Czcionka
Kontrast

Uczelnie zagraniczne

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami bierze aktywny udział w podejmowanej przez AGH współpracy zagranicznej. W związku z tym znacząco przyczynia się to do rozwoju studentów oraz kadry Wydziału.

Międzynarodowa współpraca uniwersytecka jest podstawowym elementem nauczania oraz stanowi fundament w prowadzonych przez WILiGZ badaniach. Dodatkowo wzmacnia ona umiejętności międzykulturowe studentów oraz kadry dydaktycznej, a jednocześnie przyczynia się do podniesienia rangi Uczelni na świecie.
Na mocy podpisanych przez AGH, umów tzw. Memorandum of Understanding, studenci Wydziału mają możliwość do podejmowania współpracy z Uczelniami Partnerskimi z całego Świata. Kooperacja prowadzona jest w ramach programów: Erasmus+ Student, oraz licznych programów stypendialnych (np. SMILE, CEEPUS, T.I.M.E., VULCANUS, HUSTEP, SIT, Współpraca z Wietnamem). Niektóre z programów umożliwiają studentom uzyskanie podwójnego dyplomu czy odbywanie praktyk zagranicznych. Dodatkowo udział w nich przyczynia się zarówno do podnoszenia jakości kształcenia, jak również do zdobywania przez naszych studentów kluczowej wiedzy oraz doświadczeń. Efektem tego jest lepsze przygotowanie naszych studentów do wejścia na rynek pracy.
Udział w programach jest integralną częścią studiów, z możliwością ubiegania się o wyjazd już od momentu ukończenia I roku studiów.
Szczegółową ofertę związaną z możliwości udziału w różnych programach można znaleźć na stronie Działu Współpracy z Zagranicą.

This site is registered on wpml.org as a development site.