Czcionka
Kontrast

Ludzie

Władze

Uśmiechnięty Dziekan Wydziału. prof Marek Cała ubrany w garnitur.

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Zdjęcie profilowe. Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Finansów.

Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH

Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Finansów

Zdjęcie profilowe. Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH. Prodziekan Wydziału ds. Współpracy.

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH.

Prodziekan Wydziału ds. Współpracy

Zdjęcie profilowe. Dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH. Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia.

Dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH.

Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia

Zdjęcie profilowe. Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH. Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia.

Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH.

Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia

Dziekanat

Zdjęcie profilowe. Mgr Dominika Klimczyk.

Mgr Dominika Klimczyk

Zdjęcie Profilowe. Mgr inż. Marta Bartnik.

Mgr inż. Marta Bartnik

Zdjęcie profilowe. Mgr Danuta Kosecka.

Mgr Danuta Kosecka

Zdjęcie profilowe. Mgr inż. Małgorzata Klimek.

Mgr inż. Małgorzata Klimek

Obsługa finansowa

Zdjęcie profilowe. Mgr inż. Renata Kowal

Mgr inż. Renata Kowal

Zdjęcie profilowe. Mgr inż. Joanna Ranosz.

Mgr inż. Joanna Ranosz

Zdjęcie profilowe. Mgr Monika Woźniczka.

Mgr Monika Woźniczka

Pion Dziekana

Zdjęcie profilowe. Mgr Małgorzata Orlik. Asystentka Dziekana.

Mgr Małgorzata Orlik

Asystentka Dziekana

Zdjęcie profilowe. Dr inż. Mariusz Sierpień.

Dr inż. Mariusz Sierpień

Koordynator ds. Planowania i rozliczania dydaktyki

Zdjęcie profilowe. Lic. Piort Stach.

Lic Piotr Stach

Wydziałowy administrator sieci komputerowej

Zdjęcie profilowe. Mgr inż. Michał Twardosz, MBA. Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji.

Mgr inż. Michał Twardosz, MBA

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

Zdjęcie profilowe. Mgr inż. Małgorzata Zaremba.

Mgr inż. Małgorzata Zaremba

Dr inż. Jerzy Mieszaniec

Administracja strony

Dr hab. inż. Andrzej Biessikirski

Administracja strony