Czcionka
Kontrast

WRSS

Wydział Inżynierii Lądowej Gospodarki Zasobami (do 2021 – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii a do 2002 roku – Wydział Górniczy) jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej.
Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni.

Obecnie kadra wydziału aktywnie uczestniczy w pracach nad zagospodarowaniem regionów górniczych, rozwiązuje problemy związane z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem w górnictwie, a także związanych ze zwalczaniem zagrożeń wodnych, gazowych, cieplnych i z tąpaniami. Wydział prowadzi modelową wręcz współpracę z przemysłem w zakresie eksportu polskiej myśli technicznej do krajów niemal całego świata, a także nietypową dla swego charakteru działalność naukową, uczestnicząc w procesie rewaloryzacji i zabezpieczania podziemnej infrastruktury miast zabytkowych jak Sandomierz, czy Kłodzko. Wydział jest współrealizatorem znacznej liczby umów generalnych zawartych z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Umowy te dotyczą głównie zagadnień współpracy naukowo-badawczej, poprawy bazy laboratoryjnej wydziału, odbywania praktyk studenckich, jak również wspólnego kreowania polityki zatrudnieniowej inżynierów – absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.