Font
Contrast

Map

Ilustracja interaktywna. Rzut z góry przedstawiający kampus Akademkii Górniczo-Hutniczej z uwzględnieniem infrastruktury Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Na mapie znajdują się niebieskie i szare heksagony. W niebieskie heksagony wpisany jest symbol osoby z niepełnosprawnością ruchową. Wskazują one dostępność architektoniczną Wydziału (wejścia do budynków) dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W szare heksagony wpisane są kolejne cyfry. Po naciśnięciu heksagonu wyświetla się tekst odnośnie budynku w którym znajduje się infrastruktura Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Heksagon z numerem jeden. Budynek A1. KGBiG, KIŚ, KEiZwP. Heksagon z numerem dwa. Hala maszyn. Laboratorium wytrzymałości materiałów oraz tomografii komputerowej. Biblioteka Wydziałowa (nad halą wejście przez budynek A1). Heksagon z numerem trzy. Biblioteka Główna. Heksagon z numerem cztery. Biuro Dziakana. Dziekanat Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, Dział Pomocy Materialnej, KIGiBP. Heksagon z numerem pięć. Teren parkowy. Heksagon z numerem sześć. Teren parkowy. Heksagon z numerem siedem. Budynek A0. Biuro Rektora, Aula AGH.
 • Building A1

 • Machine Hall

 • The main library

 • Building A4

 • Park area

 • Park area

 • Building A0

 • Wheelchair ramp entrance to the building

 • Wheelchair ramp entrance to the building

 • Wheelchair ramp entrance to the building

 • Wheelchair ramp entrance to the building

This website uses cookies.

We use cookies on our news website to make it easier for users to use all the functionalities of our website. If your browser does not block such files sent by our server, it means that the User agrees to their storage on his computer.