Czcionka
Kontrast

Oferta

Kompetencje badawcze WILGZ

Branża górnicza:

 • analizy geomechaniczne i geotechniczne
 • projektowanie wyrobisk podziemnych (w tym przebudowa istniejących wyrobisk)
 • projektowanie i badanie obudów wyrobisk podziemnych oraz szybów
 • nowe rozwiązania technologiczne dotyczące optymalizacji (obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa) eksploatacji złóż
 • badanie laboratoryjne własności skał i gruntów
 • badania laboratoryjne procesów przeróbki surowców mineralnych i odpadów
 • badania procesów produkcji kruszyw mineralnych
 • badania procesów wzbogacania rud metali


Branża budowlana:

 • analizy stateczności skarp i zboczy
 • analizy techniczne z zakresu projektowania i wykonania tuneli
 • badania polowe gruntów (w zakresie pomiarów sondą WST, DPL, FVT oraz analiza makroskopowa)
 • badania laboratoryjne kruszyw i materiałów kamiennych
 • badania laboratoryjne wytrzymałości materiałów budowlanych metodami niszczącymi
 • badania laboratoryjne i polowe wytrzymałości materiałów budowlanych metodami nieniszczącymi

Branża inżynierii środowiska:

 • badania efektywności energetycznej studni głębinowych
 • projektowanie wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji odpylania powietrza
 • projektowanie systemów grzewczych i chłodniczych
 • termowizyjne badania polowe obiektów i urządzeń (wydawanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków)
 • badania laboratoryjne urządzeń urządzeń i instalacji wentylacyjnej


Branża ekonomiki i zarządzanie w przemyśle:

 • optymalizacja i zwiększanie efektywności procesów produkcyjnych
 • modelowanie i badanie procesów zarządczych (DATA MINIG, PROCESS MINIG)
 • kontroling procesów w przedsiębiorstwie
This site is registered on wpml.org as a development site.