Czcionka
Kontrast

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy inżynierski

Terminy egzaminu kierunkowego inżynierskiego (studia niestacjonarne).

21.07.2023 r.
08.09.2023 r.

Dokładne godziny i sale będą ustalone przez katedry dyplomujące, w zależności od rozkładów zajęć w laboratoriach komputerowych. Jednocześnie, w przypadku znacznej li

Dokładne godziny i sale będą ustalone przez Katedry dyplomujące, w zależności od kierunku studiów i liczby zapisanych na egzamin.

UWAGA! Minimum 7 dni przed terminem egzaminu należy zgłosić swój udział w egzaminie do sekretarza komisji egzaminacyjnej właściwej dla kierunku studiów.

Zachęcamy do zdawania egzaminu i realizacji obron w lipcu, by nie pozostawiać całego egzaminu na ostatnią chwilę…

Egzamin dyplomowy magisterski sem. letni 2022/23

Terminy egzaminu kierunkowego magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne),

18-20.07.2023 r.

12-14.09.2023 r.

Dokładne godziny i sale będą ustalone przez Katedry dyplomujące, w zależności od kierunku studiów i liczby zapisanych na egzamin.

UWAGA! Ze względu na potrzebę zaangażowania dużej liczby członków komisji egzaminacyjnych (różne specjalności na kierunkach), minimum 15 dni przed terminem egzaminu należy zgłosić swój udział w egzaminie do sekretarza komisji egzaminacyjnej właściwej dla kierunku studiów.

Zachęcamy do zdawania egzaminu i realizacji obron w lipcu, by nie pozostawiać całego egzaminu na ostatnią chwilę…

ZASADY DYPLOMOWANIA
Zasady dyplomowania na I stopniu studiów
Zasady dyplomowania na II stopniu studiów

INFORMACJA O WARUNKACH PRZYSTĄPIENIA DO OGÓLNEGO EGZAMINU KIERUNKOWEGO I OBRONY PROJEKTU DYPLOMOWEGO
Uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyk) warunkuje dopuszczenie do ogólnego egzaminu

KIERUNKOWEGO I OBRONY PROJEKTU I PRACY DYPLOMOWEGO

Uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyk) warunkuje dopuszczenie do ogólnego egzaminu kierunkowego inżynierskiego i magisterskiego.

Ogólny egzamin kierunkowy można zdawać w jednym z wyznaczonych terminów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej studentowi przysługuje tylko jeden termin poprawkowy, przy czym do powtórnego egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Student przed ogólnym egzaminem kierunkowym nie musi mieć zarejestrowanej pracy dyplomowej. Przed egzaminem kierunkowym nie może także przystąpić do obrony projektu lub pracy dyplomowej, nawet jeśli praca jest zarejestrowana. Warunkiem przystąpienia do obrony jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu kierunkowego.

Informacje dotyczące rejestracji prac dyplomowych

Począwszy od semestru letniego 2020/2021 wszystkie prace dyplomowe są rejestrowane w systemie USOS za pośrednictwem moduł Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Kompletna instrukcja obsługi modułu APD została przygotowana przez zespół USOS i jest dostępna bezpośrednio na stronie internetowej USOS-u.

UWAGA!

 • Aktualna wersja strony tytułowej wg. najnowszego zarządzenia (jeżeli ktoś korzystał z wersji poprzednich, należy podmienić stronę) znajduje się w zakłądce dokume
 • Aktualna wersja strony tytułowej wg. najnowszego zarządzenia znajduje się w zakładce dokumenty student (Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej/projektu dyplomowego).
 • Praca dyplomowa zawiera:
  • stronę tytułową (wg. obowiązującego wzoru),
  • spis treści,
  • treść pracy (zgodną ze spisem treści),
  • streszczenie pracy może być zawarte w treści pracy ale nie musi – o tym decyduje promotor.
 • Jakiekolwiek oświadczenia studenta czy promotora oraz DODATKOWE streszczenia NIE STANOWIĄ CZĘŚCI PRACY. Stosowne oświadczania/streszczenia wypełnia się w module APD.
 • Do systemu USOS wgrywa się jedynie treść pracy oraz ewentualne załączniki (nic więcej).

Rozliczenie w Dziekanacie

Dostarczyć należy do Dziekanatu obowiązkowo przed obroną!!

 • Arkusz osiągnięć dyplomanta do wpisania do suplementu

This site is registered on wpml.org as a development site.