Czcionka
Kontrast

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)
Licznik miejsc 24/24

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

 • 1
  semestr
  • Znasz budowę Ziemi i Układu Słonecznego? – przedmiot: Podstawy geologii i mineralogii
  • Potrafisz rysować grafiki po inżyniersku – przedmiot: Grafika inżynierska i rysunek techniczny
  • Wiesz co to dobro Giffena? – przedmiot: Podstawy ekonomii
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Wiesz jaka jest historia i znaczenie rewitalizacji dla ludzi i środowiska – przedmiot: Rozwój rekultywacji i rewitalizacji
  • Potrafisz obsłużyć aparaturę pomiarową wykorzystywaną do prac inżynierskich – przedmiot: Materiałoznawstwo
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz przygotować model obiektu budowlanego w programie Revit ? – przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Wiesz na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym – przedmiot: Podstawy gospodarki odpadami
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Potrafisz dokonać inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej historycznego obiektu ? – przedmiot: Ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu
  • Potrafisz zaprojektować instalacje i sieci budowlane? – przedmiot: Instalacje i infrastruktura techniczna
  • Wiesz jaka jest rola geodety w inwestycjach rewitalizacyjnych? – przedmiot: Geodezja i kartografia
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Potrafisz wykonać analizę urbanistyczną ? – przedmiot: Podstawy warsztatu urbanistycznego
  • Znasz skutki zaburzeń obiegu wody wywołane przez działalność inżynierską? – przedmiot: Kształtowanie środowiska wodnego
  • Potrafisz przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji oraz ryzyka inwestycyjnego ? – przedmiot: Ocena opłacalności projektów
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Czy wiesz jak współpracować ze społeczeństwem w procesie rewitalizacji ? – przedmiot: Podstawy socjologii
  • Rozpoznajesz wpływ czynników antropogenicznych na środowisko – przedmiot: Ocena oddziaływania na środowisko
  • Potrafisz zaprojektować elementy zabezpieczeń budynków – przedmiot: Budownictwo na terenach górniczych
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Potrafisz przygotować ciekawą prezentację oraz zaprezentować ją publicznie – przedmiot: Seminarium dyplomowe inżynierskie
  • Potrafisz przeprowadzić symulacje procesów ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko – przedmiot: Mining & Environment
  7
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

 • 1
  semestr
  • Wiesz co można zrobić z obiektem poprzemysłowym ? – przedmiot: Dziedzictwo przemysłu a rewitalizacja
  • Potrafisz przygotować wniosek dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy ? – przedmiot: Planowanie przestrzenne z elementami kartografii
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Znasz zasady kształtowania krajobrazu w procesie rewitalizacji i potrafisz współpracować z architektem ? – przedmiot: Architektura krajobrazu
  • Wiesz jak przeprowadzić rewitalizację terenu zdegradowanego i skąd wziąć pieniądze ? – przedmiot: Modele i procedury rewitalizacji
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz przygotować rozprawę naukową oraz prezentować jej efekty – przedmiot: Praca dyplomowa
  • Jesteś gotowy do podjęcia działań związanych z rekultywacją terenów pogórniczych – przedmiot: Mining and Reclamation
  3
  semestr