Czcionka
Kontrast

Laboratorium Chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej i technologii wody i ścieków 2.18HM A1/13 A1

Opis działalności badawczej, która jest realizowana w laboratorium:

  1. Oznaczanie podstawowych parametrów wody i ścieków – wskaźniki fizyczne i chemiczne.
  2. Zastosowanie metod chemicznych i fizykochemicznych do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z wód i ścieków (procesy koagulacji, odżelaziania, neutralizacji, sorpcji, wymiany jonowej)
  3. Chemiczna analiza ilościowa i jakościowa
  4. Chemia środowiska obejmująca analizę zanieczyszczeń wody i gleby wraz z metodami ich usuwania lub neutralizacji
  5. Kinetyka reakcji chemicznej – badanie wpływu ilości substancji oraz zmiany temperatury na szybkość reakcji chemicznej
  6. Reakcje w roztworach i zjawiska na granicach faz

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Dr Anna Hołda
turno@agh.edu.pl
(12) 617-21-73

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

  • Chemia fizyczna w tym zjawiska na granicy faz oraz kinetyka reakcji
  • Chemia analityczna ilościowa i jakościowa
  • Chemia środowiska
  • Technologia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
This site is registered on wpml.org as a development site.