Czcionka
Kontrast

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Kierunek #RTZ jest unikatowy w skali kraju, prowadzony tylko w AGH. Zapewnia podążanie za najnowszymi trendami w rewitalizacji, a więc neutralnością klimatyczną, niezależnością energetycznągospodarowaniem materiałami i surowcami w obiegu zamkniętym, uznając przy tym przyrodę jako ważny element kształtowania współczesnego środowiska człowieka.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

Licznik miejsc 20/20
 • 1
  semestr
  • Znasz budowę Ziemi i Układu Słonecznego? – przedmiot: Podstawy geologii i mineralogii
  • Potrafisz rysować grafiki po inżyniersku – przedmiot: Grafika inżynierska i rysunek techniczny
  • Wiesz co to dobro Giffena? – przedmiot: Podstawy ekonomii
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Wiesz na co zwrócić uwagę rewitalizując tereny pogórnicze? – przedmioty: Górnictwo podziemne. Górnictwo odkrywkowe i otworowe.
  • Wiesz jaka jest historia i znaczenie rewitalizacji dla ludzi i środowiska? – przedmiot: Rozwój rekultywacji i rewitalizacji.
  • Potrafisz zaprojektować zagospodarowanie działki budowlanej i obiekt budowlany? – przedmiot: Budownictwo.
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz przygotować model obiektu budowlanego w programie Revit? – przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania.
  • Potrafisz oszacować przepływ wód podziemnych w warunkach naturalnych i zakłóconych działaniami człowieka? – przedmiot: Hydrologia i hydrogeologia.
  • Wiesz na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym? – przedmiot: Podstawy gospodarki odpadami.
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Potrafisz dokonać inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zabytku techniki? – przedmiot: Ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu.
  • Potrafisz zaprojektować instalacje i sieci budowlane? – przedmiot: Instalacje i infrastruktura techniczna.
  • Wiesz jaka jest rola geodety w inwestycjach rewitalizacyjnych? – przedmiot: Geodezja i kartografia.
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Potrafisz wykonać analizę urbanistyczną? – przedmiot: Podstawy warsztatu urbanistycznego.
  • Potrafisz oszacować czas napełniania wyrobiska poeksploatacyjnego wodą? – przedmiot: Kształtowanie środowiska wodnego.
  • Potrafisz przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji oraz ryzyka inwestycyjnego? – przedmiot: Ocena opłacalności projektów.
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Czy wiesz jak współpracować ze społeczeństwem w procesie rewitalizacji? – przedmiot: Podstawy socjologii.
  • Potrafisz zaprojektować elementy zabezpieczeń budynków przed wpływami eksploatacji podziemnej? – przedmiot: Budownictwo na terenach górniczych.
  • Chcesz zobaczyć „na żywo” interesujące europejskie projekty rewitalizacyjne? – przedmiot: Ćwiczenia terenowe.
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Potrafisz przygotować interesującą prezentację oraz zaprezentować ją publicznie? – przedmiot: Seminarium dyplomowe inżynierskie.
  • Potrafisz swobodnie posługiwać się językiem angielskim w zakresie kierunku studiów? – przedmiot: Mining & Reclamation.
  7
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 20/20
 • 1
  semestr
  • Potrafisz zaprojektować plażę w wyrobisku pogórniczym? – przedmiot: Technologie rekultywacji.
  • Wiesz jak teren przemysłowy w którym „nic nie ma” przekształcić w obszar „dla ludzi” mogący przynosić zyski przedsiębiorcom? – przedmiot: Dziedzictwo przemysłu a rewitalizacja.
  • Potrafisz przygotować wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania oraz o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy? – przedmiot: Planowanie przestrzenne z elementami kartografii.
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Znasz zasady kształtowania krajobrazu w procesie rewitalizacji i potrafisz projektować atrakcyjny krajobraz, który przyczynia się do wzrostu dobrostanu i dobrobytu mieszkańców? – przedmiot: Architektura krajobrazu.
  • Czy potrafisz zaprojektować oczyszczanie środowiska z metali ciężkich za pomocą roślin? – przedmiot: Remediacja.
  • Wiesz jak zorganizować rewitalizację zdegradowanych rejonów i skąd wziąć na to pieniądze? – przedmiot: Modele i procedury rewitalizacji.
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Czy znasz i potrafisz zastosować narzędzia promocji, komunikacji i informacji w procesie rewitalizacji? – przedmiot: Zarządzanie i marketing w rewitalizacji.
  • Potrafisz zaproponować model finansowy dla inwestycji rewitalizacyjnej? – przedmiot: Finanse inżynierskie.
  • Potrafisz przygotować rozprawę naukową oraz prezentować jej efekty? – przedmiot: Praca dyplomowa.
  3
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.