Czcionka
Kontrast

Studia stacjonarne

Inżynieria Kształtowania Środowiska
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Budownictwo
7 kierunków rozwoju
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Inżynieria Górnicza
Inżynieria Bezpieczeństwa
Raw Materials Value Chain
Ikona. Zielony heks. W środku szara mała sadzonka z dwoma liściami.

Inżynieria Kształtowania Środowiska

Inżynieria Kształtowania Środowiska to kierunek dopasowany do potrzeb współczesnego świata i obecnego rynku pracy. Jego innowacyjny i niezwykle perspektywiczny program ukierunkowany jest na wykształcenie wszechstronnych specjalistów z obszaru inżynierii środowiska, a w szczególności z zakresu działań inżynierskich umożliwiających kształtowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Treści realizowane na studiach skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gospodarki surowcami i odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony wód i atmosfery oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Ikona. Zielony heks. W środku szarys zarys Ziemii oraz liść.

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych podejmuje wyzwania zmierzające do społeczno-gospodarczego i przyrodniczego ożywienia terenów zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej, katastrof naturalnych i cywilizacyjnych a także dekapitalizacji zabudowy miejskiej. Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia prac rekultywacyjnych redukujących środowiskowe uciążliwości, a także konserwacji i restauracji wartościowej infrastruktury, projektowania nowych funkcji dla terenów i obiektów zdegradowanych oraz zarządzania projektami rewitalizacyjnymi.

 

Ikona. Zielony heks. W środkuszary ceglany mur.

Budownictwo

Kierunek studiów budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport. Jak wskazują prowadzone badania 95% absolwentów naszego kierunku znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów – 80% w ciągu 3 miesięcy. W ostatnich latach kierunek budownictwo znajduje się w czołówce Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Z nami zyskasz gruntowne wykształcenie inżynierskie.

 

Ikona. Zielony heks. W środku szare koło zembate.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

Inżynieria produkcji to dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania. Jest również rozumiana jako zespół działań mających na celu efektywną realizację procesu produkcji od chwili rozpoznania potrzeby do chwili jej całkowitego zaspokojenia.

Ikona. Zielony heks. W środku szare skrzyżowane młotki górnicze.

Inżynieria Górnicza

Inżynieria górnicza to kierunek dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, myślących o pracy pełnej wyzwań w ciekawych i zmiennych realiach. Jeżeli należysz do tego grona, to może to być kierunek, który Cię zainteresuje i da możliwość rozwoju w tej dziedzinie. Studiując Inzynierię górniczą zdobędziesz niezbędną wiedzę, wykształtujesz umiejętności pracy w grupie oraz rozwiniesz swój zmysł kierowniczy.  Dzięki temu będziesz mógł kierować w przyszłości grupą osób i objąć stanowiska managerskie. Pomóż nam wejść w etap Górnictwa 3.0, a nawet 4.0!

 

Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa odpowiada dynamicznie zmieniającym się potrzebom gospodarki, rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społecznego dotyczącymi szerszego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa w obszarze BHP, ochrony środowiska i zabezpieczenia technicznego. Nowoczesny i innowacyjny program kształcenia łączy w sposób kompleksowy bezpieczeństwo w układzie człowiek-środowisko-technika, pozwalając absolwentom na wykorzystanie swojej wiedzy, doświadczeń i umiejętności w pracy zawodowej oraz dając możliwości zatrudnienia w różnych gałęziach gospodarki. Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (specjalność Bezpieczeństwo i ochrona pracy) pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych starszego inspektora ds. BHP oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp.

raven

Raw Materials Value Chain

Czy chcesz być światowym game-changerem, wyposażonym w wiedzę, umiejętności, postawy i doświadczenie, które mogą rozwiązać największe światowe wyzwania?

Studia magisterskie Raw Materials Value Chain (RaVeN) są przeznaczone dla osób chcących zdobyć solidną i holistyczną wiedzę z obszaru łańcuchów wartości: od zrównoważonego pozyskania surowców, poprzez ich przetworzenie, na potrzeby uzyskania nowoczesnych materiałów służących rozwojowi innowacyjnych technologii. Studia RaVeN odpowiadają na bieżące wyzwania środowiska społeczno-gospodarczego, w tym rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów na rynku pracy z zakresu surowców.

Kierunek RaVeN, dzięki znaczącym zaangażowaniu partnerów nieakademickich (biznes, przemysł, ośrodki badawcze, firmy konsultingowe, startupy)  sprzyja budowaniu kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, przygotowując absolwentów do wdrażania zrównoważonych rozwiązań w przemyśle surowcowym, przeróbce, metalurgii, branży energetycznej, przemyśle motoryzacyjnym i sektorach logistycznych oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych.

This site is registered on wpml.org as a development site.