Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Wspomnienie prof. Ryszarda Ubermana

14.09.2023
Gmach główny AGH

14 września Cały dzień

W dniu 14 września 2023 r. zmarł prof. Ryszard Uberman.

Profesor Ryszard Uberman na tle kopalni odkrywkowej.

Urodził się 27 maja 1937r. w Łańcucie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego podjął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1960r. uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika w specjalności górnictwo odkrywkowe. Po odbyciu stażu zawodowego w Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni zostaje zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH. Od tej chwili wiąże się z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie przepracuje następne 46 lat. W 1969r. obronił pracę doktorską a siedem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1989 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W 1977r. powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego a od 1980r. przez kolejne 13 lat pełnił funkcję dyrektora tej jednostki. Do przejścia na emeryturę w roku 2007 kierował Pracownią Eksploatacji Złóż i Ochrony Terenów Górniczych w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego. Oprócz pracy w macierzystym Wydziale Górniczym, współpracował z Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziałem Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, gdzie prowadził wykłady. Od roku 2007 pracował w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Intensywnie współpracował z przemysłem surowcowym, głównie z kopalniami odkrywkowymi węgla brunatnego oraz przedsiębiorstwami eksploatacji surowców skalnych. Uczestniczył w rozwoju oraz likwidacji górnictwa siarkowego w Polsce. Obok problemów technicznych eksploatacji górniczej rozwijał problematykę racjonalnej i zrównoważonej gospodarki zasobami złóż kopalin, kompleksowej eksploatacji złóż, wykorzystania kopalin towarzyszących, ochrony złóż kopalin, rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Po transformacji ustrojowej intensywnie zajmował się zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi działalności górniczej w nowej dla przemysłu górniczego rzeczywistości rynkowej. Był współzałożycielem i taksatorem Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin.

Jako ceniony ekspert powoływany był do wielu ciał doradczych. Był członkiem Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” we Wrocławiu, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Uczestniczył w pracach Komitetu Górnictwa oraz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk będąc wieloletnim członkiem tych komitetów.  

Efektem Jego pracy naukowej są liczne publikacje, podręczniki, skrypty i monografie a także liczne prace niepublikowane. W uznaniu jego wiedzy eksperckiej i umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów do końca angażowany był przez przedsiębiorstwa branży surowcowej, organy samorządowe, ministerstwa. 

Profesor był doskonałym nauczycielem i mentorem. Oprócz setek studentów, których wykształcił w toku studiów a także w ramach Studium Podyplomowego Górnictwa Odkrywkowego, którego był wieloletnim kierownikiem i wykładowcą, wychował zespół współpracowników. Był promotorem 7 doktorów, recenzował kilka prac habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

W uznaniu zasług odznaczony został Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Górnictwa oraz wieloma odznaczeniami regionalnymi i resortowymi. Profesor Ryszard Uberman był Generalnym Dyrektorem Górniczym pierwszego stopnia.

I

Pogrzeb odbędzie się w piątek 29 września br. o godzinie 11:40 w kaplicy cmentarnej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Pragniemy pożegnać Profesora w asyście górniczej, więc zachęcamy uczestników do przybycia w mundurach górniczych.

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Diany Małgorzaty Pawłowskiej

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Pierwsze uczelniane Jordany w Polsce: kultowe AGH i kultowe buty

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

This site is registered on wpml.org as a development site.