Шрифт
Шрифт

Денна форма навчання

Інженерія формування навколишнього середовища
Ревіталізація деградованих територій
Будівництво
7 напрямки розвитку
Інженерія та управління промисловими процесам
Гірнича інженерія
Інженерія безпеки

Інженерія формування навколишнього середовища

Інженерія формування навколишнього середовища – це напрям підготовки, адаптований до потреб сучасного світу та поточного стану ринку праці. Його інноваційна і надзвичайно перспективна програма спрямована на підготовку універсальних фахівців з інженерної екології, зокрема, у сфері інжинірингової діяльності, що дозволяє формувати внутрішнє та зовнішнє навколишнє середовище. Зміст навчання зосереджено, насамперед, на питаннях, пов’язаних з вентиляцією та кондиціюваннямсистемами водопостачання та каналізаціїповодженням з сировиною та відходамиекономікою замкненого циклуохороною вод та атмосферного повітря, а також використанням відновлюваних джерел енергії.

Ревіталізація деградованих територій

Напрям підготовки «Ревіталізація деградованих територій» розглядає задачі, метою яких є соціально-економічне та природне відродження територій, деградованих внаслідок промислової діяльності, природних та техногенних катастроф, а також декапіталізації міської забудови. Ви отримаєте інтердисциплінарні знання та навички в області проведення робіт з рекультивації з метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище, а також утримання та відновлення цінної інфраструктурипроєктування нових функцій для деградованих територій і об’єктів, а також управління проєктами у сфері ревіталізації.

 

Будівництво

Напрям підготовки «Будівництво» належить до галузі технічних наук, дисципліна «Цивільна інженерія та транспорт». Як свідчать проведені дослідження, 95% випускників нашого напряму знаходять роботу протягом 6 місяців після закінчення навчання, 80% – за 3 місяці. В останні роки напрям «Будівництво» – серед лідерів у Рейтингу університетів «Перспективи». З нами ви отримаєте ґрунтовну інженерну освіту.

 

Інженерія та управління промисловими процесам

Промислова інженерія — інженерна дисципліна, яка займається принципами проєктування виробів і процесів, а також основами керуванняексплуатаціїорганізації та управління виробничими процесами. Також вона розглядається як сукупність заходів, спрямованих на ефективну реалізацію виробничого процесу – з моменту визначення потреби до її повного задоволення.

Гірнича інженерія

Гірнича інженерія – це напрям підготовки для тих, хто цікавиться точними науками та готовий працювати над складними задачами в умовах цікавих і мінливих реалій. Якщо ви належите до цього числа, можливо, це напрям, який вас зацікавить і дасть можливість розвиватися у цій галузі. Вивчаючи гірничу інженерію, ви отримаєте необхідні знання, набудете навичок командної роботи і розвинете свій управлінський потенціал.  Завдяки цьому ви зможете у майбутньому керувати групою працівників і займати керівні посади. Допоможіть нам потрапити на етап Гірництва 3.0 або навіть 4.0!

Інженерія безпеки

Напрям підготовки «Інженерія безпеки» відповідає потребам економіки та ринку праці, що динамічно змінюються, та відповідає очікуванням соціального середовища щодо ширшого погляду на питання безпеки у сфері гігієни та безпеки праці, охорони навколишнього середовища та технічного забезпечення. Сучасна та інноваційна навчальна програма комплексно поєднує безпеку в системі «людина-довкілля-технологія», дозволяючи випускникам використовувати свої знання, досвід і навички у професійній роботі та надаючи можливості працевлаштування в різних галузях економіки. Закінчення ЗВО за напрямом «Інженерія безпеки» (спеціальність «Безпека та охорона праці») дозволяє отримати професійну кваліфікацію старшого інспектора з безпеки та гігієни праці та обіймати керівні посади у службах з охорони праці.

raven

This site is registered on wpml.org as a development site.