Czcionka
Kontrast

Wzory dokumentów

Dydaktyczne

.doc
WYTYCZNE_w_sprawie_procesu_dyplomowania_zalacznik_oswiadczenie_studenta Pobierz plik
.www
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej. Załącznik nr 1. Zarządzenie Rektora 14/2019 Przejdź do
.www
Wzór oświadczenia studenta. Załącznik nr 2. Zarządzenia Rektora 14/2019 Przejdź do
.www
Wzór streszczenia. Załącznik nr 4. Zarządzenie Rektora 14/2019. Przejdź do

Naukowe

.www
Oświadczenie o dyscyplinie. Załącznik nr 1. Zarządzenie Rektora 87/2020 Przejdź do
.www
Liczba N. Załącznik nr 2. Zarządzenie Rektora 87/2020. Przejdź do
.pdf
Zmiana promotora tematu SN Pobierz plik
.pdf
Zmiana Tematu SN Pobierz plik
.pdf
Zmiana promotora SN Pobierz plik

Osobowe

.www
Formularz pracownicy mail Przejdź do
.pdf
Kwestionariusz osobowy dla pracownika Pobierz plik
.pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz plik

Socjalne

.www
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego tzw. gruszy Przejdź do
.www
Wniosek zapomogowy dla emerytow i rencistow 2021 Przejdź do
.www
Wniosek pożyczkowy 2021 Przejdź do
.www
Oświadczenie poręczyciela 2021 Przejdź do
.www
Wniosek pożyczka nadzwyczajna 2021 Przejdź do
.www
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego Przejdź do
.www
Oświadczenie o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej Przejdź do
.www
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego tzw. gruszy Przejdź do

Komunikaty

Zamówienia publiczne, zakupy

.www
Zarządzenie rektora 3/2021 w sprawie udzielania zamówień publicznych Przejdź do
.www
Komunikat kwestora 8/2020 dot. zakupów usług gastronomicznych i cateringowych dokumentowanych paragonami fiskalnymi Przejdź do
.www
Zasady dokonywania zakupów aparatury, oprogramowania, środków trwałych i ich ulepszeń oraz Zasady dokonywania zakupów za granicą - obieg dokumentów Przejdź do

Prace przemysłowe

.www
Porozumienia o współpracy, umowy o współpracy, listy intencyjne, umowy konsorcjum (nie związane z projektami) i umowy o poufności (jedynie te, które są podpisywane na szczeblu centralnym) (procedura i wzory dokumentów) Przejdź do
.www
Prace badawczo-rozwojowe i ogólnotechniczne (procedura i wzory dokumentów) Przejdź do

Delegacje

.www
Zlecenie wykonania zadan statutowych realizowanych w czasie podrozy Zalacznik nr 1 do ZR 56 2013 Przejdź do
.www
Rozliczenie kosztow podrozy w celu realizacji zadan statutowych dla AGH Zalacznik nr 2 do ZR 56 2013 Przejdź do
.www
Oswiadczenie o wyzywieniu delegacja krajowa Zalacznik do KK 7 2015 Przejdź do
.www
Oświadczenie o wyżywieniu delegacja zagraniczna. Załacznik do KK 7 2015 Przejdź do

Różne

.www
Komunikat kwestora 12/2019 dot. nazwy Uczelni podawanej na fakturach Przejdź do
.www
Zarządzanie rektora nr 28/2019 w sprawie stosowania wzorów umów typowych w AGH (wzory większości umów i załączników) Przejdź do

Wynagrodzenia

.www
Zarządzenie rektora 42/2020 w sprawie wynagrodzeń w projektach oraz obiegu dokumentów Przejdź do
.www
Pracownicze Plany Kapitałowe (wszystkie informacje i wzory dokumentów) Przejdź do
.www
Komunikat kwestora 3/2021 dot. obowiązku rejestracji umów o dzieło zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami Przejdź do
.www
Zarządzenie rektora nr 44/2016 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (w tym wzory umów) Przejdź do

Centrum Obsługi Projektów

.www
Wzory druków i formularzy oraz informacje o uruchomionych konkursach na projekty badawcze i dane dotyczące składanych wniosków: Przejdź do
.www
Wzory druków i formularzy oraz informacje o uruchomionych konkursach na projekty badawcze i dane dotyczące składanych wniosków: Przejdź do
.www
Wzory druków i formularzy oraz informacje o uruchomionych konkursach na projekty badawcze i dane dotyczące składanych wniosków: Przejdź do
.www
Wzory druków i formularzy oraz informacje o uruchomionych konkursach na projekty badawcze i dane dotyczące składanych wniosków: Przejdź do

Harmonogram konkursów NCN i NCBiR

.www
.www

Wzory dokumentów – Kwestura AGH

.www

Dział spraw studenckich – wzory dokumentów

.www

Dział socjalny AGH – wzory dokumentów i formularzy (pożyczki, wczasy pod gruszą)

.www

Inne

.pdf
Formularz zgłoszeniowy dla gości Pobierz plik
.pdf
karta urlopowa Pobierz plik
This site is registered on wpml.org as a development site.