Font
Contrast

Document templates

Didactic

.doc
WYTYCZNE_w_sprawie_procesu_dyplomowania_zalacznik_oswiadczenie_studenta Download file
.doc
ZarzRektoraAGH14-2019zal1_strona-tytulowa projekt dyplomowy Download file
.doc
ZarzRektoraAGH14-2019zal1_strona-tytulowa-praca mgr Download file
.doc
ZarzRektoraAGH14-2019zal2_oswiadczenie-studenta Download file

Scientific

.doc
dyscyplina nowe Download file
.doc
liczba N nowe Download file
.pdf
zmiana_Promotora_Tematu_SN Download file
.pdf
zmiana_Tematu_SN Download file
.pdf
zmiana_Promotora_SN Download file

Personal

.pdf
Formularz_Pracownicy_mail Download file
.pdf
Kwestionariusz osobowy dla pracownika Download file
.pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Download file

Subsidies

.doc
Wniosek_zapomogowy_dla_pracownikow_2021 Download file
.doc
Wniosek_zapomogowy_dla_emerytow_i_rencistow_2021 Download file
.docx
wniosek_pozyczkowy_2021 Download file
.docx
Oswiadczenie_poreczyciela_2021 Download file
.docx
wniosek_pozyczka_nadzwyczajna_2021 Download file
.pdf
Wniosek_o_przyznanie_swiadczenia_socjalnego Download file
.doc
Oswiadczenie_o_sytuacji_zyciowej__rodzinnej_i_materialnej Download file
.doc
Wniosek_o_przyznanie_dofinansowania_do_wypoczynku_letniego_tzw._gruszy Download file

Notices

Public procurement, purchasing

.www
Zarządzenie rektora 3/2021 w sprawie udzielania zamówień publicznych Przejdź do
.www
Komunikat kwestora 8/2020 dot. zakupów usług gastronomicznych i cateringowych dokumentowanych paragonami fiskalnymi Przejdź do
.www
Zasady dokonywania zakupów aparatury, oprogramowania, środków trwałych i ich ulepszeń oraz Zasady dokonywania zakupów za granicą - obieg dokumentów Przejdź do

Industrial works

.www
Porozumienia o współpracy, umowy o współpracy, listy intencyjne, umowy konsorcjum (nie związane z projektami) i umowy o poufności (jedynie te, które są podpisywane na szczeblu centralnym) (procedura i wzory dokumentów) Przejdź do
.www
Prace badawczo-rozwojowe i ogólnotechniczne (procedura i wzory dokumentów) Przejdź do

Business trips

.doc
Zlecenie_wykonania_zadan_statutowych_realizowanych_w_czasie_podrozy___Zalacznik_nr_1_do_ZR_56_2013 Download file
.doc
Rozliczenie_kosztow_podrozy_w_celu_realizacji_zadan_statutowych_dla_AGH___Zalacznik_nr_2_do_ZR_56_2013 Download file
.docx
Oswiadczenie_o_wyzywieniu_delegacja_krajowa___Zalacznik_do_KK_7_2015 Download file
.docx
Oswiadczenie_o_wyzywieniu_delegacja_zagraniczna___Zalacznik_do_KK_7_2015 Download file

Miscellaneous

.www
Komunikat kwestora 12/2019 dot. nazwy Uczelni podawanej na fakturach Przejdź do
.www
Zarządzanie rektora nr 28/2019 w sprawie stosowania wzorów umów typowych w AGH (wzory większości umów i załączników) Przejdź do

Remuneration

.www
Zarządzenie rektora 42/2020 w sprawie wynagrodzeń w projektach oraz obiegu dokumentów Przejdź do
.www
Pracownicze Plany Kapitałowe (wszystkie informacje i wzory dokumentów) Przejdź do
.www
Komunikat kwestora 3/2021 dot. obowiązku rejestracji umów o dzieło zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami Przejdź do
.www
Zarządzenie rektora nr 44/2016 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (w tym wzory umów) Przejdź do

Project Services Centre

.www
Wzory druków i formularzy oraz informacje o uruchomionych konkursach na projekty badawcze i dane dotyczące składanych wniosków: Przejdź do
.www
Wzory druków i formularzy oraz informacje o uruchomionych konkursach na projekty badawcze i dane dotyczące składanych wniosków: Przejdź do
.www
Wzory druków i formularzy oraz informacje o uruchomionych konkursach na projekty badawcze i dane dotyczące składanych wniosków: Przejdź do
.www
Wzory druków i formularzy oraz informacje o uruchomionych konkursach na projekty badawcze i dane dotyczące składanych wniosków: Przejdź do

Schedule of NCN and NCBiR contests

.www
.www

Templates of documents - AGH Accounts

.www

Student Affairs Department - sample documents

.www

AGH Social Department - sample documents and forms (loans, holiday benefits)

.www

Others

.pdf
Formularz zgłoszeniowy dla gości Download file
.pdf
karta urlopowa Download file

This website uses cookies.

We use cookies on our news website to make it easier for users to use all the functionalities of our website. If your browser does not block such files sent by our server, it means that the User agrees to their storage on his computer.