Czcionka
Kontrast

Budownictwo

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Podstawowe cele kształcenia obejmują przekazanie ogólnej wiedzy inżynierskiej a także umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci obiektów budowlanych, jako ich wykonawcy zajmując stanowiska inżynierów lub kierowników budowy oraz specjaliści do spraw produkcji elementów budowlanych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

Licznik miejsc 30/30
 • 1
  semestr
  • Rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną – przedmiot: geometria wykreślna
  • Nauczysz się rozpoznawać skały i minerały – przedmioty: geologia
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Nauczysz się odczytywać i tworzyć rysunki techniczne, architektoniczno-budowlane oraz konstrukcyjne – przedmioty: grafika inżynierska i rysunek techniczny
  • Poznasz charakterystykę obiektów budowlanych – przedmiot: budownictwo ogólne
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poznasz właściwości materiałów konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych – przedmiot: materiały budowlane
  • Nauczysz się dokumentację geodezyjną i kartograficzną – przedmioty: geodezja
  • Nauczysz się rozpoznać kategorie gruntu i ocenić jego przydatność do zastosowań inżynierskich – przedmiot: mechanika gruntów
  • Dowiesz się jak określić zjawiska zachodzące w materiałach konstrukcyjnych poddanych obciążeniom – przedmiot: wytrzymałość materiałów
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Poznasz zasady projektowania konstrukcji budowlanych – przedmiot: podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
  • Poznasz historię architektury i urbanistyki oraz jej wpływ na rozwój społeczny – przedmiot: podstawy architektury i urbanistyki
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Nauczysz się projektować przegrody budowlane z uwagi na migrację ciepła i wilgoci – przedmiot: fizyka budowli
  • Zaznajomisz się z instalacjami budowlanymi – przedmiot: instalacje budowlane
  • Projektujesz drogi oraz konstrukcje metalowe, drewniane i murowe – przedmioty: budownictwo komunikacyjne, konstrukcje murowe i drewniane; konstrukcje metalowe
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Zaprojektujesz posadowienia obiektów budowlanych – przedmiot: fundamentowanie
  • Umiesz zaprojektować technologię i sporządzić kosztorys robót budowanych – przedmioty: ekonomika budownictwa, technologia robót budowlanych
  • Projektujesz konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Poznasz prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w trakcie projektowania, wykonania, użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych – przedmiot: prawo budowlane
  • Zaprojektujesz halę przemysłową i poznajesz inne budowle przemysłowe – przedmiot: budownictwo przemysłowe
  • Potrafisz opracować projekt organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM – przedmioty: organizacja produkcji budowlanej, podstawy BIM
  7
  semestr
 • 8
  semestr
  • Dowiesz się jak projektować zrównoważone obiekty budowlane – przedmiot: zintegrowane projektowanie w budownictwie
  • Poznasz zasady bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji – przedmiot: bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji
  8
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 30/30

Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

 • 1
  semestr
  • Potrafisz w sposób wariantowy zaprojektować warianty zestawów maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych – przedmiot: technologie robót budowlanych II
  • Poznasz metody stosowane w zarzadzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym oraz analizy wielokryterialnej w procesie decyzyjnym – przedmiot: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Projektujesz złożone konstrukcje stalowe i żelbetowe z zastosowaniem programów komputerowych – przedmiot: złożone konstrukcje metalowe, złożone konstrukcje betonowe
  • Nauczysz się oceniać stan techniczny obiektu budowlanego stosując metody i narzędzia diagnostyki konstrukcji – przedmiot: diagnostyka konstrukcji budowlanych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Projektujesz złożone konstrukcje drewniane i sprężone– przedmioty: złożone konstrukcje drewniane, Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
  • Modelujesz konstrukcje budowlane stosując Metodę Elementów Skończonych – przedmiot: modelowanie w MES konstrukcji budowlanych
  • Poznajesz przyczyny i rodzaje awarii w budownictwie – przedmiot: awarie i katastrofy budowlane
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Projektujesz obiekty mostowe, konstrukcje oporowe i przepusty – mosty i komunikacyjne obiekty budowlane
  • Nauczysz się oceniać niezawodność obiektów budowlanych – przedmiot: niezawodność obiektów budowlanych
  4
  semestr

Geotechnika i Budownictwo Specjalne

 • 1
  semestr
  • Nauczysz się określać dokładność szacowanych wyników badać i estymować błąd statystyczny – przedmiot: statystyka
  • Potrafisz w sposób wariantowy zaprojektować warianty zestawów maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych – przedmiot: technologie robót budowlanych II
  • Poznasz metody stosowane w zarzadzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym oraz analizy wielokryterialnej w procesie decyzyjnym – przedmiot: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Prowadzisz analizy stateczności skarp i zboczy oraz projektujesz ich zabezpieczenia – przedmiot: zaawansowane problemy geotechniki
  • Zdobywasz wiedzę z zakresu rodzajów i właściwości materiałów i urządzeń mających zastosowanie w obiektach geotechnicznych – przedmiot: materiały w geotechnice
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz zaprojektować obudowę obiektu podziemnego i jej wykonanie – przedmiot: geotechnika budowli podziemnych i tuneli
  • Poznasz metody projektowania skomplikowanych posadowień konstrukcji budowlanych – przedmiot: fundamenty specjalne
  • Zrozumiesz złożoność zjawisk dynamicznych zachodzących w podłożu budowlanym – przedmiot: dynamika gruntów
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Zapoznasz się z technologiami i specyfiką likwidacji różnych konstrukcji budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych – przedmiot: specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
  • Nauczysz się wyznaczać emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych – przedmiot: wentylacja wybranych obiektów podziemnych
  4
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.