Шрифт
Шрифт

Гірнича інженерія

Долучитись до вступної кампанії (e-Rekrutacja)

Реальність у гірничо-видобувній галузі сильно змінюється, а технології постійно розвиваються. Це можливо завдяки комп’ютеризації, роботизації та розвитку цифровізації, які є результівною математичних і природничих наук. Методи та сучасні технології добування сировини та експлуатації гірничодобувних машин – це чергові теми, які не становитимуть для вас таємниці. Гірнича інженерія також займається питаннями формування навичок командної роботи та розвитку управлінського потенціалу. Завдяки цьому в майбутньому ви зможете керувати групою людей і займати керівні посади. Крім того, ви маєте можливість звузити коло своїх інтересів до однієї зі спеціальностей, в якій ви розвинете свої компетенції у сфері логічного, практичного, конструктивного мислення та прийняття оптимізованих рішень і швидких висновків.

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ІНЖЕНЕРНИЙ

Кількість місць 20/20
 • 1
  семестр
  • Ви дізнаєтесь, наскільки важливо дбати про навколишнє середовище – предмет: Основи інженерії та охорони довкілля
  • Ви зможете розпізнавати небезпеки та знатимете, як з ними боротися – предмет: Безпека і гігієна праці та ергономіка
  • Ви зрозумієте необхідність здобуття знань у сфері економіки та фінансів як основи будь-якої виробничої діяльності – предмет: Основи економіки
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви дізнаєтесь, де знаходяться і в яких місцях добуваються корисні копалини – предмет: Введення до гірничої справи
  • Ви навчитесь виконувати технічні креслення відповідно до польських стандартів за допомогою CAD-інструментів – технічна інженерна графіка та технічний рисунок
  • Ви навчитесь читати та аналізувати геологічні карти, геологічні структури, напрямки ходу і падіння геологічних поверхонь – Геологія, мінералогія та петрографія
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви зможете проєктувати основні процеси, пов’язані з видобутком сировини під час підземних гірничих робіт – предмет: Підземні гірничі роботи
  • Ви зможете застосовувати сучасні обчислювальні інструменти для вирішення практичних інженерних задач – предмет: Інженерні методи розрахунку
  • Ви зможете описати явища, що відбуваються в матеріалах під впливом зовнішніх факторів – Матеріалознавство
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви зможете проєктувати основні процеси, пов’язані з видобутком сировини при відкритій розробці родовищ – предмет: Відкриті гірничі роботи
  • Ви навчитесь користуватися гірничими картами, а також зможете проводити геодезичні вимірювання на практиці – предмет: Геодезія та гірнича картографія
  • Ви навчитесь вибирати обладнання і відповідні технології обробки та збагачення залежно від очікуваного продукту – предмет: Переробка мінеральної сировини
  4
  семестр
 • 5
  семестр
  • Ви ознайомитесь та навчитесь правильно підбирати машини, необхідні для виконання конкретних завдань у гірничодобувній промисловості – предмети: Машини та обладнання для підземної розробки родовищ, а також Машини та обладнання для відкритої розробки родовищ
  • Ви зможете оцінити властивості гірських порід і визначити геомеханічні умови здійснюваної гірничої діяльності – предмет: Геомеханіка
  • Ви навчитесь вибирати вентиляційне обладнання для обраних вентиляційних мереж – Аерологія шахт
  5
  семестр
 • 6
  семестр
  • Ви зможете оцінити надходження води в шахту і вирішити пов’язані з цим проблеми – предмет: Гідрогеологія та відведення води
  • Ви зможете безпечно поводитися з вибуховими матеріалами – предмет: Техніка вибухових робіт
  • Ви ознайомитесь з транспортними рішеннями в гірничій справі – предмет: Транспортні машини для відкритих/підземних гірничих робіт
  6
  семестр
 • 7
  семестр
  • Отримаєте знання в галузі проєктування та проходження гірничих виробок – предмет: Гірниче будівництво
  • Ви дізнаєтесь про природні небезпеки в гірничій справі – предмет: Природні небезпеки в гірничій справі
  • У середовищі геоінформаційних систем GIS ви зможете підготувати геологічну та гірничотехнічну документацію
  7
  семестр
 • 8
  семестр
  • Ви дізнаєтеся про вимоги законодавства у сфері гірничої діяльності та навчитесь користуватися нормативно-правовими актами – предмет: Геологічне та гірниче право з елементами суміжних прав
  • Ви зможете використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми в гірничому проєктуванні – предмет: Комп’ютерне проєктування підземних і відкритих гірничих робіт
  • Ви навчитесь розв’язувати складні інженерні проблеми, пов’язані з гірничодобувною промисловістю, і зможете робити висновки на підставі результатів ваших досліджень – предмет: Дипломний семінар
  8
  семестр

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТЕРСЬКИЙ

Кількість місць 20/20

Гірнича геомеханіка та підземне будівництво

 • 1
  семестр
  • Ви зможете підготувати проєктну документацію – предмет: Проєктування технологічних процесів у гірничій справі
  • Ви дізнаєтесь про методи визначення гірничих впливів на поверхню землі та навколишнє середовище – предмет: Вплив гірничих робіт на поверхню
  • Ви зможете відстежувати загрози та протидіяти їм – предмет: Методи вимірювання та моніторинг у гірничій справі
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете моделювати родовище з використанням сучасних комп’ютерних методів – предмет: Моделювання родовищ
  • Ви зможете вибрати та запроєктувати кріплення підземної виробки – предмет: Кріплення підземних виробок
  • Ви можете запропонувати концепцію захисту будівлі від гірничих впливів – предмет: Будівництво в районах видобутку
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви зможете оцінити ризик гірничого удару в підземній шахті – предмет: Гірничі удари та поштовхи
  • Ви ознайомитесь та навчитесь застосовувати обрані чисельні методи – предмет: Застосування чисельних методів у геомеханіці
  • Ви зможете запроєктувати та реалізувати польові дослідження – предмет: Польові дослідження породно-ґрунтового середовища
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви навчитесь вирішувати складні інженерні задачі та робити висновки за результатами своїх досліджень – предмет: Дипломна робота
  4
  семестр

Відкриті гірничі роботи

 • 1
  семестр
  • Ви зможете підготувати проєктну документацію – предмет: Проєктування технологічних процесів у гірничій справі
  • Ви дізнаєтесь про методи визначення гірничих впливів на поверхню землі та навколишнє середовище – предмет: Вплив гірничих робіт на поверхню
  • Ви зможете відстежувати загрози та протидіяти їм – предмет: Методи вимірювання та моніторинг у гірничій справі
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете підготувати проєктну документацію – предмет: Проєктування технологічних процесів у гірничій справі
  • Ви дізнаєтесь про методи визначення гірничих впливів на поверхню землі та навколишнє середовище – предмет: Вплив гірничих робіт на поверхню
  • Ви зможете відстежувати загрози та протидіяти їм – предмет: Методи вимірювання та моніторинг у гірничій справі
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви зможете виконати техніко-економічне обґрунтування гірничих проєктів – предмет: Техніко-економічне обґрунтування гірничих проєктів
  • Ви дізнаєтесь про способи закриття кар’єрів і навчитесь вибирати найбільш прийнятний спосіб з огляду на геолого-гірничі умови та соціальні фактори – предмет: Ліквідація кар’єрів
  • Ви ознайомитесь зі способами видобутку з-під поверхні води та навчитесь їх застосовувати – предмет: Технологія підводного та свердловинного видобутку твердої сировини
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви навчитесь вирішувати складні інженерні задачі та робити висновки за результатами своїх досліджень – предмет: Дипломна робота
  4
  семестр

Підземні гірничі роботи

 • 1
  семестр
  • Ви зможете підготувати проєктну документацію – предмет: Проєктування технологічних процесів у гірничій справі
  • Ви дізнаєтесь про методи визначення гірничих впливів на поверхню землі та навколишнє середовище – предмет: Вплив гірничих робіт на поверхню
  • Ви зможете відстежувати загрози та протидіяти їм – предмет: Методи вимірювання та моніторинг у гірничій справі
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви навчитесь проєктувати та проводити роботи підвищеної складності із застосуванням вибухових речовин в умовах підземних шахт – предмет: Техніка вибухових робіт під час підземного розроблення родовищ
  • Ви зможете моделювати родовище з використанням сучасних комп’ютерних методів – предмет: Моделювання родовищ
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви навчитесь проєктувати та проводити роботи підвищеної складності із застосуванням вибухових речовин в умовах підземних шахт – предмет: Техніка вибухових робіт під час підземного розроблення родовищ
  • Ви зможете моделювати родовище з використанням сучасних комп’ютерних методів – предмет: Моделювання родовищ
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви ознайомитеся з методами і зможете запроєктувати розробку порушених родовищ, у складних геологічних і гірничотехнічних умовах – предмет: Спеціальні технології видобутку
  • Ви навчитесь вирішувати складні інженерні задачі та робити висновки за результатами своїх досліджень – предмет: Дипломна робота
  4
  семестр

Переробка мінеральної сировини

 • 1
  семестр
  • Ви зможете підготувати проєктну документацію – предмет: Проєктування технологічних процесів у гірничій справі
  • Ви зрозумієте необхідність екологічного менеджменту на підприємстві та управління відходами – предмет: Екологічний менеджмент
  • Ви зможете відстежувати загрози та протидіяти їм – предмет: Методи вимірювання та моніторинг у гірничій справі
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви дізнаєтесь про хімічні методи збагачення та зможете їх підібрати залежно від корисної копалини, що видобувається – предмет: Хімічні методи збагачення
  • Ви ознайомитесь і зможете обрати способи подрібнення та класифікації сировини – предмет: Методи подрібнення та класифікації
  • Ви дізнаєтесь про способи зневоднення пульпи з підбором машин і обладнання – предмет: Процеси зневоднення пульпи
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви зрозумієте необхідність раціонального використання сировини і матеріалів – предмет: Управління мінеральною сировиною та відходами
  • Ви зможете запроєктувати та виконати аналіз зразків – предмет: Контроль та автоматизація обробних процесів
  • Ви навчитесь складати баланс технологічних систем та готувати кількісні та якісні схеми – предмет: Проєктування технологічних систем переробки мінеральної сировини
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви навчитесь вирішувати складні інженерні задачі та робити висновки за результатами своїх досліджень – предмет: Дипломна робота
  4
  семестр
This site is registered on wpml.org as a development site.