Czcionka
Kontrast

Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Profil działalności Laboratorium obejmuje kształcenie w zakresie szeroko rozumianej problematyki bhp i ergonomii. Zajęcia umożliwiają poznanie podstawowych zjawisk naturalnych i procesów kształtujących warunki wykonywania pracy. Studenci mają możliwość praktycznego poznania przyrządów i technik pomiarowych związanych z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami, pojawiającymi się w przemysłowych procesach pracy oraz z zagadnieniami monitoringu wybranych czynników i zagrożeń w zakładach górniczych. Ćwiczenia w Laboratorium dotyczą:

 • pomiarów hałasu, zapylenia, wibracji, oświetlenia
 • metanometrii indywidualnej i automatycznej
 • badania parametrów mikroklimatu górniczego i oceny mikroklimatu środowiska pracy na powierzchni
 • badania wybuchowości metanu i właściwości wybuchowych pyłów
 • udzielania pierwszej pomocy.

Zakres wykonywanych ćwiczeń pozwala na wyznaczenie wielkości charakteryzujących narażenia pracowników na wybrane czynniki, reagowanie na powstałe zagrożenia, a także prawidłowy dobór działań profilaktycznych.

Stanowisko laboratoryjne „Metanometria automatyczna”
Stanowisko laboratoryjne „Oceny mikroklimatu środowiska pracy”

Dane kontaktowe do kierownika/opiekuna laboratorium:

Dagmara Nowak-Senderowska
nowaksen@agh.edu.pl
12-617-20-75

Obszary naukowe w których specjalizuje się kadra:

 • Rozpoznawanie i prognozowanie wielkości zagrożeń naturalnych, technicznych i osobowych na górniczych stanowiskach pracy oraz ich profilaktyka
 • Pomiary i analizy czynników materialnego środowiska pracy
 • Rozwiązania organizacyjno-techniczne dla poprawy bezpieczeństwa pracy
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 • Organizacja i ergonomia stanowisk pracy
 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zakładach
 • Ewakuacja
 • Bezpieczeństwo użytkowania tuneli drogowych
This site is registered on wpml.org as a development site.