Czcionka
Kontrast

FAQ – Student

Jakie umiejętności warto posiadać przed rozpoczęciem studiów na WILiGZ?

Ze względu na szeroki zakres stosowanych metod nauczania. Zainteresowani/zainteresowane kandydaci/kandydatki i/lub studenci/studentki powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi platform, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem cyfrowych platform komunikacyjnych tj. MsTeams lub innych. Powinni też dysponować sprzętem komputerowym i dostępem do łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości.

Jak mogę zmienić nazwisko po ślubie?

Należy dostarczyć akt małżeństwa wraz z nowym dowodem osobistym do Dziekanatu. (dokumenty jedynie do wglądu)

Czy dokumenty rekrutacyjne muszę dostarczyć osobiście?

Nie, jednak osoba trzecia musi być upoważniona notarialnie.

Czy dyplom muszę odebrać osobiście?

Tak, albo osoba trzecia może odebrać dokumenty na podstawie tylko upoważnienia notarialnego.

Czy można wysłać dyplom pocztą?

Dyplom może być wysłany pocztą na podstawie podania kierowanego do odpowiedniego Prodziekana ze wskazaniem adresu wysyłki.

Czy zaświadczenie może odebrać osoba trzecia?

Zaświadczenie może odebrać osoba trzecia.

Jak można się dowiedzieć, czy podanie zostało rozpatrzone pozytywnie?

Należy zgłosić się do Dziekanatu i zapytać o decyzję.

W jakim terminie po obronie mogę spodziewać się dyplomu?

Dyplom jest wydawany do 30 dni od dnia obrony w Dziekanacie.

Co to jest suplement?

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami z całości studiów.

Zgubiłem dyplom - jak mogę uzyskać duplikat?

Należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału wraz z potwierdzeniem opłaty w wysokości 90 zł na odpowiedni numer konta:
studia stacjonarne: 34 1240 2294 1111 0010 5517 0878
studia niestacjonarne: 89 1240 4722 1111 0000 4855 9865

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia przed obroną?

Wymagane dokumenty przed obroną znajdziesz w zakładce egzamin dyplomowy.

Gdzie mogę znaleźć plan zajęć?

Plan zajęć jest dostępny pod linkiem plany zajęć.

Jak mogę zmienić grupę lab/proj/audyt?

Skontaktować się z Dziekanatem swojego kierunku.

Jak mogę przepisać ocenę?

Na podstawie podania o przepisanie oceny, które musi być podpisane przez Prowadzącego dany przedmiot.

Nie ma mnie na liście z przedmiotu ‘xyz’ co powinnam zrobić?

Zgłosić się do Dziekanatu w celu dopisania do przedmiotu.

W jaki sposób mogę przenieść się na studia niestacjonarne?

Należy złożyć 2 podania o przeniesienie: jedno do Dziekanatu studiów stacjonarnych a drugie do Dziekanatu studiów niestacjonarnych wraz z kartą przebiegu studiów. Po uzyskaniu zgody Prodziekana studiów niestacjonarnych należy złożyć kartę odejścia do Dziekanatu studiów stacjonarnych celem rozliczenia.

W jaki sposób mogę zmienić temat pracy dyplomowej/projektu dyplomowego?

Należy złożyć podanie o zmianę tematu pracy. Na podaniu musi być zgoda Opiekuna pracy oraz Kierownika Katedry.

Mam przekroczony deficyt punktów ECTS , co mogę w tej sytuacji zrobić?

Można złożyć podanie o urlop okolicznościowy.

Gdzie należy zarejestrować pracę dyplomową/projekt dyplomowy?

Procedurę dyplomowania znajdziesz w zakładce egzamin dyplomowy w dokumentach: Zasady dyplomania dla pierwszego stopnia, Zasady dyplomowania dla drugiego stopnia.

Czy mogę uczęszczać na dodatkowy kurs języka obcego oprócz podstawowego?

Tak, na podstawie podania kierowanego do Studium Języków Obcych.

Ile wynosi opłata za wykonanie nowej legitymacji?

Opłata za wykonanie duplikatu legitymacji wynosi 33 zł.

Gdzie i jak mogę opłacić warunek z zeszłego roku?

Opłaty za warunki należy dokonać w systemie, w zakładce opłaty. Tam jest podane dokładne subkonto oraz kwota.

Do kiedy muszę zapłacić warunek?

Warunki płatne są do 15 marca bądź do 15 października, w zależności od semestru na którym odrabiany jest przedmiot.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Nie, urlop okolicznościowy jest bezpłatny. (opłacane są jedynie powtarzane przedmioty na urlopie)

Czy podczas urlopu posiadam status studenta AGH?

Tak, podczas urlopu zachowany jest status studenta AGH.

Niebawem kończę 26 rok życia - czy po urodzinach będę ubezpieczony?

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku lub gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, umowa zlecenie

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku lub gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, umowa zlecenie.
Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:
ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Student zainteresowany zgłoszeniem go do ubezpieczenia wypełnia oświadczenie, wzór w załączniku

Czy mogę odbyć obowiązkowe praktyki we wcześniejszym/późniejszym terminie?

Tak, na podstawie złożonego podania o zmianę terminu odbycia praktyki pozytywnie zaopiniowanego przez Opiekuna praktyk i Prodziekana kierunku.

Jak i gdzie mogę założyć maila z domeną agh.edu.pl?

Maila z domeną agh.edu.pl należy założyć w zakładce zakładanie konta lub zmiana hasła na stronie Centrum Rozwiązań Informatycznych.

Zmieniałem dowód osobisty - czy muszę zgłaszać to do Dziekanatu?

Tak, zmianę nr dowodu osobistego należy zgłosić do Dziekanatu.

Gdzie mogę odebrać legitymację?

Legitymację można odebrać w Dziekanacie swojego kierunku.

Co powinienem zrobić aby reaktywować się na studia?

Należy złożyć podanie o reaktywację do Dziekanatu.

Dlaczego nie mogę podbić legitymacji skoro zaliczyłem wszystkie przedmioty?

Muszą być wpisane wszystkie oceny do systemu aby semestr był zaliczony i uzyskany odpowiedni wpis na następny semestr.

Czy w Dziekanacie podbija się legitymację na następny semestr?

Nie, legitymację można podbić w Centrum Kart Elektronicznych (CKE AGH).

Chcę wrócić po urlopie na studia - co mam zrobić?

Należy zgłosić się do Dziekanatu telefonicznie, mailowo bądź osobiście i potwierdzić chęć kontynuacji studiów.

This site is registered on wpml.org as a development site.