Czcionka
Kontrast

Inżynieria Kształtowania Środowiska

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)
Licznik miejsc 56/84

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

 • 1
  semestr
  • Czy wiesz czym zajmuje się inżynieria środowiska? – przedmiot: Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
  • Czym różni się inżynieria środowiska od ochrony środowiska? – przedmiot: Prawo w ochronie środowiska
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Czy wiesz jakie są źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko? – przedmiot: Ochrona powietrza
  • Chcesz poznać zasady wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania informatycznego? – przedmiot: Grafika inżynierska i rysunek techniczny
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Chcesz poznać narzędzia do komputerowego wspomagania projektowania? – przedmiot: Informatyczne podstawy projektowania
  • Czy jesteś świadomy jak dzieli się odpady oraz jak z nimi postępować? – przedmiot: Gospodarka odpadami
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Chcesz się dowiedzieć jak zapewnić komfortowe warunki mikroklimatu w pomieszczeniach? – przedmiot: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
  • Chcesz poznać zasady uzdatniania wody i oczyszczania ścieków? – przedmiot: Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Czy masz świadomość jak często na co dzień korzystasz z praw techniki chłodniczej? – przedmiot: Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
  • Chcesz się dowiedzieć jak wygląda procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć? – przedmiot: Ocena oddziaływania na środowisko
  • Czy wyobrażasz sobie świat bez układów automatyki sterowania? – przedmiot: Automatyka i sterowanie w klimatyzacji
  • Zastanawiasz się jak przetwarzać surowce pierwotne i odpady? – przedmiot: Przetwarzanie surowców i odpadów
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Czy zdajesz sobie sprawę jak często w życiu codziennym korzystać z instalacji sanitarnych i czym one są? – przedmiot: Instalacje i sieci sanitarne
  • Chcesz się dowiedzieć jak dobierać urządzenia utrzymujące komfortowe warunki w pomieszczeniach? – przedmiot: Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
  • Wiesz jak ważnej jest zabezpieczenie obiektów na wypadek pożarów? – przedmiot: Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w obiektach przemysłowych
  • Chcesz wiesz na czym polega oczyszczenie ścieków i jak tego dokonać? – przedmiot: Projektowanie systemów oczyszczania ścieków
  • Czy chcesz poznać techniki i metody, które pozwolą, że wytwarzane odpady nie będą szkodliwe dla środowiska? – przedmiot: Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Czy wyobrażasz sobie nowoczesne projekty bez wykorzystania wspomagania komputerowego? – przedmiot: Komputerowy program użytkowy w wentylacji
  • Czy wiesz jak istotną rolę pełni wspomaganie komputerowe w gospodarce odpadami? – przedmiot: Komputerowy program użytkowy w gospodarce odpadami
  7
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Instalacje środowiskowe

 • 1
  semestr
  • Chcesz zostać specjalistą w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych? – przedmiot: Projektowanie i modelowanie systemów wodno-kanalizacyjnych
  • Rozumiesz potrzebę racjonalnej gospodarki i unieszkodliwiania odpadów? – przedmiot: Przetwarzanie odpadów
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Czy widzisz swoją przyszłość w organizacji gospodarki odpadami gmin i przedsiębiorstw? – przedmiot: Organizacja gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie
  • Chcesz poznać zagadnienia związane z magazynowaniem wód, regulacją, zagospodarowaniem i przeobrażaniem środowiska wodnego? – przedmiot: Kształtowanie środowiska wodnego
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Czy chcesz się dowiedzieć jak zagospodarowywać odpady na powierzchni i pod ziemią? – przedmiot: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
  • Interesuje Cię technologia oczyszczania ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem odzysku cennych surowców? – przedmiot: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
  3
  semestr

Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

 • 1
  semestr
  • Czy wyobrażasz sobie nowoczesne biurowce, hotele, galerie handlowe i budynki mieszalne bez instalacji zapewniających komfortowe warunki dla ich użytkowników? – przedmiot: Wentylacja i klimatyzacja
  • Wiesz jak ważna w dobie transformacji energetycznej będzie w najbliżej przyszłości będzie zmiana poglądu na sposób ogrzewania budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii? – przedmiot: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Poszukujesz studiów, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie budowy instalacji technicznych, bez których ciężko wyobrazić sobie współczesne obiekty budowlane? – przedmiot: Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
  • Chcesz zostać specjalistą w zakresie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zapewniających komfort oraz bezpieczne użytkowanie obiektów? – przedmiot: Wentylacja pożarowa
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poszukujesz wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii? – przedmiot: Pompy ciepła i ich wykorzystanie
  • Chcesz się dowiedzieć jak wytwarzać i wykorzystać źródła chłodu w klimatyzacji? – przedmiot: Instalacje wody lodowej
  3
  semestr