Czcionka
Kontrast

Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych

Prowadzi się badania naukowe i prace własne dotyczące możliwości flotacyjnego rozdziału minerałów, odzysku składników użytecznych z materiałów odpadowych, badania kinetyki flotacji surowców, oceny wzbogacalności surowców mineralnych, badania wpływu różnych parametrów na dokładność separacji w cieczach ciężkich, osadzarce i na stole koncentracyjnym, rozdziału metali towarzyszących. Oferta laboratorium obejmuje szeroki zakres badań dotyczących wzbogacania i uszlachetniania węgla, rud metali, surowców skalnych, ilastych oraz materiałów odpadowych, pozwalających na zaproponowanie sposobu i warunków prowadzenia procesów przeróbczych z ogólną oceną efektów technologicznych i ekonomicznych wraz z określeniem optymalnej technologii ich przeróbki. Wykonywane są analizy składu ziarnowego, densymetrycznego i chemiczne.

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Agnieszka Surowiak
asur@agh.edu.pl
12 617 20 53

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

  • Przeróbka surowców
  • Zagospodarowanie odpadów
  • Technologie bezodpadowe
  • Odzysk składników
This site is registered on wpml.org as a development site.