Шрифт
Шрифт

Інженерія та управління промисловими процесами

Долучитись до вступної кампанії (e-Rekrutacja)

Сучасні економічні та соціальні зміни, що проявляються у цифровізації, діджиталізації процесів, популяризації Інтернету, загальному доступі до інформації, суттєво визначають можливості розвитку сучасної організації. Менеджмент не може залишатися байдужим до цих змін, навпаки – він повинен враховувати такі явища, як зростаюча віртуалізація діяльності суб’єктів господарювання, спільне формування споживачами цінностей або розвиток інновацій у відкритій моделі.

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ІНЖЕНЕРНИЙ

Кількість місць 90/90
 • 1
  семестр
  • Ви зможете створювати інженерну графіку – предмет: Геометрія та інженерна графіка
  • Ви навчитесь вибирати стилі управління – предмет: Основи менеджменту
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете розробити новий продукт – предмет: Основи інженерного проєктування
  • Ви навчитесь використовувати AutoCad для проєктування продуктів – предмет: Комп’ютерний інжиніринг
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви зможете спроєктувати просту виробничу систему у Flexsim – предмет: Проєктування виробничих систем
  • Ви знатимете і вмітимете створювати просту систему безпеки – предмет: Системи управління безпекою на підприємствах
  • Ви зможете проєктувати прості виробничі лінії в AutoCad – предмет:Комп’ютерний запис конструкції
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви використовуватимете Solver для оптимізації виробничих/управлінських рішень – предмет: Оперативні дослідження
  • Ви зможете розробляти проєкти реінжинірингу підприємства – предмет: Реінжиніринг
  • Ви навчитесь моделювати виробничі процеси за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення – предмет: Методи управління виробництвом
  4
  семестр
 • 5
  семестр
  • Ви створюватимете графіки, навчитесь керувати часом, ресурсами, витратами – предмет: Управління проєктами
  • Ви зможете побудувати мікс-стратегії маркетингу для підприємства – предмет: Маркетинг
  • Ви навчитесь проєктувати елементи логістичних систем разом з підбором обладнання для транспортування та обробки матеріалів – предмет: Логістика на підприємстві
  5
  семестр
 • 6
  семестр
  • Ви зможете розробити книгу якості для підприємства – предмет: Управління якістю
  • Ви навчитесь вибирати джерела фінансування та оцінювати ефективність інвестицій – предмет: Фінанси підприємства
  • Ви навчитесь проводити повні сенсорні випробування – предмет: Інновації та проєктування продукту
  6
  семестр
 • 7
  семестр
  • Ви навчитесь проєктувати виробничу систему відповідно до принципів Circular Economy – предмет: Основи економіки замкненого циклу
  • Ви зможете проводити моделювання процесів, що здійснюються на підприємстві, з метою їх оптимізації – предмет: Моделювання інженерних систем
  • Ви зможете підготувати презентацію на тему вашої інженерної дипломної роботи: її основні принципи, методи, способи та інструменти, результати та висновки – предмет: Дипломний семінар
  7
  семестр

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТЕРСЬКИЙ

Кількість місць 90/90

Управління промисловим підприємством

 • 1
  семестр
  • Ви зможете запропонувати та розробити оптимізацію вибраного процесу – предмет: Управління знаннями та системи підтримки прийняття рішень
  • Ви зможете спроєктувати розміщення логістичної інфраструктури підприємства та оптимізувати транспортні процеси – предмет: Управління ланцюгом поставок
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет: Аналіз даних
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви проводитиме моделювання виробничих процесів за допомогою програми FlexSim, щоб оптимізувати процес і перевірити надійність машин – Предмет: Технічне обслуговування
  • Ви використовуватимете електронну таблицю (модуль Solver) для моделювання економічних і виробничих проблем при прийнятті рішень – предмет: Електронна таблиця в процесах управління
  • Ви навчитесь створювати та інтерпретувати контрольну картку Шухарта – предмет: Засоби контролю якості на виробництві
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви навчитесь отримувати інформацію про поточні виробничі процеси на основі інформації з баз даних – предмет: Принципи аналізу даних і процесів
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  3
  семестр

Менеджмент в екологічній інженерії

 • 1
  семестр
  • Ви зрозумієте цілі та роль інновацій на підприємстві, що працює в мінливому ринковому середовищі – предмет: Інноваційний менеджмент
  • Ви зможете запропонувати та розробити оптимізацію вибраного процесу – предмет: Управління знаннями та системи підтримки прийняття рішень
  • Ви зможете спроєктувати розміщення логістичної інфраструктури підприємства та оптимізувати транспортні процеси – предмет: Управління ланцюгом поставок
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете створити проєкт організації управління відходами у вибраній компанії чи гміні – предмет: Організація управління відходами
  • Ви знатимете та вмітимете здійснювати процедури отримання рішень щодо екологічних умов реалізації проєктів – предмет: Оцінка впливу на навколишнє середовище
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви зможете створити проєкт організації управління відходами у вибраній компанії чи гміні – предмет: Організація управління відходами
  • Ви знатимете та вмітимете здійснювати процедури отримання рішень щодо екологічних умов реалізації проєктів – предмет: Оцінка впливу на навколишнє середовище
  3
  семестр

Управління безпекою та гігієною праці

 • 1
  семестр
  • Ви зможете розрахувати енергетичні витрати та оцінити робоче місце та робоче середовище з точки зору ергономічних вимог – Предмет: Ергономіка
  • Ви зможете запропонувати та розробити оптимізацію вибраного процесу – предмет: Управління знаннями та системи підтримки прийняття рішень
  • Ви навчитесь аналізувати зовнішнє середовище підприємства (макросередовище та зацікавлені особи) та внутрішнє середовище – предмет: Стратегічне управління та бізнес-моделі підприємств
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви навчитесь проводити вимірювання та випробування шкідливих факторів, зможете оцінити наслідки впливу шкідливих, небезпечних і несприятливих факторів на робочих місцях – предмет: Небезпечні, шкідливі та несприятливі фактори
  • Ви зможете провести оцінку професійних ризиків за допомогою різних методів, зокрема: Risk Score, What if, PHA, ETA, 5 Steps – предмет: Оцінка ризиків на робочому місці
  • Ви знатимете та вмітимете практично проводити рятувальні роботи – предмет: Проведення рятувальних заходів
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви дізнаєтесь про досягнення психології бізнесу й організаційної психології та можливості її застосування відносно реальних проблем менеджменту – предмет: Психологія бізнесу
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  3
  семестр

Контроль виробничих процесів

 • 1
  семестр
  • Ви зможете планувати та оцінювати інженерні проєкти в бізнес-фінансовій моделі – Предмет: Фінансовий менеджмет
  • Ви зможе будувати стратегії на основі таких інструментів, як акції, ф’ючерси, облігації, кол і пут-опціони – Предмет: Фінансовий інжиніринг
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет: Аналіз даних
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви дізнаєтесь про бізнес-моделі підприємств, навчитесь планувати бізнес-діяльність у кількісному та вартісному вираженні у вигляді бюджетів – Предмет: Контроль виробничих процесів
  • Ви використовуватимете Crystal Ball, проводитимете аналіз прибутковості інвестицій, навчитесь оцінювати інвестиційний ризик – Предмет: Оптимізація виробничих проєктів
  • Ви навчитесь працювати в програмі Comarch BI, вести в ній багатовимірну звітність – Предмет: Аналіз та звітність техніко-економічних показників у багатовимірному аспекті
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви створюватимете інформаційні панелі та прості системи раннього попередження – Навчитесь дізнаватися про поточні виробничі процеси на основі інформації з баз даних – Предмет: Аналіз компанії та проблеми управління
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  3
  семестр

Ощадливе виробництво

 • 1
  семестр
  • Ви зможете змоделювати питання надійності виробничої системи за допомогою програми FlexSim – Предмет: Надійність та її забезпечення
  • Ви зможете запропонувати та розробити оптимізацію вибраного процесу – предмет: Управління знаннями та системи підтримки прийняття рішень
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет: Аналіз даних
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви навчитесь використовувати інструменти Lean Manufacturing і Lean Management в управлінні виробничим процесом і забезпеченні якості – Предмет: Основи ощадливого управління
  • Ви використовуватимете програму MiniTab для управління якістю, зможете виконати P FMEA або D FMEA аналіз – Предмет: Передові інструменти інженерії якості
  • Ви створюватимете та інтерпретуватимете карти процесу VSM, виконуватимете блок-моделювання виробництва, вимірюватимете OEE (загальну ефективність обладнання) та TEEP (загальну ефективність продуктивності обладнання) – Предмет: Передові інструменти інженерії виробництва та сфери послуг
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви навчитесь отримувати інформацію про поточні виробничі процеси на основі інформації з баз даних – предмет: Принципи аналізу даних і процесів
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  3
  семестр
This site is registered on wpml.org as a development site.