Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Majówkowe Gorące Bułeczki

Kobieta czytająca książkę w Bibliotece. Stosy książek leżące na biórku po jej prawej i lewej stronie

8 maja 2023 Cały dzień

W miesiącu Maju proponujemy garść książek pozyskanych od zaprzyjaźnionych z nami Bibliotek AGH. Będą to książki dotyczące:  BHP eksploatacji i  instalacji sieci w energetyce; geologii naftowej; oraz grafiki inżynierskiej. Prezentujemy też trzy monografie opisujące rezultaty badań prowadzonych przez ich autorów. Dotyczą one: estymacji pola prędkości w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI; metod statystycznych w analizie rynku nieruchomości ; oraz podziemnego składowania CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Szczegółowe informacje o naszych nowościach zajdziecie poniżej tego posta.

Możecie nas ulepszać!

Informacje na temat naszych kolejnych nowości będziemy podawać Wam regularnie poprzez wydziałową stroną internetową oraz wystawionych ‘potykaczach’ w budynkach A1 i A4. Jednocześnie chcemy Was prosić o pomoc! Ulepszcie nas poprzez przesyłanie sugestii nowych tytułów książek i czasopism, które chcielibyście u nas znaleźć w ofercie.

Zapraszamy też do zaglądania na nasze bookcrossingowe regały i wymiany przeczytanych książek na kolejne.

Autor, tytuł, rok wydaniaKrótki  zarys tematykiOkładka
Pirowska K.: Estymacja pola prędkości w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI z zastosowaniem metod optymalizacyjnych, wyd. 2015Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.  Celem pracy badawczej było opracowanie metody oszacowania pola prędkości propagacji fali podłużnej w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI na podstawie badań sejsmiki powierzchniowej.
Geo-spatial technologies and Earth resources, International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resource, wyd. 2017Hanoi University of Mining and Geology i International Society for Mine Surveying organizują Międzynarodową Konferencję nt. Technologii Geoprzestrzennych i Zasobów Ziemi w Hanoi w dniach 5-6 października 2017 r. Konferencja ma na celu uczczenie 50-lecia wietnamskiej edukacji geodetów górniczych (1967-2017), szczególnego wydarzenia wietnamskich mierniczych górników. Temat konferencji „Technologie geoprzestrzenne i zasoby Ziemi” jest zaproszeniem dla badaczy, naukowców i specjalistów do zaprezentowania wyników badań oraz bezpośredniej wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie zastosowań. Opracowanie zawiera szeroki przegląd postępów w dziedzinie technologii geoprzestrzennych i zasobów ziemi dla czytelników.
Krupa J.:  Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej, wyd. 2010Dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych.
Opisano zakres instrukcji eksploatacji i bezpieczną obsługę, wymagania budowlane i techniczne odnośnie kotłowni, zakresy odpowiedzialności przy eksploatacji i remontach urządzeń, zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne oraz zasady przygotowania miejsca. Przeznaczona jest dla pracowników służb BHP, osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji.
Pomoce projektowe z inżynierii chemicznej i procesowej / pod red. M. Palicy i J. Raczka, wyd. 2010Zebrano liczne informacje z podstawowych operacji jednostkowych, w tym dotyczących obliczania własności gazów i cieczy, hydrauliki, ruchu ciepła i wymienników, ruchu masy, destylacji, suszenia, filtracji, sedymentacji, mieszania i krystalizacji.  Książka stanowi pomoc dla studentów kierunku inżynieria i technologia chemiczna, wykonujących ćwiczenia, projekty i prace laboratoryjne i pisemne prace z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.
Maciaszek J., Gawałkiewicz R.: Podstawy grafiki inżynierskiej, wyd. 2007Podręcznik składa się z 11 rozdziałów, zawartych w 4 częściach. Część 1 zawiera charakterystykę różnego typu rysunków technicznych i geodezyjnych i podaje podstawowe standardy zawarte w normach i instrukcjach technicznych, związanych z ich wykonywaniem. Część 2 dotyczy wybranych zagadnień z geometrii wykreślnej. W 3 części zawarte są podstawy dwóch programów: Surfera oraz AutoCAD-a, natomiast w części  4 scharakteryzowano i omówiono podstawy graficzne wykonywania najważniejszych rysunków i map geodezyjnych.
Jasińska E.: Wybrane metody statystyczne w analizie rynku nieruchomości, wyd. 2012Monografia przedstawia ocenę wyznaczania atrybutów nieruchomości z wykorzystaniem analizy czynnikowej i drzew klasyfikacyjnych. Jest to rozszerzenie
dotychczas stasowanych metod badania rynku nieruchomości. Przedstawiono badania prowadzone w Krakowie, zastosowano 2  typy drzew klasyfikacyjnych: C&RT i CHAID obydwa dla zadania regresyjnego, przyjmując cenę transakcyjną, jako zmienna zależną. Autorka uznała drzewa CHAID za szczególnie przydatne w analizie rynku nieruchomości lokalowych, a analizę czynnikową – w procesie badania relacji współwystępowania atrybutów nieruchomości gruntowych. 
Zubrzycki  A.: Podstawy geologii naftowej, wyd. 2011Napisana jako podręcznik akademicki dla studentów WWNiG AGH oraz studentów kierunków związanych pośrednio z problematyką naftową i posiadających przygotowanie z zakresu geologii ogólnej. Zasadnicza część podręcznika oparta jest o cykl wykładów „Geologia naftowa” jakie autor prowadzi na WWNiG. Przedstawiona została tematyka geologii naftowej, oraz złóż węglowodorów i ich eksploatacji, autor zawarł też terminologię angielską.
Podziemne składowanie CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych)/ pod red. R. Tarkowskiego. Wyd. 2005Monografia przedstawia główne wyniki projektu badawczego pt.: „Podziemne składowanie CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych”. Problematyka dotycząca podziemnego unieszkodliwiania CO2 została wtedy podjęta po raz pierwszy w Polsce, czego rezultatem jest omawiana publikacja. Zespołem badawczym kierował jej autor. Wskazano przyszłe problemy badawcze i dalsze kierunki prac.
Mantegna R. N., Stanley H. E.: Ekonofizyka, wyd. 2001Ekonofizyka to jedna z dziedzin nauki zajmująca się zastosowaniem pewnych metod fizyki statystycznej do analizy rynków finansowych. Autorzy definiują potrzebne do jej zrozumienia pojęcia matematyki finansowej i procesów stochastycznych, (arbitraż, rynek efektywny, centralne twierdzenie graniczne, rozkłady Levy’ego). Analizują korelacje zmian kursów i indeksów giełdowych i budują modele wyjaśniające te statystyki. Określają też odpowiednie metryki dla rynku kapitałowego stosując teorię macierzy przypadkowych do analizy korelacji między kursami różnych akcji. Wprowadzają również czytelnika do teorii opcji i teorii Blacka-Scholesa rynku idealnego.

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

1 wydarzenie,

Kalendarz Etapów Rekrutacji na studia

2 wydarzenia,

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Michała Wieczorka oraz mgra inż. Przemysława Bokwy

1 wydarzenie,

2 wydarzenia,

2 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Konferencja – Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

This site is registered on wpml.org as a development site.