Шрифт
Шрифт

Заочна форма навчання

Інженерія формування навколишнього середовища
Інженерія та управління промисловими процесами
Будівництво
5 напрямки розвитку
Гірнича інженерія
Інженерія безпеки

Інженерія формування навколишнього середовища

Інженерія формування навколишнього середовища – це напрям підготовки, адаптований до потреб сучасного світу та поточного стану ринку праці. Його інноваційна і надзвичайно перспективна програма спрямована на підготовку універсальних фахівців з інженерної екології, зокрема, у сфері інжинірингової діяльності, що дозволяє формувати внутрішнє та зовнішнє середовище. Зміст навчання зосереджено, насамперед, на питаннях, пов’язаних з вентиляцією та кондиціюванням, системами водопостачання та каналізації, поводженням з сировиною та відходами, економікою замкненого циклу, охороною вод та атмосферного повітря, а також використанням відновлюваних джерел енергії.

Інженерія та управління промисловими процесами

Інженерія виробництва — інженерна дисципліна, яка займається принципами проєктування виробів і процесів, а також основами керування, експлуатації, організації та управління виробничими процесами. Також вона розглядається як сукупність заходів, спрямованих на ефективну реалізацію виробничого процесу – від моменту визначення потреби до її повного задоволення.

Будівництво

Напрям підготовки «Будівництво» належить до галузі технічних наук, дисципліна «Цивільна інженерія та транспорт». Як свідчать проведені дослідження, 95% випускників нашого напряму знаходять роботу протягом 6 місяців після закінчення навчання, 80% – за 3 місяці. В останні роки напрям «Будівництво» входить у число найкращих у Рейтингу університетів «Перспективи». З нами ви отримаєте ґрунтовну інженерну освіту.

Гірнича інженерія

Гірнича інженерія – це напрям підготовки для тих, хто цікавиться точними науками та готовий працювати над складними задачами в умовах цікавих і мінливих реалій. Якщо ви належите до цього числа, можливо, це напрям, який вас зацікавить і дасть можливість розвиватися у цій галузі. Навчаючись, ви отримаєте необхідні знання, сформуєте навички командної роботи та розвинете

управлінський потенціал. Завдяки цьому в майбутньому ви зможете керувати групою людей і займати керівні посади. Допоможіть нам потрапити на етап Гірництва 3.0 або навіть 4.0!

Інженерія безпеки

Напрям підготовки «Інженерія безпеки» відповідає потребам економіки та ринку праці, що динамічно змінюються, а також очікуванням соціального середовища щодо ширшого погляду на питання безпеки у сфері гігієни та безпеки праці, охорони навколишнього середовища та технічного забезпечення. Сучасна та інноваційна навчальна програма комплексно поєднує питання безпеки в системі «людина-довкілля-технологія», дозволяючи випускникам використовувати свої знання, досвід і навички у професійній діяльності та надаючи можливості працевлаштування в різних галузях економіки. Закінчення ЗВО за напрямом «Інженерія безпеки» (спеціальність «Безпека та охорона праці») дозволяє отримати професійну кваліфікацію старшого інспектора з безпеки та гігієни праці і обіймати керівні посади у службах з охорони праці.

This site is registered on wpml.org as a development site.