Czcionka
Kontrast

Poznaj nas

W dniu 20 października 1919 roku, na uroczystym posiedzeniu w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski zadeklarował: „Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą w Krakowie za otwartą”. Potwierdził to podpisując się orlim piórem na pergaminowej karcie pamiątkowej Księgi Królewskiej.

Tak rozpoczęła się historia Akademii Górniczej i Wydziału Górniczego. Na pierwszy rok akademicki 1919/1920, na jedyny działający Wydział Górniczy przyjęto 80 studentów. Aż do roku 1990 Wydział Górniczy prowadził rekrutację tylko na jeden kierunek studiów – Górnictwo i Geologia (obecnie to Inżynieria Górnicza). Początek lat 90-tych XX wieku to czas otwierania nowych kierunków kształcenia: Zarządzanie i Marketing (1991, obecnie to Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi), Budownictwo (1994), Inżynieria Środowiska (1995, obecnie Inżynieria Kształtowania Środowiska).
Od roku 2019 ofertę kształcenia wydziału powiększa kolejny kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych.

W 2002 roku wydział zmienił nazwę na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. W latach 1919-2021 (wyjąwszy okres II Wojny Światowej 1939-1945) Wydziałem zarządzało 28 Dziekanów, którzy odbyli 36 kadencji. Pięciu Dziekanów Wydziału zostało później Rektorami AGH. Byli to profesorowie Antoni Hoborski, Walery Goetel, Witold Budryk, Henryk Filcek i Antoni Tajduś.

W ciągu swojej ponad stuletniej historii Wydział nieprzerwanie jest jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w kraju i na świecie. Ma to swoje przełożenie na uzyskanie pozycji lidera w dziedzinie badań oraz innowacyjnych rozwiązań. Efektem tego jest wykształcenie pond 23 tysiące wysoko wyspecjalizowanymi absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie w różnych branżach polskiego i światowego przemysłu. Łączyło ich zawsze bardzo wiele, zaś jedno wyróżniało spośród wszystkich – byli inżynierami, którzy ukończyli najstarszy Wydział na AGH.
W 2021 roku Wydział zmienił swoją nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, co dobrze odzwierciedla zarówno strukturę prowadzonej dydaktyki jak i kierunki realizowanych badań.

rosnące drzewo z ważnymi datami w historii wydziału
This site is registered on wpml.org as a development site.