Czcionka
Kontrast

Nagrody wydziałowe

Honorowe Wyróżnienia Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami “Kryształowa Barbórka” zostało ustanowione Uchwałą Rady Wydziału z dnia 23 października 2008 roku.

Kryształowa Barbórka jest od dnia wejścia w życie tej uchwały tj. 1 listopada 2008 roku najwyższym Honorowym Wyróżnieniem Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami przyznawanym jako dowód wdzięczności i uznania za wkład pracy na rzecz Wydziału.

Laureaci

ROK OTRZYMANIAIMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
2008prof. dr hab. inż. Henryk Filcek
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
prof. dr hab. inż. Stanisław Knothe
dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. nadzw.
2009prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek
mgr inż. Jerzy Malara
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
2010mgr inż. Stanisław Malik
prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk
prof. dr hab. inż. Mieczysław Jawień
prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba
2011dr inż. Zenon Duda
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
2012prof. dr hab. Karol Musioł
prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
2013prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
pani Inge Haack
2016mgr inż. Longin Bokwa
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
2017dr inż. Krzysztof Pawiński
dr inż. Jerzy Berger
2018mgr Daniel Ozon
dr inż. Adam Mirek
2019mgr inż. Tadeusz Wątroba
mgr inż. Artur Wasil
mgr inż. Tomasz Pasek
2020prof. dr hab inż. Jerzy Lis
dr inż. Artur Dyczko
2021dr inż. Krzysztof Król
2022mgr inż. Piotr Wojtacha
2023prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
mgr inż. Tomasz Rułka
mgr inż. Agata Hajduga

Regulamin Honorowego Wyróżnienia “Kryształowa Barbórka”
Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Wniosek o nadanie Honorowego Wyróżnienia “Kryształowa Barbórka”

MEDAL BIENIAWSKIEGO

Nagroda imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego “Medal Bieniawskiego” zostało ustanowione Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami z dnia 26 lutego 2015 roku.

Nagroda zwana Medal Bieniawskiego jest ufundowana przez prof. Zdzisława Bieniawskiego obywatela USA – Doktora Honoris Causa AGH i przyznawana jest corocznie jednemu absolwentowi II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Górnictwo i Geologia lub Budownictwo za najlepszą prace magisterską z zakresu geoinżynierii ze szczególnym uwzględnieniem geomechaniki, budownictwa podziemnego lub geotechniki.

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.
Regulamin Nagrody imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego “Medal Bieniawskiego”
Wniosek o przyznanie Medalu Bieniawskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu geoinżynierii

Laureaci Nagroda imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego “Medal Bieniawskiego”
2019 – mgr inż. Martyna Pałka za pracę na temat „Dobór obudowy tunelu drogowego a jakość fliszowego masywu skalnego na przykładzie wybranych obiektów w Polsce”

STYPENDIUM IM. PROF. PAWIŃSKIEGO

Program Stypendialny im. Prof. Jana Pawińskiego dla studentów studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej (z wyłączeniem programu „Doktorat Wdrożeniowy”), realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie został ustanowiony Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami z dnia 7 lipca 2016 roku.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym oraz stanowi formę finansowego wsparcia i motywacji dla studentów studiów doktoranckich wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań studenta oraz wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tym samym umożliwiając podniesienie jego kwalifikacji i stworzenie szansy rozwoju naukowego i zawodowego.
Fundatorem stypendium jest dr inż. Krzysztof Pawiński. Stypendium jest wręczane na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH z okazji Barbórki, gdzie Stypendyści zostaną uhonorowani symbolicznymi statuetkami miniaturami „kałamarza i Pawiego pióra” z napisem „Stypendium im. prof. Jana Pawińskiego nr … Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasomai AGH. Rok …”

Laureaci

ROK OTRZYMANIAIMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
2016mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska
mgr inż. Joanna Sagan
2017mgr inż. Marta Wołosiewicz-Głąb
mgr inż. Kamil Tomczak
2019mgr inż. Daria Polek
mgr inż. Waldemar Mijał
2020mgr inż. Milena Kucharska
mgr inż. Tomasz Burdzy
2021mgr inż. Katarzyna Styk (Stypendium im. prof. Jana Pawińskiego)
mgr inż. Adam Zwoliński (Stypendium Przewodniczącego Rady Uczelni)
2022mgr inż. Klaudia Zwolińska (Stypendium im. prof. Jana Pawińskiego)
mgr inż. Agnieszka Szymaszek-Wawryca (Stypendium Przewodniczącego Rady Uczelni)
2023mgr inż. Grzegorz Kaczmarczyk (Stypendium im. prof. Jana Pawińskiego)
mgr inż. Maciej Moździerz (Stypendium Przewodniczącego Rady Uczelni)

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Regulamin Programu Stypendialnego im. prof. Jana Pawińskiego
Załącznik 1 – Wniosek o stypendium im. prof. Jana Pawińskiego
Załacznik 2 – Obowiązek informacyjny do stypendium im. prof. Jana Pawińskiego

This site is registered on wpml.org as a development site.