Czcionka
Kontrast

Budownictwo

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)
Licznik miejsc 1/1

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

 • 1
  semestr
  • Rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną oraz wykształcisz umiejętności sporządzania rysunku technicznego – Przedmiot: Geometria wykreślna
  • Nauczysz się rozpoznawać skały i minerały – Przedmiot: Geologia
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Poznasz charakterystykę obiektów budowlanych – Przedmiot: Budownictwo Ogólne
  • Wykształcisz umiejętności sporządzania rysunku technicznego – Przedmiot: Grafika inżynierska i rysunek techniczny
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poznasz właściwości materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych – Przedmiot: Materiały Budowlane
  • Umiesz rozpoznać kategorie gruntu i ocenić jego przydatność do zastosowań inżynierskich – Przedmiot: Mechanika Gruntów
  • Dowiesz się jak wyznaczyć naprężenia i odkształcenia materiałów – Przedmiot: Wytrzymałość materiałów
  • Nauczysz się czytać dokumentację geodezyjną i kartograficzną – Przedmiot: Geodezja
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Poznasz uniwersalne zasady projektowania konstrukcji budowlanych – Przedmiot: Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
  • Poznasz historię architektury i urbanistyki oraz jej wpływ na rozwój społeczny – Przedmiot: Podstawy architektury i urbanistyki
  • Poznasz typowe dla budownictwa układy konstrukcyjne i nauczysz się wyznaczać w nich siły przekrojowe – Przedmiot: Mechanika budowli
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Nauczysz się projektować przegrody budowlane z uwagi na migrację ciepła i wilgoci oraz poznasz zasady projektowania instalacji budowlanych – Przedmioty: Fizyka budowli; Instalacje budowlane
  • Projektujesz konstrukcje drewniane i murowe oraz drogę kołową – Przedmioty: Konstrukcje murowe i drewniane; Konstrukcje metalowe; Budownictwo komunikacyjne
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Umiesz opracować projekt technologii i kosztorys robót budowlanych – Przedmioty: Technologia robót budowlanych; Ekonomika budownictwa
  • Projektujesz konstrukcje żelbetowe – Przedmiot: Konstrukcje betonowe
  • Projektujesz posadowienia obiektów budowlanych  – Przedmiot: Fundamentowanie
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Umiesz opracować projekt organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM – Przedmioty: Organizacja produkcji budowlanej; Podstawy BIM
  • Poznasz prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego – Przedmiot: Prawo Budowlane
  • Projektujesz hale przemysłową i poznajesz inne budowle przemysłowe – Przedmiot: Budownictwo przemysłowe
  7
  semestr
 • 8
  semestr
  • Pobierzesz rdzenie oraz rozpoznasz grunty spoiste i niespoiste – Przedmiot: Zajęcia terenowe z geotechniki
  • Dowiesz się jak projektować zrównoważone obiekty budowlane i ocenisz je pod kątem energetycznym – Przedmioty: Zintegrowane projektowanie w budownictwie; Ocena energetyczna budynków
  • Poznasz zasady bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji – Przedmiot: Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji
  8
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

 • 1
  semestr
  • Potrafisz w sposób wariantowy zaprojektować zestawy maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych – Przedmiot: Technologie robót budowlanych II
  • Nauczysz się rozwiązywać zadania z zastosowaniem rachunku tensorowego i macierzowego – Przedmiot: Teoria sprężystości i plastyczności
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Projektujesz złożone konstrukcje stalowe i żelbetowe z zastosowaniem programów komputerowych – Przedmioty: Złożone konstrukcje metalowe; Złożone konstrukcje betonowe
  • Nauczysz się oceniać stan techniczny budynku stosując narzędzia i metody diagnostyki konstrukcji – Przedmiot: Diagnostyka konstrukcji budowlanych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Projektujesz złożone konstrukcje drewniane i sprężone – Przedmioty: Złożone konstrukcje drewniane;  Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
  • Modelujesz konstrukcje budowlane stosując Metodę Elementów Skończonych – Przedmiot: Modelowanie w MES konstrukcji budowlanych\
  • Poznajesz przyczyny i rodzaje awarii w budownictwie – Przedmiot: Awarie i katastrofy budowlane
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Nauczysz się czym jest i jak oceniać niezawodności obiektów budowlanych – Przedmiot: Niezawodność obiektów budowlanych
  • Zapoznasz się z zasadami konstruowania, modelowania, obliczeń statycznych i wymiarowania mostów i konstrukcji oporowych – Przedmiot: Mosty i komunikacyjne obiekty budowlane
  4
  semestr

Geotechnika i Budownictwo Specjalne

 • 1
  semestr
  • Poznasz metody stosowane w zarzadzaniu przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym oraz analizy wielokryterialnej w procesie decyzyjnym – Przedmiot: Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
  • Nauczysz się określać dokładność szacowanych wyników badać i estymować błąd statystyczny – Przedmiot: Statystyka
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Prowadzisz analizy stateczności skarp i zboczy oraz projektujesz zabezpieczenia – Przedmiot: Zaawansowane problemy geotechniki
  • Zdobywasz wiedzę z zakresu rodzajów i  właściwości materiałów inżynierskich mających zastosowanie w obiektach geotechnicznych – Przedmiot: Materiały w geotechnice
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz wykonać projekt wykonania i obudowy obiektu podziemnego – Przedmiot: Geotechnika budowli podziemnych i tuneli
  • Poznasz nowoczesne metody projektowania zaawansowanych i skomplikowanych posadowień konstrukcji budowlanych – Przedmiot: Fundamenty specjalne
  • Zrozumiesz złożoność zjawisk dynamicznych zachodzących w podłożu budowlanym – Przedmiot: Dynamika gruntów
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Nauczysz się wyznaczać emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych  – Przedmiot: Wentylacja wybranych obiektów podziemnych
  • Zapoznasz się z technologiami i specyfiką likwidacji różnych konstrukcji budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych – Przedmiot: Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
  4
  semestr