Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Świąteczne nowości w bibliotece

Kobieta czytająca książkę w Bibliotece. Stosy książek leżące na biórku po jej prawej i lewej stronie

1 grudnia @ 08:00 17:00

W tym miesiącu polecamy kolejną porcję literatury, dotyczącą zagadnień nauczanych na naszym wydziale. Proponujemy tytuły dotyczące nanomateriałów, polimerów, mikroplastików, magnetometrii, eutrofizacji antropogenicznej czy wierceń.  Znajdzie się też coś dla kierunku Budownictwo – tym razem sieci i instalacje gazowe oraz jedna pozycja z zakresu BIM. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Szczegółowe informacje o naszych nowościach zajdziecie poniżej.

Możecie nas ulepszać!

Informacje na temat naszych kolejnych nowości będziemy podawać Wam regularnie poprzez wydziałową stroną internetową oraz wystawionych ‘potykaczach’ w budynkach A1 i A4. Jednocześnie chcemy Was prosić o pomoc! Ulepszcie nas poprzez przesyłanie sugestii nowych tytułów książek i czasopism, które chcielibyście u nas znaleźć w ofercie.

Zapraszamy też do zaglądania na nasze bookcrossingowe regały i wymiany przeczytanych książek na kolejne.

Autor, tytuł, rok wydaniaKrótki  zarys tematykiOkładka
Moskalewicz T.: Wprowadzenie do osadzania elektroforetycznego powłok polimerowych i kompozytowych o osnowie polimerowej na podłożach tytanowych, wyd. 2022Monografia dotyczy zagadnień teoretycznych i praktycznych projektowania i wytwarzania powłok na podłożach tytanu i jego stopów przy użyciu procesu osadzania elektroforetycznego i ewentualnej dodatkowej obróbki cieplnej. Wprowadza odbiorcę w tematykę osadzania elektroforetycznego. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne niezbędne do zrozumienia procesu osadzania elektroforetycznego powłok. Zaprezentowano informacje o projektowaniu, właściwościach i otrzymywaniu stabilnych układów dyspersyjnych stosowanych do wytwarzania powłok. Szczegółowo omówiono technologię i techniki osadzania. Na podstawie krytycznej analizy literatury oraz badań własnych opisano mechanizmy i kinetykę osadzania powłok, a także parametry decydujące o procesie i aspekty praktyczne ich optymalizacji.Moskalewicz T.: Wprowadzenie do osadzania elektroforetycznego powłok polimerowych i kompozytowych o osnowie polimerowej na podłożach tytanowych
Skrypt do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu nanomateriały i nanotechnologie,  red. D. Kata. Wyd. 2022Skrypt obejmuje osiem ćwiczeń o identycznej konstrukcji, na którą składają się dwie części: przygotowanie teoretyczne i przebieg ćwiczenia. Części teoretyczne zawierają kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia badanych zjawisk oraz ich interpretacji, prezentują też spis literatury poszerzającej daną problematykę. Części przedstawiające przebieg ćwiczenia opisują wykorzystywane w danym ćwiczeniu aparaturę i odczynniki oraz podają instrukcje dotyczące opracowania wyników. Każde ćwiczenie zakończone jest listą pytań i zagadnień mających pomóc studentowi w przygotowaniu się do ćwiczenia.
Problematyka ćwiczeń oprócz zagadnień związanych z charakterystyką nanoproszków i nanozawiesin obejmuje także proces wytwarzania nanomateriałów ceramicznych, prezentuje ich mikrostruktury oraz niektóre z własności fizycznych, np. cieplne. Dodatkowo przybliżono wybrane tematy związane z techniką laserową wytwarzania tworzyw ceramicznych. Wszystkie treści dobrano i zaprezentowano w sposób zrozumiały, a przez wykorzystanie licznych rysunków i zdjęć – także atrakcyjny.
Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków: inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa oraz innych związanych z nanotechnologią i nanomateriałami.
Skrypt do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu nanomateriały i nanotechnologie,  red. D. Kata.
Wąsowski J., Bogdanowicz A.: Mikroplastiki w środowisku wodnym, wyd. 2020Ta unikatowa na polskim rynku publikacja poświęcona jest analizie i sposobom usuwania tworzyw sztucznych – mikroplastików ze środowiska. Celem książki jest zwymiarowanie obecności mikroplastików w środowisku wodnym oraz analiza możliwości ich usuwania podczas oczyszczania ścieków i wody. Publikacja skierowana jest do inżynierów, materiałoznawców i specjalistów zajmujących się produkcją, zastosowaniami oraz usuwaniem tworzyw sztucznych ze środowiska, ekologów i specjalistów do spraw ochrony środowiska, samorządów. Wydawnictwo poleca ją również studentom inżynierii i ochrony środowiska oraz słuchaczom studiów podyplomowych z tego zakresu.Wąsowski J., Bogdanowicz A.: Mikroplastiki w środowisku wodnym
Grabowska T.: Magnetometria stosowana, cz. 1 i 2, wyd. 2013W 1 tomie podręcznika przedstawione zostały fizyczne podstawy własności magnetycznych materii, informacje dotyczące ziemskiego pola magnetycznego, jego pomiarów i interpretacji wyników. Ta część podręcznika, objaśniająca czytelnikowi podstawy metody magnetycznej (magnetometrycznej), może być przydatna w studiowaniu magnetometrii stosowanej, a także stać się dobrym punktem wyjścia do zrozumienia procesów i zjawisk będących obszarem zainteresowania magnetometrycznych badań środowiskowych. 2 tom podręcznika poświęcony jest problematyce magnetometrycznych badań środowiska. Dotyczy specyfiki tych badań i ich znaczenia w rozpoznawaniu zagrożeń naturalnego środowiska człowieka.
Podręczniki przeznaczone są przede wszystkim dla studentów geofizyki stosowanej, w szczególności ze specjalnością geofizyka środowiskowa, jak również studentów specjalności geologicznych, inżynierii środowiska oraz ochrony środowiska. Przydatny może być również dla pracowników uczelni i instytucji naukowych, przedsiębiorstw geofizycznych oraz badaczy środowiska.
Grabowska T.: Magnetometria stosowana, cz. 1 i 2
Olsze Alnus sp. w rekultywacji terenów poprzemysłowych, wyd. 2020Kompleksowe opracowanie dotyczące skutków wykorzystania trzech gatunków olsz w rekultywacji terenów bezglebowych. Obszerne kompendium wiedzy na temat wpływu olsz na przemiany biogeochemiczne zachodzące na terenach bezglebowych w procesie ich rekultywacji.
Ważne są wyniki dotyczące wpływu niekorzystnych warunków edaficznych na skład chemiczny liści oraz ilość i skład chemiczny korzeni drobnych olsz. Wykorzystano w monografii bardzo szerokiej i najnowszej literatury dotyczącej rekultywacji. Niniejsze opracowanie powinno być rekomendowane nie tylko szerokiemu gronu odbiorców akademickich (studentom górnictwa, inżynierii środowiska, leśnictwa czy gospodarki przestrzennej), ale także szerokiej praktyki rekultywacyjnej.
Olsze Alnus sp. w rekultywacji terenów poprzemysłowych
Wiśniowski R., Stryczek S., Janc D.: Technika i technologia wierceń rdzeniowych, wyd. 2017Zamiarem autorów było przedstawienie obecnie stosowanej techniki i technologii wierceń rdzeniowych oraz wskazanie kierunków ich dalszego rozwoju. Niniejsza monografia powstała na bazie analizy literatury naukowej i technicznej, a także doświadczeń zawodowych autorów. Jest to przegląd dostępnego na świecie sprzętu wiertniczego służącego do poboru rdzeni oraz analiza czynników wpływających na efekt prowadzonych prac. W części praktycznej zaprezentowana została powszechnie stosowana w przemyśle procedura wiercenia rdzeniowego oraz nowa metoda optymalizacji oparta na kryterium maksymalnego uzysku rdzenia opracowana na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH.Wiśniowski R., Stryczek S., Janc D.: Technika i technologia wierceń rdzeniowych
Neverova-Dziopak E.: Podstawy zarządzania procesem eutrofizacji antropogenicznej, wyd. 2010Monografia dotyczy priorytetowego problemu w zakresie ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, związanego z eutrofizacją antropogeniczną. Przedstawiono podstawy naukowe, które dają możliwość sterowania przebiegiem procesów eutrofizacji antropogenicznej w celu zapobiegania jej negatywnym konsekwencjom: pogorszeniu jakości użytkowej wód powierzchniowych i degradacji ekosystemów wodnych.
Przedstawiono negatywne konsekwencje intensyfikacji procesów eutrofizacji.
Rozpatrzono analizę możliwości sterowania tym procesem przez oddziaływanie na czynniki abiotyczne i biotyczne ekosystemów wodnych. W monografii przedstawiono analizę porównawczą istniejących wskaźników eutrofizacji, zakresu ich wartości i metod oceny statusu troficznego wód powierzchniowych.
W monografii przedstawiono autorską propozycję metodologii oceny stanu troficznego wód. Przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania proponowanej metodologii do różnych celów w szerokim spektrum. Przedstawiono ekonomiczne aspekty eutrofizacji oraz analizę kosztów usuwania substancji biogennych ze ścieków.
Zaproponowano też nowe podejście do kontroli stanu i kształtowania jakości wód powierzchniowych.
Neverova-Dziopak E.: Podstawy zarządzania procesem eutrofizacji antropogenicznej
Tomana A.: BIM, wyd. 2016Jest to pierwsza polska monografia na temat BIM.  Omówiona w książce technologia obejmuje wszystkie branże, zarówno projektantów, wykonawców, jak i inwestorów, użytkowników budowli, a nawet nauczycieli akademickich. Czytelnik znajdzie tu podstawy technologii BIM, jej standardy i narzędzia oraz przykłady zastosowań w polskich firmach.Tomana A.: BIM
Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe, wyd. 2018W książce przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń zasilanych gazem opierając się m.in. na materiałach informacyjnych producentów i dystrybutorów. Wszystkie zagadnienia opracowano, uwzględniając obecnie obowiązujące, zmienione przepisy prawa budowlanego i energetycznego, a także postanowienia znowelizowanych Polskich Norm, Europejskich Norm oraz Zakładowych Norm Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Poradnik jest przeznaczony dla inżynierów projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru techniczno-eksploatacyjnego instalacji i sieci gazowych. Przydatny jest również studentom uczelni technicznych, zwłaszcza kierunku inżynieria środowiska, energetyka i budownictwo.Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe
Korbel K.: Laboratorium elektroniki jądrowej, wyd. 2002.Jest to skrypt uczelniany dotyczący laboratorium elektroniki jądrowej, zawiera on instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. Jego tematyka traktuje o stosowaniu układów elektronicznych oraz technice jądrowej.Korbel K.: Laboratorium elektroniki jądrowej

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

This site is registered on wpml.org as a development site.