Czcionka
Kontrast

Inżynieria Kształtowania Środowiska

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Kierunek studiów Inżynieria Kształtowania Środowiska należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Jest to kierunek interdyscyplinarny, pozwalający studentom na zdobywanie wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin, co przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku. Mogą oni być zatrudnieni w zakładach przemysłowych, biurach projektowych zajmujących się zagadnieniami związanymi z inżynierią i ochroną środowiska (np. w zakresie instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, OZE, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), zakładach komunalnych, urzędach, instytucjach nadzoru środowiska, jednostkach naukowo-badawczych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

Licznik miejsc 60/60
 • 1
  semestr
  • Czy wiesz czym zajmuje się inżynieria środowiska? – przedmiot: Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
  • Czy wiesz jakie są regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska? – przedmiot: Prawo w ochronie środowiska
  • Chcesz uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu ekonomii oraz nabyć umiejętności analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych? – przedmiot: Podstawy ekonomii
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Czy wiesz jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza i jak zanieczyszczenia oddziałują na środowisko? – przedmiot: Ochrona powietrza
  • Chcesz poznać zasady wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania informatycznego? – przedmiot: Grafika inżynierska i rysunek techniczny
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Chcesz poznać narzędzia do komputerowego wspomagania projektowania? – przedmiot: Informatyczne podstawy projektowania
  • Czy jesteś świadomy jak dzieli się odpady oraz jak z nimi postępować? – przedmiot: Gospodarka odpadami
  • Czy wiesz na czym polega gospodarowanie zasobami wodnymi i ochrona wód? – przedmiot: Hydrologia i gospodarka wodna
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Chcesz się dowiedzieć jak kształtować warunki mikroklimatu w pomieszczeniach? – przedmiot: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
  • Chcesz poznać zasady uzdatniania wody i oczyszczania ścieków? – przedmiot: Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
  • Chcesz wiedzieć na czym polega zarządzanie środowiskowe? – przedmiot: Czystsza produkcja – Zarządzanie środowiskiem
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Czy masz świadomość jak często na co dzień korzystasz z praw techniki chłodniczej? – przedmiot: Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
  • Chcesz się dowiedzieć jak wygląda procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć? – przedmiot: Ocena oddziaływania na środowisko
  • Czy wyobrażasz sobie świat bez układów automatyki sterowania? – przedmiot: Automatyka i sterowanie w klimatyzacji
  • Zastanawiasz się jak przetwarzać surowce pierwotne i odpady? – przedmiot: Przetwarzanie surowców i odpadów
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Czy zdajesz sobie sprawę jak często w życiu codziennym korzystasz z instalacji sanitarnych i czym one są? – przedmiot: Instalacje i sieci sanitarne
  • Chcesz się dowiedzieć jak dobierać urządzenia zapewniające komfortowe warunki w pomieszczeniach? – przedmiot: Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
  • Wiesz jak ważne jest zabezpieczenie obiektów budowlanych na wypadek pożarów? – przedmiot: Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w obiektach przemysłowych
  • Chcesz wiedzieć na czym polega oczyszczenie ścieków i jak tego dokonać? – przedmiot: Projektowanie systemów oczyszczania ścieków
  • Czy wiesz, które odpady mogą być wykorzystane jako surowce i w jakich procesach? – przedmiot: Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Czy wyobrażasz sobie nowoczesne projekty bez wykorzystania wspomagania komputerowego? – przedmiot: Komputerowy program użytkowy w wentylacji
  • Czy wiesz jak istotne jest wspomaganie komputerowe w gospodarce odpadami? – przedmiot: Komputerowy program użytkowy w gospodarce odpadami
  • Przygotowujesz prezentację, która przedstawia wykonaną przez Ciebie pracę dyplomową inżynierską: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski – przedmiot: Seminarium dyplomowe
  7
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 30/30

Instalacje środowiskowe

 • 1
  semestr
  • Chcesz zostać specjalistą w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych? – przedmiot: Projektowanie i modelowanie systemów wodno-kanalizacyjnych
  • Rozumiesz potrzebę racjonalnej gospodarki odpadami i ich unieszkodliwiania,  chcesz poznać odpowiednie do tego metody? – przedmiot: Przetwarzanie odpadów
  • Chcesz nauczyć się przygotowywać wnioski o pozwolenia zintegrowane? – przedmiot: Technologie proekologiczne
  • Chcesz poznać możliwości wykorzystania odpadów jako paliwa w przemyśle? – przedmiot: Paliwa alternatywne
  • Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystać w budynkach odnawialne źródeł energii? – przedmiot: Systemy solarne i fotowoltaiczne
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Czy widzisz swoją przyszłość w jednostkach gospodarki odpadami w gminie lub przedsiębiorstwie? -przedmiot: Organizacja gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie
  • Chcesz poznać zagadnienia związane z magazynowaniem wód, regulacją, zagospodarowaniem i przeobrażaniem środowiska wodnego? – przedmiot: Kształtowanie środowiska wodnego
  • Chcesz poszerzyć swoją wiedze z zakresu zarządzania środowiskowego? – przedmiot: Zarządzanie środowiskiem
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Czy chcesz się dowiedzieć jak zagospodarowywać odpady na powierzchni i pod ziemią? – przedmiot: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
  • Interesuje Cię technologia oczyszczania ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem odzysku cennych surowców? – przedmiot: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
  • Chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę w przygotowaniu pracy dyplomowej magisterskiej? – przedmiot: Seminarium dyplomowe
  3
  semestr

Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

 • 1
  semestr
  • Czy wyobrażasz sobie nowoczesne biurowce, hotele, galerie handlowe i budynki mieszkalne bez instalacji zapewniających komfortowe warunki dla ich użytkowników? – przedmiot: Wentylacja i klimatyzacja
  • Wiesz jak ważną w dobie transformacji energetycznej będzie w najbliżej przyszłości zmiana poglądu na ogrzewanie budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii? – przedmiot: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
  • Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystać w budynkach odnawialne źródeł energii? – przedmiot: Systemy solarne i fotowoltaiczne
  • Chcesz poznać możliwości wykorzystania odpadów jako paliwa w przemyśle? – przedmiot: Paliwa alternatywne
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Poszukujesz studiów, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie budowy instalacji technicznych, bez których ciężko wyobrazić sobie współczesne obiekty budowlane? – przedmiot: Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
  • Czy wiesz, które budynki wymagają wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu ? – przedmiot: Wentylacja pożarowa
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poszukujesz wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii? – przedmiot: Pompy ciepła i ich wykorzystanie
  • Chcesz się dowiedzieć jak wytwarzać i wykorzystać źródła chłodu w klimatyzacji? – przedmiot: Instalacje wody lodowej
  • Chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę w przygotowaniu pracy dyplomowej magisterskiej? – przedmiot: Seminarium dyplomowe
  3
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.