Czcionka
Kontrast

Ludzie

Władze

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH

Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Finansów

Dr. hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH.

Prodziekan Wydziału ds. Współpracy

Dr. hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH.

Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia

Dr. hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH.

Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia

Dziekanat

Mgr. Dominika Klimczyk

Mgr inż. Marta Bartnik

Mgr Danuta Kosecka

Mgr inż. Małgorzata Klimek

Obsługa finansowa

Mgr inż. Renata Kowal

Mgr inż. Joanna Ranosz

Mgr Monika Woźniczka

Pion Dziekana

Mgr Małgorzata Orlik

Asystentka Dziekana

Dr inż. Mariusz Sierpień

Koordynator ds. Planowania i rozliczania dydaktyki

Lic. Piotr Stach

Wydziałowy administrator sieci komputerowej

Mgr inż. Michał Twardosz, MBA

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

Mgr inż. Małgorzata Zaremba

Dr inż. Jerzy Mieszaniec

Administracja strony

Dr inż. Andrzej Biessikirski

Administracja strony