Czcionka
Kontrast

Studia stacjonarne

Inżynieria Kształtowania Środowiska
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Budownictwo
5 kierunków rozwoju
Inżynieria I Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Inżynieria Górnicza

Inżynieria Kształtowania Środowiska

Inżynieria Kształtowania Środowiska to kierunek dopasowany do potrzeb współczesnego świata i obecnego rynku pracy. Jego innowacyjny i niezwykle perspektywiczny program ukierunkowany jest na wykształcenie wszechstronnych specjalistów z obszaru inżynierii środowiska, a w szczególności z zakresu działań inżynierskich umożliwiających kształtowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Treści realizowane na studiach skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gospodarki surowcami i odpadami, ochrony wód i atmosfery oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

1
rok

Semestr 1
Semestr 2

2
rok

Semestr 3
Semestr 4

3
rok

Semestr 5
Semestr 6

4
rok

Semestr 7
Semestr 8

5
rok

Semestr 9
Semestr 10

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

Rewitalizacja to eliminacja zagrożeń środowiskowych i ponowne zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych działalnością człowieka, w rezultacie czego następuje społeczno-gospodarcze i przyrodnicze ożywienie. Kierunek #RTZ jest unikatowym w skali kraju i jest prowadzony jedynie w AGH. Studia te to interdyscyplinarna wiedza z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa i górnictwa i geologii.

 

1
rok

Semestr 1
Semestr 2

2
rok

Semestr 3
Semestr 4

3
rok

Semestr 5
Semestr 6

4
rok

Semestr 7
Semestr 8

5
rok

Semestr 9
Semestr 10

Budownictwo

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego.
Jak wskazują prowadzone badania 95% absolwentów naszego kierunku znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów – 80% w ciągu 3 miesięcy. Na przestrzeni ostatnich lat kierunek Budownictwo znajduje się w czołówce Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”

 

1
rok

Semestr 1
Semestr 2

2
rok

Semestr 3
Semestr 4

3
rok

Semestr 5
Semestr 6

4
rok

Semestr 7
Semestr 8

5
rok

Semestr 9
Semestr 10

Inżynieria I Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

Inżynieria produkcji to dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania. Inżynieria produkcji jest także rozumiana jako zespół działań mających na celu efektywną realizację procesu produkcji od chwili rozpoznania potrzeby do chwili jej całkowitego zaspokojenia. Aktualne zmiany gospodarcze i społeczne, przejawiające się w cyfryzacji, digitalizacji procesów, upowszechnieniu Internetu, ogólnym dostępie do wiedzy, w sposób istotny determinują możliwości rozwoju współczesnej organizacji. Zarządzanie nie może pozostawać obojętne na te zmiany, a wręcz przeciwnie – musi uwzględniać zjawiska takie, jak rosnąca wirtualizacja działania podmiotów, współtworzenie wartości przez konsumentów czy rozwój innowacji w modelu otwartym.

 

1
rok

Semestr 1
Semestr 2

2
rok

Semestr 3
Semestr 4

3
rok

Semestr 5
Semestr 6

4
rok

Semestr 7
Semestr 8

5
rok

Semestr 9
Semestr 10

Inżynieria Górnicza

Inżynieria górnicza to kierunek dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, myślących o pracy pełnej wyzwań w ciekawych i zmiennych realiach. Jeżeli należysz do tego grona, to może to być kierunek, który Cię zainteresuje i da możliwość rozwoju w tej dziedzinie. Rzeczywistość w świecie górniczym mocno się zmienia, a technologie cały czas się rozwijają. To możliwe dzięki informatyzacji, robotyzacji i rozwojowi cyfryzacji, które są wypadkową nauk matematycznych i przyrodniczych. Techniki i nowoczesne technologie pozyskiwania surowców i eksploatacji maszyn górniczych, to kolejne tematy, które nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Inżynieria górnicza stawia także na kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijania
zmysłu kierowniczego. Dzięki temu będziesz w stanie kierować w przyszłości grupą osób i objąć stanowiska managerskie. Pomóż nam wejść w etap Górnictwa 3.0, a nawet 4.0!

 

1
rok

Semestr 1
Semestr 2

2
rok

Semestr 3
Semestr 4

3
rok

Semestr 5
Semestr 6

4
rok

Semestr 7
Semestr 8

5
rok

Semestr 9
Semestr 10