Шрифт
Шрифт

Інженерія та управління промисловими процесами

Долучитись до вступної кампанії (e-Rekrutacja)

Сучасні економічні та соціальні зміни, що проявляються у цифровізації, діджиталізації процесів, популяризації Інтернету, загальному доступі до інформації, суттєво впливають на можливості розвитку сучасної організації. Менеджмент не може залишатися байдужим до цих змін, навпаки – він повинен враховувати такі явища, як зростаюча віртуалізація діяльності суб’єктів господарювання, спільне формування споживачами цінностей або розвиток інновацій у відкритій моделі.

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ІНЖЕНЕРНИЙ

Кількість місць 30/30
 • 1
  семестр
  • Ви зможете створювати інженерну графіку – предмет:Геометрія та інженерна графіка
  • Ви навчитесь вибирати стилі управління – предмет:Основи менеджменту
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете розробити новий продукт – предмет:Основи інженерного проєктування
  • Ви навчитесь використовувати AutoCad для проєктування продуктів – предмет:Комп’ютерний інжиніринг
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви зможете запроєктувати просту виробничу систему у Flexsim – предмет:Проєктування виробничих систем
  • Ви зможете проводити вимірювання, визначати похибки та невизначеності, кореляції, регресії – предмет:Основи метрології
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви використовуватимете Solver для оптимізації виробничих/управлінських рішень – предмет:Оперативні дослідження
  • Ви оволодієте базовими навичками у сфері проєктування та конструювання машин і пристроїв – предмет:Основи конструкції машин
  • Ви навчитесь моделювати виробничі процеси за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення – предмет:Методи управління виробництвом
  4
  семестр
 • 5
  семестр
  • Ви зможете розробляти проєкти реінжинірингу підприємства – предмет:Реінжиніринг
  • Ви зможете побудувати мікс-стратегії маркетингу для підприємства – предмет:Маркетинг
  • Ви створюватимете економетричні моделі для прогнозування явищ – предмет:Економетрія
  5
  семестр
 • 6
  семестр
  • Ви навчитесь проводити повні сенсорні випробування – предмет:Інновації та проєктування продукту
  • Ви створюватимете графіки, навчитесь керувати часом, ресурсами, витратами – предмет:Управління проєктами
  • Ви навчитесь проєктувати елементи логістичних систем разом з підбором обладнання для транспортування та обробки матеріалів – предмет:Логістика на підприємстві
  6
  семестр
 • 7
  семестр
  • Ви навчитесь вибирати джерела фінансування та оцінювати ефективність інвестицій – предмет: Фінанси підприємства
  • Ви зможете розробити книгу якості для підприємства – предмет:Управління якістю
  7
  семестр
 • 8
  семестр
  • Ви зможете підготувати та провести аналіз навколишнього середовища або аналіз потенціалу підприємства – предмет:Стратегічний аналіз підприємства
  • Ви зможете підготувати презентацію на тему вашої інженерної дипломної роботи: основні принципи, застосовані методи, способи та інструменти, результати та висновки – предмет:Дипломний семінар
  8
  семестр

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТЕРСЬКИЙ

Кількість місць 30/30

Управління промисловим підприємством

 • 1
  семестр
  • Ви зможете запропонувати та розробити оптимізацію вибраного процесу – предмет:Управління знаннями та системи підтримки прийняття рішень
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет:Аналіз даних
  • Ви зможете оцінити варіанти за моделлю Блека-Шоулза – предмет: Фінансовий інжиніринг
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете запроєктувати розташування логістичної інфраструктури підприємства та оптимізувати транспортні процеси – предмет:Управління ланцюгом поставок
  • Ви зрозумієте цілі та роль інновацій на підприємстві, що працює в мінливому ринковому середовищі – предмет: Інноваційний менеджмент
  • Ви зрозумієте роль менеджера у колективі і знатимете, як керувати колективом – предмет:Формування людських колективів у виробничих підприємствах
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви проводитиме моделювання виробничих процесів за допомогою програми FlexSim, щоб оптимізувати процес і перевірити надійність машин – Предмет:Технічне обслуговування
  • Ви використовуватимете електронну таблицю (модуль Solver) для моделювання економічних і виробничих проблем при прийнятті рішень – предмет:Електронна таблиця в процесах управління
  • Ви навчитесь створювати та інтерпретувати контрольну картку Шухарта – предмет:Засоби контролю якості на виробництві
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви навчитесь отримувати інформацію про поточні виробничі процеси на основі інформації з баз даних – предмет:Принципи аналізу даних і процесів
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  4
  семестр

Менеджмент в екологічній інженерії

 • 1
  семестр
  • Ви зможете запропонувати та розробити оптимізацію вибраного процесу – предмет:Управління знаннями та системи підтримки прийняття рішень
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет:Аналіз даних
  • Ви зможете оцінити варіанти за моделлю Блека-Шоулза – предмет: Фінансовий інжиніринг
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете запроєктувати розміщення логістичної інфраструктури підприємства та оптимізувати транспортні процеси – предмет:Управління ланцюгом поставок
  • Ви зрозумієте цілі та роль інновацій на підприємстві, що працює в мінливому ринковому середовищі – предмет: Інноваційний менеджмент
  • Ви зможете проводити простий аналіз енергоменеджменту у гміні або на підприємстві – предмет:Енергоменеджмент
  • Ви зможете визначити ефективність інвестиційних проєктів у сфері охорони навколишнього середовища – предмет:Економічні аспекти охорони навколишнього середовища
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви зможете створити проєкт організації управління відходами у вибраній компанії чи гміні – предмет: Організація управління відходами
  • Ви знатимете та вмітимете здійснювати процедури отримання рішень щодо екологічних умов реалізації проєктів – предмет: Оцінка впливу на навколишнє середовище
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви навчитесь отримувати інформацію про поточні процеси на підставі інформації з баз даних – предмет:Принципи аналізу даних і процесів
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  4
  семестр

правління безпекою та гігієною праці

 • 1
  семестр
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет:Аналіз даних
  • Ви зможете запропонувати та розробити оптимізацію вибраного процесу – предмет:Управління знаннями та системи підтримки прийняття рішень
  • Ви навчитесь аналізувати зовнішнє середовище підприємства (макросередовище та зацікавлені особи) та внутрішнє середовище – предмет: Стратегічне управління та бізнес-моделі підприємств
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете розрахувати енергетичні витрати й оцінити робоче місце та робоче середовище з точки зору ергономічних вимог – Предмет: Ергономіка
  • Ви зможете провести оцінку професійних ризиків за допомогою різних методів, зокрема:Risk Score, What if, PHA, ETA, 5 Steps – предмет: Оцінка ризиків на робочому місці
  • Ви навчитесь оптимізувати транспортні процеси, в тому числі з точки зору безпеки – предмет:Управління ланцюгом поставок
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви навчитесь проводити вимірювання та аналіз шкідливих факторів, зможете оцінити наслідки впливу шкідливих, небезпечних і несприятливих факторів на робочих місцях – предмет: Небезпечні, шкідливі та несприятливі фактори
  • Ви знатимете та вмітимете практично проводити рятувальні роботи – предмет:Проведення рятувальних заходів
  • Ви ознайомитесь з вимогами безпеки та гігієни праці для будівель і приміщень – предмет:Матеріальне робоче середовище 3
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви дізнаєтесь про досягнення психології бізнесу й організаційної психології та можливості її застосування відносно реальних проблем менеджменту – предмет:Психологія бізнесу
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  4
  семестр

Контроль виробничих процесів

 • 1
  семестр
  • Ви зможете планувати та оцінювати інженерні проєкти в бізнес-фінансовій моделі – Предмет:Фінансовий менеджмет
  • Ви зможе будувати стратегії на основі таких інструментів, як акції, ф’ючерси, облігації, кол і пут-опціони – Предмет: Фінансовий інжиніринг
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет:Аналіз даних
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете планувати та оцінювати інженерні проєкти в бізнес-фінансовій моделі – Предмет:Фінансовий менеджмет
  • Ви зможе будувати стратегії на основі таких інструментів, як акції, ф’ючерси, облігації, кол і пут-опціони – Предмет: Фінансовий інжиніринг
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет:Аналіз даних
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви дізнаєтесь про бізнес-моделі підприємств, навчитесь планувати бізнес-діяльність у кількісному та вартісному вираженні у вигляді бюджетів – Предмет: Контроль виробничих процесів
  • Ви використовуватимете Crystal Ball, проводитимете аналіз прибутковості інвестицій, навчитесь оцінювати інвестиційний ризик – Предмет: Оптимізація виробничих проєктів
  • Ви навчитесь працювати в програмі Comarch BI, вести в ній багатовимірну звітність – Предмет: Аналіз та звітність техніко-економічних показників у багатовимірному аспекті
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви створюватимете інформаційні панелі та прості системи раннього попередження – Навчитесь дізнаватися про поточні виробничі процеси на основі інформації з баз даних – Предмет: Аналіз компанії та проблеми управління
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  4
  семестр

Ощадливе виробництво

 • 1
  семестр
  • Ви зможете оцінити варіанти за моделлю Блека-Шоулза – предмет:Фінансовий інжиніринг
  • Ви зможете запропонувати та розробити оптимізацію вибраного процесу – предмет:Управління знаннями та системи підтримки прийняття рішень
  • Ви навчитесь проводити аналіз даних у базах Big Data, зможете отримувати інформацію з даних – предмет:Аналіз даних
  1
  семестр
 • 2
  семестр
  • Ви зможете змоделювати питання надійності виробничої системи за допомогою програми FlexSim – Предмет:Надійність та її забезпечення
  • Ви навчитесь використовувати інструменти Lean Manufacturing і Lean Management в управлінні виробничим процесом і забезпеченні якості – Предмет: Основи ощадливого управління
  • Ви зрозумієте цілі та роль інновацій на підприємстві, що працює в мінливому ринковому середовищі – предмет: Інноваційний менеджмент
  2
  семестр
 • 3
  семестр
  • Ви використовуватимете програму MiniTab для управління якістю, зможете виконати P FMEA або D FMEA аналіз – Предмет: Передові інструменти інженерії якості
  • Ви створюватимете та інтерпретуватимете карти процесу VSM, виконуватимете блок-моделювання виробництва, вимірюватимете OEE (загальну ефективність обладнання) та TEEP (загальну ефективність продуктивності обладнання) – Предмет: Передові інструменти інженерії виробництва та сфери послуг
  • Ви зможете виконувати та перевіряти моделювання процесів на підприємстві – предмет:Прогнозування та моделювання на підприємстві
  3
  семестр
 • 4
  семестр
  • Ви навчитесь отримувати інформацію про поточні виробничі процеси на основі інформації з баз даних – предмет:Принципи аналізу даних і процесів
  • Ви зможете самостійно досліджувати обрану наукову проблематику – предмет: дипломна робота
  4
  семестр
This site is registered on wpml.org as a development site.