Czcionka
Kontrast

Biblioteki

Biblioteka Główna

Czarny zarys dużej literki z żółtą i niebieską linią w formie gniazda USB znajdującą się w środku górnego i dolnego brzuszka literki.

Biblioteka Główna AGH to jedna z największych bibliotek technicznych w kraju. Tematyka zbiorów jest zgodna z profilem prowadzonych w Uczelni badań i kierunków studiów – obejmuje zagadnienia z zakresu górnictwa, wiertnictwa, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, telekomunikacji, automatyki, energetyki, elektroniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, odlewnictwa, geodezji, geologii, inżynierii środowiska, ceramiki, fizyki, chemii, matematyki, zarządzania i nauk społecznych.

Ze zbiorów BG można korzystać na miejscu w czytelniach lub przez wypożyczenia na zewnątrz. Użytkownicy Biblioteki mają także możliwość zdalnego dostępu do e-zasobów. Jedyny wymóg to zapis do Biblioteki, którego można dokonać na miejscu w Wypożyczalni lub przez system gotowych formularzy online.

Podstawowym źródłem informacji o zbiorach Biblioteki jest katalog komputerowy AGH. W katalogu komputerowym użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu swojego konta (informacje o wypożyczonych książkach i terminy ich zwrotu). Można także samodzielnie dokonać prolongaty terminów zwrotu wypożyczonych książek. Biblioteka zapewnia dostęp do kilkudziesięciu polskich i zagranicznych baz danych oraz kilkudziesięciu tysięcy tytułów czasopism i książek w wersji elektronicznej. Multiwyszukiwarka EDS, dostępna ze strony głównej BG AGH umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych prenumerowanych przez bibliotekę m.in. baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych różnych wydawców i dostawców. E-źródła polecane dla górnictwa zostały zaproponowane w ulotce.

Biblioteka Wydziałowa

Biblioteka Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (budynek A1, hala) powstała w 2006 roku z połączenia księgozbiorów wszystkich bibliotek katedralnych Wydziału. Aktualnie w jej zbiorach znajduje się łącznie 55 594 jednostki obliczeniowe (stan na dzień 1 stycznia 2021 r.). 

Tematyka zbiorów jest zgodna z profilem badań i kierunków studiów Wydziału WILiGZ – obejmuje zagadnienia z zakresu inżynierii lądowej, geoinżynierii, górnictwa, wiertnictwa, ekonomii i zarządzania , energetyki, , geodezji, geologii, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, fizyki, chemii i matematyki.

Biblioteka oferuje dostęp:

 • do zbiorów na zewnątrz w wypożyczalni i na miejscu  w czytelniach książek i czasopism,
 • do pac dyplomowych, które powstały na wydziale,
 • do  9 stanowisk komputerowych dających dodatkowy dostęp do: Strefa Sztygara – internetowej platformy szkoleniowo-informacyjnej dot. Górnictwa, katalogu elektronicznego, baz danych i zasobów elektronicznych poprzez stronę BG AGH.

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Wtorek: 9.30-14.00

Czwartek-Piątek: 9.30-14.00

Sobota (wybrane): W soboty zjazdów studentów niestacjonarnych (zob. organizacja roku akademickiego 2021/2022) biblioteka będzie czynna w godz. 9.30-14.00. na zasadach wymienionych wyżej, z wyłączeniem czytelni czasopism

środę Biblioteka Wydziałowa jest nieczynna.

Informacje ogólne

 1. Biblioteka czynna będzie wyłącznie dla pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.
 2. Dostęp do biblioteki wyłącznie pojedynczo, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki zakrywające nos i usta lub przyłbice, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk). Użytkowników prosimy o oczekiwanie przed wejściem do biblioteki i zachowanie bezpiecznego dystansu (1,5 m).
 3. Biblioteka będzie czynna w pn., wt., czw., pt. oraz wybrane soboty* w godz. 9.30-14.00.
 4. Przyjmujemy zwroty książek i podbijamy karty odejścia – w godz.  – jak wyżej – w Wypożyczalni.
 5. Do zapisu do biblioteki wymagana jest aktualna legitymacja studencka.
 6. Zamówienia na wypożyczenie książek prosimy przesyłać na adres e-mail: bibwgig@agh.edu.pl, dane książek prosimy wyszukiwać w katalogu elektronicznym, prosimy o sprawdzenie, czy książka ma status: na wydziale. Książki będzie można odbierać w wyznaczonym przez bibliotekę terminie, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i sprawdzeniu przez bibliotekarza rzeczywistej dostępności książki.
 7. Czytelnia książek czynna pn., wt., czw., pt. oraz wybrane soboty* w godz. 9.30-14.00 , po wcześniejszym umówieniu mailowym na konkretną godzinę. Ilość miejsc ograniczona do siedmiu stanowisk.  W czytelni książek udostępniamy tymczasowo prace dyplomowe. Katalog kartkowy prac dyplomowych jest niedostępny, prosimy o wyszukiwanie prac dyplomowych w Rejestrze prac dyplomowych. W mailu prosimy o podanie numerów sygnatur wybranych prac oraz oczekiwanie na potwierdzenie zamówienia i ustalenie terminu udostępnienia. Jednorazowo jedna osoba może zamówić maksymalnie 5 prac dyplomowych.
 8. Czytelnia czasopism czynna w pn., wt., czw., pt..w godz. 9.30-14.00 . Ilość miejsc ograniczona do siedmiu stanowisk.
 9. Istnieje możliwość bezpłatnego wykonania skanów wybranych artykułów z czasopism dostępnych w Bibliotece WILiGZ– konieczne złożenie zamówienia mailowego – proszę podać dane bibliograficzne artykułu (autor, tytuł art., tytuł, numer i rok wydania czasopisma).

Rejestr prac dyplomowych

Rejestrze prac dyplomowych

Wyszukiwanie ctrl+F.

Zamawianie prac mailowo na adresbibwgig@agh.edu.pl. 

Prosimy o podanie numerów sygnatur wybranych prac oraz oczekiwanie na potwierdzenie zamówienia i ustalenie terminu udostępnienia.

Jednorazowo jedna osoba może zamówić maksymalnie 5 prac dyplomowych.

Prace poufne nie są udostępniane.

Kontakt

mailowy: bibwgig@agh.edu.pl

 telefoniczny w godz. 7.30-15.30:   12 617-45-77