Czcionka
Kontrast

Edukacyjne ze środków EFS UE

Standardization and Digitalization of Rescue Education in Mining „DigiRescueMe”

logo DigiRescueMe

Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie określonych wyników dla sektora edukacji zawodowej. Chcemy opracować oparte o nowoczesne narzędzia cyfrowe standardy w dziedzinie szkoleń z ratownictwa górniczego, przeznaczone dla grup celowych, tj. uczniowie, studenci, pracownicy sektora górniczego, ratownicy górniczy poprzez zastosowanie nie tylko aspektów inżynieryjno-technicznych, ale także psychologii i pedagogiki. Projekt DigiRescueMe koncentruje się na poprawie czytelności, odporności i wydolności uczących się w systemie edukacji zawodowej. Dodatkowymi osiągnięciami projektu będą:

  • poprawa kondycji psychicznej i poziomu przygotowania uczących się w aspekcie górniczy akcji ratunkowych;
  • stworzenie symulatora kopalni (mine-cave) dla uczących się w celu poprawy ich wydajności praktycznej i umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych.

Ponadto, wyprodukowane zostaną także inne wyniki, które będą wykorzystywane przez poszczególnych partnerów w konsorcjum, w zależności od ich potrzeb.

Projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej. Liderem jest Kutahya Dumlupinar University z Turcji a partnerami są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Universidade do Porto (Portugalia), Universita Degli Studi di Salerno (Włochy), jak również turecka szkoła Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z regionu Balikesir. Współpracę w ramach projektu podjął także Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.

Spotkanie inicjacyjne wykonawców projektu odbyło się w dniach 11-15 maja 2022, w Burhaniye (Turcja).

Członkowie konsorcjum:

Kutahya Dumlupinar University, Turkey – lider

AGH University of Science and Technology, Poland

Universidade do Porto, Portugal,

Universita Degli Studi di Salerno,  Italy

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balikesir region, Turkey.

Logotypy członków konsorcjum

Osoby odpowiedzialne:

Lider projektu: Prof. Oktay Şahbaz (Kutahya Dumlupinar University)

Koordynator projektu na AGH: Dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH

Czas trwania projektu: 36 miesięcy (01.02.2022-31.01.2025).

Wartość projektu: 184 368,0 EUR

Dla AGH: 35 896,0 EUR

Kompetentny Student Na Rynku Pracy

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Działanie 3.1 Power kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017r. do 31.07.2019r.
Całkowita wartość projektu: 741 000,00 PLN
Wartość dofinansowania AGH: 718 770,00 PLN
Wkład własny: 22 230,00 PLN

Cel szczegółowy projektu:
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu będzie podniesienie kompetencji u uczestników projektu w zakresie umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i projektowych. Projekt obejmować będzie studentów II stopnia studiów stacjonarnych WILiGZ AGH kierunków Inżynieria ŚrodowiskaBudownictwo przed wkroczeniem w życie zawodowe. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka i postęp ekonomiczny bezsprzecznie wymusza zwiększone zapotrzebowanie na wykształconą kadrę inżynierską. Dlatego istnieje konieczności zwiększenia szans zawodowych studentów WILiGZ AGH na rynku pracy. Ze względu na mały odsetek kształcących się na kierunkach technicznych kobiet, istnieje potrzeba zachęcenia studentów do nabywania dodatkowych kompetencji zawodowych i komunikacyjnych, które niewątpliwie podniosą ich szanse na rynku pracy. Bezpośredni kontakt studentów z firmami branżowymi, pracodawcami, przedsiębiorcami oraz nowoczesnymi technologiami ułatwi im podniesienie swoich kompetencji, tak aby stanowiły one odpowiedź na realne zapotrzebowanie rynku pracy. W związku z tym pozwoli to również zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie danej branży przemysłowej, co w znacznym stopniu ułatwi im rozpoczęcie w niedalekiej przyszłości pracy zawodowej.

Efekt projektu:
Przede wszystkim wymiernym skutkiem udziału w projekcie będzie poszerzenie horyzontów i zwiększenie zainteresowania dziedzinami związanymi z kierunkami studiów. Dlatego studenci zostaną zapoznani z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców, znacznie podniosą swoje kompetencje i zdolności zawodowe, będą przygotowani do rozwiązywania problemów projektowych wskazanych im przez pracodawców, bądź specjalistów branżowych. Zaświadczenia i certyfikacja niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na początku kariery zawodowej. Umiejętności obsługi i wykorzystania specjalistycznych programów branżowych bezsprzecznie przyczyni się do usprawnienia i zwiększenia efektywności w przyszłej pracy. Dzięki pracy zespołowej nad projektami studenci z pewnością zdobędą umiejętności rozwiązywania problemów. W związku z tym projekt umocni sylwetkę absolwenta WILiGZ jako dobrze wykwalifikowanego, z praktyczną wiedzą i umiejętnościami odpowiadającymi potrzebom pracodawców. Projekt WILiGZ AGH z pewnością odpowiada na problemy kluczowe studentów i pracodawców.

Power 2. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy
Okres realizacji: 2019.10.01 – 2023.09.30
Całkowita wartość projektu: 34 689 225,21 PLN
Dofinansowanie: 33 648 548,11 PLN
Wkład własny: 1 040 677,10 PLN

This site is registered on wpml.org as a development site.