Czcionka
Kontrast

Organizacja praktyk

Realizacją procesu związanego z praktykami zawodowymi na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami zajmują się następujące osoby:

dr inż. Arkadiusz Utrata
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK (NADZÓR NAD PRAKTYKAMI)
Pawilon A1, III piętro, pokój 310
tel. 12-617-21-02
utrata@agh.edu.pl

dr inż. Artur Bator
ORGANIZATOR PRAKTYK DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Pawilon A1, III piętro, pokój 304
tel. 12-617-45-09
abator@agh.edu.pl

dr inż. Waldemar Kępys
ORGANIZATOR PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Pawilon A1, II piętro, pokój 202
tel. 12-617-40-18
kepys@agh.edu.pl

dr inż. Michał Patyk
ORGANIZATOR PRAKTYK DLA KIERUNKU GIG – W KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH
Pawilon A4, III piętro, pokój 301 
tel. 12-617-21-10 
mpatyk@agh.edu.pl

dr inż. Michał Betlej
ORGANIZATOR PRAKTYK DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO
Pawilon A1, III p., nad halą masz, pok. 3.02
tel. 12-617-47-72
mbetlej@agh.edu.pl

dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska
ORGANIZATOR PRAKTYK DLA KIERUNKU GIG – W KOPALNIACH PODZIEMNYCH
Pawilon A4, II pietro, pokój 204
tel. 12-617-35-47
kpm@agh.edu.pl

mgr inż. Zuzanna Łacny
ORGANIZATOR PRAKTYK DLA KIERUNKU REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Pawilon A4, parter, pokój 6
tel. 12-617-21-62
lacny@agh.edu.pl

PRAKTYKI DYPLOMOWE
Realizacją procesu związanego z praktykami dyplomowymi na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami zajmują się sekretariaty poszczególnych Katedr, opiekujących się danymi kierunkami lub specjalnościami. Opiekunami dydaktycznymi poszczególnych praktyk dyplomowych są promotorzy prac dyplomowych.

PRAKTYKI POZAPROGRAMOWE
Oprócz obowiązkowych praktyk zawodowych i dyplomowych studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami mogą uczestniczyć w praktykach dodatkowych, organizowanych przez Uczelnię, Wydział, organizacje studenckie, czy też organizowanych we własnym zakresie. Jeżeli zakłady pracy wymagają sformalizowania pobytu studentów na praktyce, w postaci odpowiedniego porozumienia (umowy) należy zgłosić się do odpowiedniego organizatora praktyk.