Шрифт
Шрифт

Стипендії першого і другого ступеня

STYPENDIСОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Соціальна стипендія призначається, виходячи з рівня доходу сім’ї студента.

У 2021/2022 навчальному році місячний дохід в розрахунку на одну особу в сім’ї, який надає право на отримання соціальної стипендії, не повинен перевищувати 1051,70 злотих.

Заяву необхідно заповнити в електронному вигляді через USOSweb, роздрукувати та подати до деканату.

Необхідні документи
на сайті

Обов’язкова довідка з Центру соціальної допомоги: довідка є обов’язковою для всіх студентів, якщо місячний дохід на одну особу в їхній сім’ї, розрахований на підставі поданих документів, не перевищує 600 злотих нетто.

Чистий дохід на одну особу в родині
(зл)
0,00 – 350,00350,01 – 700,00700,01 – 1051,70
Розмір соціальної стипендії
(зл)
1080880680

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ

Місячний розмір підвищення соціальної стипендії становить 300 злотих

Підвищення соціальної стипендії призначається у зв’язку з:

  • сирітством
  • тяжким або хронічним захворюванням члена родини студента
  • отриманням постійних або тимчасових виплат в межах соціальної допомоги
  • проживанням заявника у студентському гуртожитку AGH

СТИПЕНДІЯ РЕКТОРА

Заява на призначення стипендії ректора доступна у системі USOSweb.

Стипендія ректора для найкращих студентів може бути призначена:

  1. Стипендія ректора для найкращих студентів може бути призначена:

a) uzyskał odpowiednio wysoką średnią ocen

а) отримав достатньо високий середній бал

b) має наукові досягнення

с) має творчі досягнення

d) досяг високих спортивних результатів в міжнародних або національних змаганнях,

а також який в попередньому навчальному році склав усі заліки та іспити з предметів, включених до навчальної програми.

  1. Студенти, які починають навчання на другому рівні вищої освіти в AGH

Стипендія ректора для найкращих студентів призначається за результатами останнього року навчання на  першому рівні вищої освіти. Якщо останній рік навчання на першому рівні вищої освіти триває один семестр, враховується середній бал, отриманий за цей семестр.

  1. Студенти, зараховані на перший курс першого рівня вищої освіти

Стипендія ректора призначається студенту, зарахованому на перший курс у рік складення випускного іспиту, і який є:

а) лауреатом міжнародної олімпіади або лауреатом чи фіналістом олімпіади центрального рівня, зазначених у правових положеннях про систему освіти;

b) призером спортивних змагань принаймні за титул Чемпіона Польщі у певному виді спорту, про які йдеться у правових положеннях про спорт.

c) призером спортивних змагань принаймні за титул Чемпіона Польщі у певному виді спорту, про які йдеться у правових положеннях про спорт.

У 2021/2022 навчальному році розмір стипендії ректора за отриманий достатньо високий середній бал становить, відповідно до наступної таблиці:

СЕРЕДНІЙ БАЛРОЗМІР СТИПЕНДІЇ
4.00 – 4.20500 зл
4.21 – 4.40600 зл
4.41 – 4.60700 зл
4.61 – 4.80800 зл
4.81 – 5.00900 зл

У 2021/2022 навчальному році розмір стипендії ректора за наукові, творчі чи спортивні досягнення залежно від категорії становить:

СЕРЕДНІЙ БАЛРОЗМІР СТИПЕНДІЇ
A900 зл
B800 зл
C700 зл
D600 зл
E500 зл

У 2021/2022 навчальному році розмір стипендії ректора для студентів І курсу, які є лауреатами або фіналістами, становить:

ŚREDNIA OCENKWOTA STYPENDIUM
LAUREAT500 zł
FINALISTA400 zł

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Заява на отримання стипендії для осіб з інвалідністю доступна в системі USOSweb.

Стипендія для aосіб з інвалідністю може бути призначена студенту, який має висновок про групу інвалідності, виданий компетентним органом.

Розмір стипендії для осіб з інвалідністю у 2021/2022 навчальному році становить:

  • 1200 зл/місяць для людей зі значним (Z) ступенем інвалідності,
  • 1000 зл/місяць для людей з помірним (U) ступенем інвалідності,
  • 800 зл/місяць для людей з легким (L) ступенем інвалідності.

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

Допомогу може отримати студент, який тимчасово опинився у скрутній життєвій ситуації.

Непередбачуваною подією може бути:

а) смерть члена сім’ї;

b) тяжка хвороба члена сім’ї,

c) стихійні лиха (наприклад, пожежа, повінь)

d) інші обставини, внаслідок яких студент тимчасово опинився у складній життєвій ситуації.

Допомога може бути призначена деканом факультету за заявою студента. Заява на отримання допомоги доступна в системі USOSweb.

До заяви необхідно додати документи, які підтверджують факт перебування у складній життєвій ситуації.

Примірний перелік документів:

на сайті

Розмір разової допомоги залежить від ситуації, в якій опинився студент. Максимальний розмір допомоги щорічно визначається ректором. У 2021/2022 навчальному році ця сума становить 3000,00 злотих.

Студент може отримати допомогу не більше двох разів протягом навчального року (один раз на семестр), лише за одним напрямом підготовки. Не можна подавати заяву на отримання допомоги двічі з однієї і тієї ж причини.

УВАГА! Заява про призначення фінансової допомоги подається не пізніше 90 днів з моменту виникнення причини, зазначеної у заяві.

This site is registered on wpml.org as a development site.