Czcionka
Kontrast

Laboratoria Wydziałowe

Komora tomografu.

Laboratorium Tomografii Komputerowej

Laboratorium tomografii komputerowej wyposażone jest w dwulampowy tomograf GE phoenix v|tomex|m. Posiadana aparatura pozwala na pracę z różnymi materiałami m. […]

Studenci w białych chałatach ochronnych przy stołach na laboratirum.

Laboratorium Właściwości Zawiesin

W laboratorium prowadzona są następujące badania: Badania właściwości zestalonych zawiesin i mieszanin wiążących (spoiw i zapraw), w tym wytrzymałość na […]

Cztery srebrne czujniki zamontowane na stelażu.

Laboratorium Techniki Cieplnej

Laboratorium przeznaczone jest do badań aerodynamicznych elementów nawiewnych i wywiewnych stosowanych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia badawcze dotyczą między […]

Srebrne rury w laboratorium wentylacji.

Laboratorium Techniki Chłodniczej i Klimatyzacji,
sala 111 A1

W laboratorium Techniki Chłodniczej i Klimatyzacji prowadzone są badania urządzeń chłodniczych, pomp ciepła, układów grzewczo-wentylacyjnych oraz systemów klimatyzacji. Stanowiska badawcze […]

Panele słoneczne zamontowane na dachu budynku.

Laboratorium Solarno-Wiatrowe

Laboratorium Wiatrowo-Słoneczne wyposażone jest w kompletny układ pomiarowy parametrów pracy modułów fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Instalacja obejmuje moduły fotowoltaiczne zarówno […]

Czerwony przesiewacz na szarym stelażu.

Laboratorium Rozdrabniania
i Przesiewania

Działalność badawcza prowadzona jest pod kątem określenia właściwości fizyko-mechanicznych surowców oraz odpowiedniego doboru maszyn i ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, a także […]

Laboratorium Mikromerytyki

W laboratorium realizowane są badania i pomiary fizyko-chemicznych właściwości surowców mineralnych, odpadów i zanieczyszczeń w zakresie m.in. składów ziarnowych, właściwości […]

Laboratorium Mikrobiologii 2.15HM A1

Badania mikrobiologiczne powietrza z wykorzystaniem próbnika powietrza MAS 100NT Merck w celu określenia wpływu m.in. obiektów komunalnych (np. oczyszczalni ścieków, […]

Laboratorium. Po lewej komputery po prawej urządzenie o ściskania próbek.

Laboratorium Mechaniki Skał

W laboratorium wykonuje się niszczące badania wytrzymałościowe próbek skał i betonów, przeprowadza się testy wytrzymałościowe jednoosiowego i trójosiowego ściskania oraz […]

Męzczyzna umeiszcza próbkę w zlewce na ustawionej wadze na blacie.

Laboratorium Materiałoznawstwa i Fizyki Budowli

Badania podstawowych właściwości fizycznych materiałów budowlanych takich jak gęstość, nasiąkliwość. Laboratorium posiada również modele do przepływu ciepła przez przegrodę budowlaną […]

Duże urządzenie położone na środku laboratorium.

Laboratorium Kotwiowe

W folderze opis innego Laboratorium

Kobieta i mężczyzna wkładają próbki do urządzeń leżących na blatach.

Laboratorium Konstrukcji Metalowych

W Laboratorium badamy twardość metali metodą Rockwella, nośność połączeń spawanych i na nity oraz prętów na wyboczenia.

Mężczyzna obsługujący wiertarkę umieszczoną na specjalnym stelażu.

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Wykonywanie mieszanek betonowych, Przygotowanie próbek do badań (odwierty rdzeniowe, szlifowanie), Badania gruntów stabilizowanych spoiwem, Badania cementu i zaczynu cementowego, Badania […]

Endoskop.

Laboratorium Inżynierii Produkcji i Jakości (LeanLab)

W laboratorium realizowane są prace badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące kierunków, sposobów, metod i narzędzi projektowania oraz poprawy efektywności procesów biznesowych, […]

Laboratorium Hydrotechnologii / Fizycznych metod wzbogacania / Metod instrumentalnych

W laboratorium realizowane są badania w zakresie doskonalenia procesów klasyfikacji ziarnowej w hydrocyklonach, wzbogacania grawitacyjnego, flotacyjnego oraz magnetycznego. Służą do […]

Laboratorium. Biały stolik na środku pokoju z czarnymi krzesłami połozonymi przy nim.

Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej

Kompleksowe badania studni głębinowych, w tym m.in. oznaczanie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej, stanu hydraulicznego otworów studziennych, głębinowych agregatów pompowych w […]

Salowe elementy.

Laboratorium Geotechnicznych Badań Polowych

Prowadzenie badań dotyczących rozpoznania podłoża gruntowego metodami polowymi (in-situ) dla celów budownictwa, górnictwa i inżynierii środowiska.

Białe urządzenie mechaniczne.

Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych

Prowadzi się badania naukowe i prace własne dotyczące możliwości flotacyjnego rozdziału minerałów, odzysku składników użytecznych z materiałów odpadowych, badania kinetyki […]

Dwie sondy przyłozone do sześciennej kostki betonowej.

Laboratorium Diagnostyki Konstrukcji Budowlanych

Badania elementów i konstrukcji budowlanych (laboratoryjne oraz in-situ): Badania nieniszczące, semi-niszczące oraz niszczące elementów betonowych, Badania rozkładu zbrojenia w konstrukcjach […]

Laboratorium Chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej i technologii wody i ścieków 2.18HM A1/13 A1

Opis działalności badawczej, która jest realizowana w laboratorium: Oznaczanie podstawowych parametrów wody i ścieków – wskaźniki fizyczne i chemiczne. Zastosowanie […]

Urządzenie z ekranem LCD oraz czarną kulą.

Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Profil działalności Laboratorium obejmuje kształcenie w zakresie szeroko rozumianej problematyki bhp i ergonomii. Zajęcia umożliwiają poznanie podstawowych zjawisk naturalnych i […]

Wskaźnik ze wskazówką do którego dołączone są czarne węze wychodzące ze stalowego zbiornika.

Laboratorium Badania Soli

Reologiczna próba pełzania materiałów kruchych (głównie soli) przy stałym lub zmiennym obciążeniu w zakresie od 0 do 100 kN, z […]

Urządzenia pomiarowe na blacie.

Laboratorium badania metanonośności i samozapalności węgla

W laboratorium prowadzone są prace naukowo-badawcze ukierunkowane na rozpoznawanie i identyfikację zagrożenia metanowego oraz zagrożenia pożarami endogenicznymi w kopalniach węgla […]

Pracownicy w szarych bluzach wydziałowych trzymający w górze urządzenie pomiarowe. Na blatach leżą inne urządzenia pomiarowe.

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych i Odkształceniowych Gruntów

Badania parametrów wytrzymałościowych gruntów gruboziarnistych (maksymalny wymiar próbek 300×300 mm – duży aparat bezpośredniego ścinania); Badania parametrów wytrzymałościowych gruntów w […]

Pracownik umeiszcza próbkę betonową w maszynie do ściskania.

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

Badania mechanicznych właściwości skał (wytrzymałość na jednoosiowe orz trójosiowe ściskanie, zginanie, rozciąganie, obciążenie niszczące przy otworze na kołek, badania odkształceniowe).

Urządzenie do pomiaru hałasu z ekranem LCD, oraz przymocowanym mikrofonem z kulką.

Laboratorium badań środowiskowych

W laboratorium mogą być prowadzone badania środowiskowe w zakresie oceny zapylenia i hałasu i dotyczyć mogą one zarówno stanu atmosfery […]

Dwa białe analizatory leżące na brązowym biurku.

Laboratorium Analiz Środowiskowych

Opis działalności badawczej, która jest realizowana w laboratorium:Zastosowanie metod chemicznych i fizykochemicznych do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z wód […]

Mężczyzna stojący przed białymi rurami.

Laboratorium Aerologii Górniczej

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne związane ze zjawiskami fizycznymi występującymi w aerologii górniczej. Laboratorium wyposażone jest w stanowisko do […]

Zielone wahadło balistyczne.

Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałow Wybuchowych

W laboratorium odbywają się zajęcia dydaktyczne w trakcie których studenci zapoznają się z podstawowymi własnościami i właściwościami materiałów wybuchowych (MW) […]

Pracowniczka ubrana w czarną bluzę wydziałową w laboratorium. W tle różnego rodzaju urządzenia.

Akredytowane Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich

Badania skał do oceny ich jakości i przydatności do produkcji płyt okładzinowych i posadzkowych, stopni schodowych, kostki kamiennej Badania skał […]

This site is registered on wpml.org as a development site.