Czcionka
Kontrast

Stypendia doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Kryteria szczegółowe przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Zasady jego przyznawania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty można znależć na głównej stronie Uczelni dotyczącej stypendiów doktorskich.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Zasady jego przyznawania określa załącznik nr 1 do “Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH”
Szczegółowe informacje oraz dokumenty można znależć na stronie Uczelni.

STYPENDIUM DOKTORSKIE

Warunki jego przyznawania określa Zarządzenie Rektora AGH nr 3/2012 w sprawie warunków przyznawania stypendium osobom, którym wszczęto przewód doktorski.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty można znależć na stronie Uczelni.

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE

Zasady jego przyznawania określa “Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH” stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora AGH nr 31/2017.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty można znaleźć na stronie Uczelni.

STYPENDIUM SOCJALNE

Zasady jego przyznawania określa “Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH”
Szczegółowe informacje oraz dokumenty można znaleźć na stronie Uczelni.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMOGA DLA DOKTORANTA

Zasady jego przyznawania określa “Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH”
Szczegółowe informacje oraz dokumenty można znaleźć na stronie Uczelni.

This site is registered on wpml.org as a development site.