Czcionka
Kontrast

Budownictwo

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Podstawowe cele kształcenia obejmują przekazanie ogólnej wiedzy inżynierskiej a także umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci obiektów budowlanych, jako ich wykonawcy zajmując stanowiska inżynierów lub kierowników budowy oraz specjaliści do spraw produkcji elementów budowlanych. Dodatkowo możesz rozwijać swoje zainteresowania na jednej z czterech specjalności. Ukończenie każdej specjalności daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze bez ograniczeń.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

Licznik miejsc 120/120
 • 1
  semestr
  • Rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną oraz nauczysz się odczytywać i tworzyć rysunki techniczne, architektoniczno-budowlane oraz konstrukcyjne – przedmioty: geometria wykreślna, grafika inżynierska i rysunek techniczny
  • Nauczysz się rozpoznawać skały i minerały oraz czytać dokumentację geodezyjną i kartograficzną – przedmioty: geologia, geodezja
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Poznasz charakterystykę obiektów budowlanych – przedmiot: budownictwo ogólne
  • Poznasz właściwości materiałów konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych – przedmiot: materiały budowlane
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Nauczysz się projektować przegrody budowlane z uwagi na migrację ciepła i wilgoci – przedmiot: fizyka budowli
  • Nauczysz się rozpoznać kategorie gruntu i ocenić jego przydatność do zastosowań inżynierskich – przedmiot: mechanika gruntów
  • Dowiesz się jak określić zjawiska zachodzące w materiałach konstrukcyjnych poddanych obciążeniom – przedmiot: wytrzymałość materiałów
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Zaprojektujesz posadowienia obiektów budowlanych – przedmiot: fundamentowanie
  • Poznasz zasady projektowania konstrukcji budowlanych oraz dróg – przedmiot: podstawy projektowania konstrukcji budowlanych, budownictwo komunikacyjne
  • Zaznajomisz się z instalacjami budowlanymi – przedmiot: instalacje budowlane
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Projektujesz konstrukcje drewniane, metalowe, żelbetowe i murowe – przedmioty: konstrukcje murowe i drewniane; konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe
  • Umiesz zaprojektować technologię i sporządzić kosztorys robót budowanych – przedmioty: ekonomika budownictwa, technologia robót budowlanych
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Potrafisz opracować projekt organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM – przedmioty: organizacja produkcji budowlanej, podstawy BIM
  • Poznasz prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w trakcie projektowania, wykonania, użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych – przedmiot: prawo budowlane
  • Zaprojektujesz halę przemysłową i poznajesz inne budowle przemysłowe – przedmiot: budownictwo przemysłowe
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Dowiesz się jak projektować zrównoważone obiekty budowlane – przedmiot: zintegrowane projektowanie w budownictwie
  • Poznasz zasady bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji – przedmiot: bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji
  7
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 75/75

Geotechnika i budownictwo specjalne (jęz. polski lub angielski)

 • 1
  semestr
  • Prowadzisz analizy stateczności skarp i zboczy oraz projektujesz ich zabezpieczenia – przedmiot: zaawansowane problemy geotechniki
  • Zdobywasz wiedzę z zakresu rodzajów i właściwości materiałów i urządzeń mających zastosowanie w obiektach geotechnicznych – przedmiot: materiały w geotechnice
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Potrafisz zaprojektować obudowę obiektu podziemnego i jej wykonanie – przedmiot: geotechnika budowli podziemnych i tuneli
  • Poznasz metody projektowania skomplikowanych posadowień konstrukcji budowlanych – przedmiot: fundamenty specjalne
  • Zrozumiesz złożoność zjawisk dynamicznych zachodzących w podłożu budowlanym – przedmiot: dynamika gruntów
  • Zapoznasz się z technologiami i specyfiką likwidacji różnych konstrukcji budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych – przedmiot: specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Nauczysz się wyznaczać emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych – przedmiot: wentylacja wybranych obiektów podziemnych
  3
  semestr

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

 • 1
  semestr
  • Potrafisz w sposób wariantowy zaprojektować warianty zestawów maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych – przedmiot: technologie robót budowlanych II
  • Poznasz metody stosowane w zarzadzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym oraz analizy wielokryterialnej w procesie decyzyjnym – przedmiot: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Nauczysz się projektować obsługę logistyczną i łańcuchy dostaw przedsięwzięć budowlanych – przedmiot: logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie
  • Poznasz narzędzia analizy danych i metody wspomagania podejmowania decyzji – przedmiot: metody wspomagania podejmowania decyzji w planowaniu przedsięwzięć budowlanych
  • Umiesz określić koszty w cyklu życia przedsięwzięcia budowlanego i oszacować efektywność inwestycji budowlanej – przedmiot: zarządzanie kosztami w budownictwie
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poznasz proces przetargowy, dowiesz się jak sporządzać umowy na roboty budowlane i jak negocjować jej warunki – przedmiot: przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie
  3
  semestr

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

 • 1
  semestr
  • Dowiesz się jakie materiały stosuje się w renowacji obiektów zabytkowych – przedmiot: materiały budowlane w renowacji zabytków
  • Poznasz współczesne technologie w procesie remontów, modernizacji oraz rekonstrukcji obiektów budowlanych – przedmioty: podstawy konserwacji i renowacji, technologie robót remontowych i rozbiórkowych
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Zapoznasz się z zarządzaniem nieruchomościami budynkowymi w fazie ich eksploatacji – przedmiot: eksploatacja obiektów budowlanych
  • Umiesz opracować zakres prac modernizacyjnych dla aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego – przedmiot: modernizacja obiektów budowlanych
  • Zdobędziesz wiedzę na temat napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych – przedmiot: awarie, naprawy i wzmocnienie obiektów budowlanych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz określić koncepcję rewitalizacji terenu zurbanizowanego i zdegradowanego oraz opracować plan realizacji działań rewitalizacyjnych – przedmiot: rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i zdegradowanych
  3
  semestr

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • 1
  semestr
  • Projektujesz złożone konstrukcje stalowe z zastosowaniem programów komputerowych – przedmiot: złożone konstrukcje metalowe
  • Nauczysz się oceniać stan techniczny obiektu budowlanego stosując metody i narzędzia diagnostyki konstrukcji – przedmiot: diagnostyka konstrukcji budowlanych
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Projektujesz złożone konstrukcje żelbetowe i drewniane – przedmioty: złożone konstrukcje drewniane, złożone konstrukcje betonowe, konstrukcje sprężone i prefabrykowane
  • Modelujesz konstrukcje budowlane stosując Metodę Elementów Skończonych – przedmiot: modelowanie w MES konstrukcji budowlanych
  • Projektujesz obiekty mostowe, konstrukcje oporowe i przepusty – mosty i komunikacyjne obiekty budowlane
  • Poznajesz przyczyny i rodzaje awarii w budownictwie – przedmiot: awarie i katastrofy budowlane
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Nauczysz się oceniać niezawodność obiektów budowlanych – przedmiot: niezawodność obiektów budowlanych
  3
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.