Czcionka
Kontrast

Inżynieria Kształtowania Środowiska

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)
Licznik miejsc 1/1

Inżynieria Kształtowania Środowiska to kierunek dopasowany do potrzeb współczesnego świata i obecnego rynku pracy. Jego innowacyjny i niezwykle perspektywiczny program ukierunkowany jest na wykształcenie wszechstronnych specjalistów z obszaru inżynierii środowiska, a w szczególności z zakresu działań inżynierskich umożliwiających kształtowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Treści realizowane na studiach skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gospodarki surowcami i odpadami, ochrony wód i atmosfery oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Współcześnie, w dobie popularności myśli ekologicznej w zrównoważonym rozwoju wielu branż, zapotrzebowanie na pracowników z wyksztalceniem technicznym i szczegółową wiedzą o poszczególnych komponentach środowiska jest bardzo duże i nieustannie rośnie. Odpowiedzią na tego typu tendencje i potrzeby jest właśnie ten innowacyjny kierunek, przeznaczony dla wszystkich osób chcących mieć realny wpływ na naszą planetę i marzących o zdobyciu atrakcyjnej i przyszłościowej pracy dopasowanej do swojego wykształcenia. Jeżeli więc ten opis idealnie do ciebie pasuje, to koniecznie weź udział w rekrutacji na te interesujące studia.

Ze względu na interdyscyplinarny i niezwykle złożony charakter studiów będziesz mógł rozwijać się na kilku płaszczyznach jednocześnie i zdobyć wszechstronną wiedzę z obszaru instalacji technicznych w kształtowaniu środowiska. Jako student tego prestiżowego kierunku będziesz miał okazję uczęszczać na zajęcia z przedmiotów technicznych związanych z różnymi instalacjami, które bazują na naukach matematycznych, fizycznych i chemicznych. Ponadto, dowiesz się więcej na temat ekologii i jej znaczeniu w przemyśle i gospodarce. Sam sobie dobierasz interesujące przedmioty z licznej bazy 31 przedmiotów obieralnych. W konsekwencji będziesz miał wiele czasu aby ostatecznie wybrać intersującą cię ścieżkę dyplomowania.

Wykwalifikowana kadra akademicka przekaże Ci wiedzę o odnawialnych źródłach energii i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska i powietrza. Dowiesz się jak kształtować mikroklimat pomieszczeń dla zapewnienia warunków komfortu ich użytkownikom. W trakcie studiów, oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne pozwalające projektować systemy i instalacje techniczne. Co więcej, w tym celu zaznajomisz się z nowoczesnym oprogramowaniem informatycznym. Zajęcia praktyczne (wycieczki i zajęcia terenowe) oraz praktyki studenckie będą okazją do zapoznania się z pracą inżyniera, zdobycia cennego doświadczenie i kwalifikacji zawodowych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

 • 1
  semestr
  • Czy wiesz czym zajmuje się inżynieria środowiska?
  • Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
  • Chcesz uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu ekonomii oraz nabyć umiejętności analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych?
  • Podstawy ekonomii
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Czy wiesz jakie są źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na środowisko?
  • Ochrona powietrza
  • Chcesz poznać zasady wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania informatycznego?
  • Grafika inżynierska i rysunek techniczny
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Chcesz poznać narzędzia do komputerowego wspomagania projektowania?
  • Informatyczne podstawy projektowania
  • Czy jesteś świadomy jak często w życiu codziennym wykorzystywane są prawa związane z przepływami różnych płynów?
  • Mechanika płynów
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Chcesz się dowiedzieć jak zapewnić komfortowe warunki mikroklimatu w pomieszczeniach?
  • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
  • Chcesz poznać zasady uzdatniania wody i oczyszczania ścieków?
  • Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Chcesz się dowiedzieć jak dobierać urządzenia służące do uzdatniania powietrza i wchodzącymi w skład instalacji klimatyzacyjnych?
  • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
  • Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów i opracowywania wyników pomiarów?
  • Metrologia i monitoring
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Czy masz świadomość jak często na co dzień korzystasz z praw techniki chłodniczej?
  • Technika chłodnicza
  • Chcesz wiesz jak ważne w życiu każdego z nas są sieci sanitarne?
  • Instalacje i sieci sanitarne
  • Chcesz się dowiedzieć jak dobierać urządzenia utrzymujące komfortowe warunki w pomieszczeniach?
  • Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
  • Chcesz poznać zasady projektowania, wykonywania oraz eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę?
  • Systemy zaopatrzenia w wodę
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Chcesz się dowiedzieć jak wygląda procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć?
  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Wiesz jak ważnej jest zabezpieczenie obiektów na wypadek pożarów?
  • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w obiektach przemysłowych
  • Chcesz wiesz na czym polega oczyszczenie ścieków i jak tego dokonać?
  • Projektowanie systemów oczyszczania ścieków
  7
  semestr
 • 8
  semestr
  • Czy wyobrażasz sobie nowoczesne projekty bez wykorzystania wspomagania komputerowego?
  • Komputerowy program użytkowy w wentylacji
  • Czy wiesz jak istotną rolę pełni wspomaganie komputerowe w gospodarce odpadami?
  • Komputerowy program użytkowy w gospodarce odpadami
  8
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Instalacje Środowiskowe

 • 1
  semestr
  • Chcesz poznać najnowsze rozwiązania technologiczne ograniczające negatywny wpływ na środowisko?
  • Technologie proekologiczne
  • Chcesz zapoznać się z aspektami zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym?
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Rozumiesz potrzebę racjonalnej gospodarki i unieszkodliwiania odpadów?
  • Przetwarzanie odpadów
  • Chcesz poznać zagadnienia związane z magazynowaniem wód, regulacją, zagospodarowaniem i przeobrażaniem środowiska wodnego?
  • Kształtowanie środowiska wodnego
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Czy widzisz swoją przyszłość w organizacji gospodarki odpadami gmin i przedsiębiorstw?
  • Organizacja gospodarki odpadami w gminie i przedsiębiorstwie
  • Chcesz zostać specjalistą w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych?
  • Projektowanie i modelowanie systemów wodno-kanalizacyjnych
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę w przygotowaniu pracy dyplomowej magisterskiej?
  • Seminarium dyplomowe
  4
  semestr

Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa

 • 1
  semestr
  • Czy wyobrażasz sobie nowoczesne biurowce, hotele, galerie handlowe i budynki mieszalne bez instalacji zapewniających komfortowe warunki dla ich użytkowników?
  • Wentylacja i klimatyzacja
  • Wiesz jak ważna w dobie transformacji energetycznej będzie wiedza i umiejętność wykorzystania w budynkach odnawialnych źródeł energii?
  • Systemy solarne i fotowoltaiczne
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Czy rozumiesz potrzebę poszukiwania rozwiązań pozwalających na ekologiczne i efektywne energetycznie ogrzewanie obiektów?
  • Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
  • Chcesz się dowiedzieć jak wytwarzać i wykorzystać źródła chłodu w klimatyzacji?
  • Instalacje wody lodowej
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poszukujesz studiów, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie budowy instalacji technicznych, bez których ciężko wyobrazić sobie współczesne obiekty budowlane?
  • Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
  • Chcesz zostać specjalistą w zakresie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zapewniających komfort oraz bezpieczne użytkowanie obiektów?
  • Wentylacja pożarowa
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę w przygotowaniu pracy dyplomowej magisterskiej?
  • Seminarium dyplomowe
  4
  semestr