakładów zasada „safety first”, jak podkreślano, jest priorytetem, stąd zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi podstawowy fundament „zdrowego” i efektywnego przedsiębiorstwa.

Wymiana doświadczeń i wiedzy

Konferencja, której wiceprzewodniczącym Rady Naukowej był kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy WILiGZ AGH prof. Zbigniew Burtan, rokrocznie tworzy obszar do dyskusji o kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz wymiany poglądów i integracji środowiska związanego z bezpieczeństwem pracy w szeroko pojętym przemyśle wydobywczym.

Tematyka tegorocznej Konferencji obejmowała m.in. zagadnienia technicznego i organizacyjnego bezpieczeństwa pracy, wypadków przy pracy, czynników środowiska pracy w tym zagrożeń naturalnych, prawnych i formalnych aspektów dotyczących bezpieczeństwa w górnictwie oraz środków profilaktycznych i tak aktualnych kwestii zatrudniania pracowników będących cudzoziemcami.

Bezpieczeństwo jako filar kształcenia górników

Zagadnienia podejmowane na Konferencji przez pracowników WILGZ obejmowały kwestie dotyczące postrzegania zagrożeń zawodowych przez pracowników w górnictwie skalnym, problematyki kwalifikacji zawodowych w górnictwie odkrywkowym, branży górnictwa węgla brunatnego w kontekście bezpieczeństwa pracy oraz kształcenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, w szczególności uwzględniając specyfikę branży wydobywczej. Szeroki zakres tematyczny, jak również aktualność podejmowanych problemów spowodowały, że referaty AGH wpisywały się w aktualne trendy związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w górnictwie.

Inżynieria bezpieczeństwa – inżynier, specjalista, człowiek „od bezpieczeństwa”

Jak gwarantuje polskie prawo, człowiek ma prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, a pracodawca jest zobowiązany do stworzenia takich warunków, których zapewnienie w przemyśle wydobywczym – często z uwagi na szereg zagrożeń niezależnych od czynnika ludzkiego, w tym naturalnych – jest ogromnie trudne do spełnienia. Potrzeba kształcenia specjalistów w tym zakresie – rozumiejących podejście oparte na ryzyku, ale i specyfikę warunków branży wydobywczej, została spełniona przez nowoutworzony kierunek studiów II stopnia „Inżynieria Bezpieczeństwa”. Kierunek ten, bazując na wiedzy i doświadczeniach kadry WILGZ, pozwala na kierunkowe kształcenie, zarówno w zakresie problemów branży wydobywczej, jak i w innych obszarów działalności zawodowej (budownictwo, środowisko, energetyka, magazynowanie, ochrona ppoż, stosowanie materiałów niebezpiecznych, itd.).

Podejście do bezpieczeństwa, podejmowane na studiach „Inżynieria Bezpieczeństwa”, obejmujące komplementarne ujęcie bezpieczeństwa człowieka, środowiska i zaplecza technicznego środowiska pracy, pozwoli absolwentowi na szerokie rozumienie ryzyka i podejmowanie działań związanych z eliminacją i ograniczaniem ryzyka nieakceptowalnego.

WILGZ już od października 2022 roku kształcić będzie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, którzy nie tylko posiądą umiejętności interpretacji uregulowań formalno-prawnych, ale również m.in. pomiarów i interpretacji czynników środowiska pracy, oceny ergonomicznej, systemów zarządzania bhp, ich audytowania oraz kultury bezpieczeństwa.

„Inżynieria Bezpieczeństwa” na AGH to kształcenie wysokiej klasy magistrów inżynierów, gdyż ich wiedza branżowa zdobyta ze studiów inżynierskich poparta będzie wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie zapewnienia w szerokim aspekcie bezpieczeństwa pracownika, przedsiębiorstwa, procesu, usługi, produktu.

(zdjęcia: Maciej Dorosiński nettg.pl, KIGBP)

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

#KrakowskieKierunki Studiów WILGZ AGH – Rekrutacja na studia I stopnia

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.