Czcionka
Kontrast

Realizacja praktyk

JAK ZREALIZOWAĆ OBOWIĄZKOWĄ PRAKTYKĘ

  1. Najpóźniej 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia praktyki student określa cel praktyki zawodowej lub dyplomowej. Może to zrobić samodzielnie lub skontaktować się z promotorem pracy (praktyki dyplomowe) lub organizatorem praktyk (praktyki zawodowe) – lista organizatorów praktyk w zakładce Organizacja praktyk.
  2. Wspólnie z promotorem lub organizatorem praktyk student ustala miejsce praktyki.
  3. Jeżeli jest to praktyka indywidualna, czyli w wybranym przez studenta zakładzie pracy, student składa podanie do zakłady pracy z prośbą o przyjęcie na praktykę zawodową lub dyplomową – wzór podania w zakładce Przydatne pliki.
  4. Po zyskaniu zgody zakładu pracy student zgłasza się w sekretariacie Katedry (praktyki dyplomowe) lub u organizatora praktyk w celu sformalizowania porozumienia w sprawie praktyki między AGH a zakładem pracy. Wówczas również student zostanie poinformowany o zasadach odbycia praktyki oraz o sposobie i terminie jej zaliczenia.

ZWOLNIENIA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH

Dziekan Wydziału, może zaliczyć jako praktykę zawodową wykonywaną przez studenta pracę, jeżeli student:

  1. Przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich 3 lat. Charakter zatrudnienia musi być zgodny z kierunkiem odbywanych studiów.
  2. W ciągu ostatnich 3 lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki, potwierdzoną stosownym dokumentem.
  3. Odbył w ciągu ostatnich 2 lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem.
    W celu uzyskania ww. zwolnienia, należy złożyć u właściwego organizatora praktyk podanie zaadresowane do odpowiedniego Prodziekana ds. Kształcenia i załączyć stosowne zaświadczenie. Należy przy tym zakładać, że 1 tydz. praktyk to odpowiednio, albo 5 dni, albo 40 godzin pracy (wolontariatu lub praktyki)
This site is registered on wpml.org as a development site.