Czcionka
Kontrast

Księga jakości kształcenia

Najważniejsze dokumenty związane z jakością kształcenia

.www
Regulamin studiów I i II stopnia Pobierz plik
.www
Regulamin studiów doktoranckich Pobierz plik
.www
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz plik
.www
Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w AGH Pobierz plik
.www
Organizacja potwierdzenia efektów uczenia się Pobierz plik
.www
Organizacja roku akademickiego Pobierz plik
.www
Programy studiów w systemie Syllabus AGH Pobierz plik
.www
Programy studiów w systemie Sylabus Pobierz plik
.www
Stypendia Pobierz plik
.www
.www
Dokumenty Pobierz plik

Wewnętrzne regulacje związane z procesem kształcenia:

.pdf
Zasady_przepisywania_ocen Pobierz plik
.pdf
Zasady_organizacyjne_studenckich_praktyk Pobierz plik
.pdf
Zapisy_moduly Pobierz plik
.pdf
Sytuacje-konfliktowe Pobierz plik
.pdf
Sem_przed_kontrol Pobierz plik
.pdf
Procedura_egzamin_wstepny Pobierz plik
.pdf
Procedura_dyplomowania_magisterska Pobierz plik
.pdf
Procedura_dyplomowania_inzynierska Pobierz plik
.pdf
Podanie_ios Pobierz plik
.pdf
Komunikat_deficyt_ECTS Pobierz plik

Dobre praktyki

.pdf
Dobra_praktyka_1 Pobierz plik
.pdf
Dobra_praktyka_5 Pobierz plik