Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

GORĄCE BUŁECZKI – Listopadowe nowości

Kobieta czytająca książkę w Bibliotece. Stosy książek leżące na biórku po jej prawej i lewej stronie

10 listopada @ 08:00 17:00

Kolejna porcja nowych książek w naszej Bibliotece. Jak co miesiąc polecamy nową porcję literatury z interesujących Was tematów. W listopadzie możecie znaleźć w naszej ofercie zarówno książki z tematyki górniczej  jak też na inne tematy pokrewne. Proponujemy dwa tytuły z zakresu bioniki , czyli interdyscyplinarnej nauki  badającej budowę i zasady działania organizmów oraz ich adaptowanie w technice i budowie urządzeń technicznych na wzór organizmu. Polecamy też unikatową monografie na temat klasyfikacji gleb oraz uaktualniane wydanie Atlasu hydrogeoróżnorodności. Szczegóły poniżej. Znajdziecie też coś dla programistów.

Szczegółowe informacje o naszych nowościach zajdziecie poniżej tego posta.

Ulepszcie nas!

Informacje na temat naszych kolejnych nowości będziemy podawać Wam regularnie poprzez wydziałową stroną internetową oraz wystawionych ‘potykaczach’ w budynkach A1 i A4. Jednocześnie chcemy Was prosić o pomoc! Ulepszcie nas poprzez przesyłanie sugestii nowych tytułów książek i czasopism, które chcielibyście u nas znaleźć w ofercie.

Zapraszamy też do zaglądania na nasze bookcrossingowe regały.

Autor, tytuł, rok wydaniaKrótki  zarys tematykiOkładka
Pytlik A.: Odporność udarowa kotew górniczych, wyd. 2022Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa GIG,  jest podsumowaniem działalności naukowej jej autora w zakresie badań kotew przy obciążeniu dynamicznym o charakterze impulsowym (udarowym).Odporność udarowa kotew górniczych
Poborska-Młynarska K.: Geologiczno-górnicze warunki eksploatacji w kopalniach podziemnych w wysadach solnych Polski  środkowej, wyd. 2022Publikacja prezentuje charakterystykę geologiczną wysadów solnych Polski środkowej wraz z ich genezą, wiele informacji historycznych i współczesnych, które dotyczą uwarunkowań i różnych aspektów technologii stosowanych w górnictwie solnym. Autorka zwraca uwagę na możliwość ochrony środowiska naturalnego przy wykorzystaniu pustek poeksploatacyjnych i kawern.  Publikacja ma charakter interesującego podręcznika, dlatego skorzystają z niej zwłaszcza studenci kierunków i inżynierowie eksperci branż związanych z geologią, górnictwem solnym, nauką o Ziemi, technologiami pozyskiwania surowców mineralnych, energii (w tym odnawialnej),  inżynierią i ochroną środowiska oraz składowaniem odpadów.Okładka książki Geologiczno-górnicze warunki eksploatacji w kopalniach podziemnych w wysadach solnych Polski środkowej
Łaciak M., Włodek T.: Badanie możliwości użytkowania i magazynowania skroplonego gazu ziemnego w aspekcie zmienności jego składu, wyd. 2022Badanie możliwości użytkowania LNG w świetle obowiązujących przepisów dotyczących jakości skroplonego gazu ziemnego wymaga analizy wybranych jego składów z uwzględnieniem zmienności podstawowych parametrów gazu. Związane jest to z tym, że niejednokrotnie w składzie LNG zawartość poszczególnych składników może zmieniać się w szerokim zakresie przy zachowaniu wybranego kryterium jakościowego. W tym celu wykonano analizę jakościową i weryfikację przykładowych składów LNG pod kątem wymagań prawnych oraz wymagań potencjalnych odbiorców
gazu skroplonego.
Okładka książki Badanie możliwości użytkowania i magazynowania skroplonego gazu ziemnego w aspekcie zmienności jego składu
Siddiqui S.: Nauka programowania opartego na testach, wyd. 2022Od oprogramowania wymaga się solidności i poprawności, a równocześnie oczekuje wydajnego działania i skalowalności. Jako programista odpowiadasz za zapewnienie aplikacjom tych właśnie cech. Niezależnie od tego, jakiego języka programowania używasz, praca zgodnie z paradygmatem TDD umożliwi Ci otrzymanie testowalnego kodu o wysokiej jakości. Choć te korzyści przeważają nad niedogodnościami podejścia TDD, wielu programistów narzeka na czasochłonność, pracochłonność i sprawiającą problemy implementację programowania opartego na testach. To przewodnik dla programistów, którzy chcą stosować podejście TDD w swojej codziennej praktyce. Pokazuje, jak korzystać z programowania sterowanego testami podczas pracy w trzech różnych językach: Go, JavaScripcie i Pythonie.Okładka książki Nauka programowania opartego na testach
Michalski Ł.: Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce, wyd. 2012W zaproponowanej metodyce optymalizacji  decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce autor stosuje kryterium minimalizacji jednostkowego zdyskontowanego społecznego kosztu wytwarzania energii elektrycznej z dostępnych światowych i krajowych zasobów kopalin i odnawialnych źródeł energii, uwzględniając parametry techniczne i ekonomiczne istniejących i nowych bloków energetycznych, elektrowni i elektrociepłowni, oraz prawodawstwo krajowe i unijne.Okładka książki Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce
Samek A.: Bionika, wiedza przyrodnicza dla inżynierów wyd. 2010Podręcznik omawia możliwości wykorzystania wiedzy przyrodniczej do rozwiązywania zagadnień technicznych. Przedstawia bogactwo występujących w przyrodzie form i realizowanych przez nie funkcji mogących być wzorcem dla innowacyjnych projektów w budowie maszyn i w innych dziedzinach techniki. Podaje przykłady zaskakujących analogii pomiędzy zasadami i regułami dotyczącymi budowy i działania organizmów oraz urządzeń technicznych. Omawia nowoczesne, ukierunkowane na przyrodę metody projektowania. Przytacza przykłady zrealizowanych rozwiązań wzorowanych na przyrodzie oraz koncepcji i pomysłów mogących być inspiracją do twórczej działalności inżynierskiej. Podręcznik niewątpliwie przyczyni się do lepszego przygotowania nowej kadry inżynierów przyszłości. Wobec niezwykle dynamicznego rozwoju badań bionicznych w świecie i pojawiających się coraz częściej nowatorskich konstrukcji wzorowanych na przyrodzie, może wypełnić istniejącą w tej dziedzinie lukę.Okładka książki Bionika, wiedza przyrodnicza dla inżynierów
Samek A.: Bionika w kształceniu, wyd. 2013Niniejsza książka ma pomóc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych z bioniki. Przedstawiono w niej wiele modułów jednostek dydaktycznych, wykładów i ćwiczeń, oraz zamieszczono odpowiednie przykłady. Omówiono również niezbędne do prowadzenia zajęć wyposażenie laboratoryjne. Podane informacje przeznaczone są głównie dla wykładowców, którzy mogą z nich czerpać konkretne rozwiązania przy projektowaniu swoich zajęć lub odpowiednio poszerzać albo modyfikować własne koncepcje.Okładka książki Bionika w kształceniu
Lamparski J.: GPS w geodezji, wyd. 2003Publikacja opisuje wykorzystanie GPS w pracach geodezyjnych, jako techniki rozwojowej, która będzie geodetom towarzyszyć w ich pracach na wielu polach. Omawia działanie uruchomionej ASG-PL Aktywnej Sieci Geodezyjnej, a także systemu Galileo.Okładka książki GPS w geodezji
Rząsa S., Owczarzak W.: Struktura gleb mineralnych, wyd. 2004Monografia zawiera zestaw oryginalnych metod badawczych, których rezultaty wykorzystano do sformułowania nowej definicji struktury gleby i opracowania systematyki struktury gleb mineralnych. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu osób zainteresowanych problematyka budowy i właściwości gleb .Okładka książki Struktura gleb mineralnych
Atlas hydrogeoróżnorodności województwa małopolskiego, wyd. 2022Jest to aktualizacja poprzedniego wydania. Zawiera zaktualizowane i odświeżone informacje uwzględniające zmiany prawa geologicznego i górniczego oraz szeroko rozumiany rozwój branży uzdrowiskowej i rozlewniczej. Przedstawiono ogólną charakterystykę wód leczniczych, termalnych i solanek oraz opisano i pokazano na zdjęciach ogólnie dostępne punkty hydrogeologiczne godne polecenia.Okładka książki Atlas hydrogeoróżnorodności województwa małopolskiego

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie: Studenci uczestniczą w wyjściu terenowym

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

This site is registered on wpml.org as a development site.