Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Gorące bułeczki z zakresu kartografii i geodezji – październikowe nowości

Kobieta czytająca książkę w Bibliotece. Stosy książek leżące na biórku po jej prawej i lewej stronie

8 października Cały dzień

Zgodnie z tym co napisaliśmy w październiku możecie znaleźć w Bibliotece Wydziałowej kolejne nowości. W tym miesiącu mocno postawiliśmy na dwie dziedziny nauki, które mocno ze sobą korespondują, czyli geodezję i kartografię. Pomiary dokonywane przez geodetów mogą być wykorzystywane na wiele różnorakich sposobów i mają masę zastosowań. Do najbardziej rozpowszechnionych efektów takich pomiarów zaliczyć należy oczywiście mapy. Mogą się one odnosić między innymi do rozległych obszarów jak kraj czy kontynent. Ale mogą się też odnosić do bardzo małych powierzchni takich jak działka. Rezultaty prac mają funkcje naukową,  ale mogą mieć również funkcję gospodarczą. Szeroko pojęte bezpieczeństwo uzależnione jest od pozyskanych i przetworzonych informacji, które odnoszą się do eksploatacji urządzeń czy budowli.

Szczegółowe informacje o naszych nowościach zajdziecie poniżej tego posta.

Ulepszcie nas!

Informacje na temat naszych kolejnych nowości będziemy podawać Wam regularnie poprzez wydziałową stroną internetową oraz wystawionych ‘potykaczach’ w budynkach A1 i A4. Jednocześnie chcemy Was prosić o pomoc! Ulepszcie nas poprzez przesyłanie sugestii nowych tytułów książek i czasopism, które chcielibyście u nas znaleźć w ofercie.

Autor, tytuł, rok wydaniaKrótki  zarys tematykiOkładka
Prószyński W., Kwaśniak M.: Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń, wyd. 2006Podręcznik poświęcony jest warstwie pojęciowej i terminologicznej wyznaczania przemieszczeń budowli inżynierskich i ich otoczenia na podstawie pomiarów geodezyjnych. Omówione są pojęcia odnoszące się do podstawowych metod opracowywania wyników tego typu pomiarów. Zasygnalizowano jedynie na poziomie definicyjnym specjalistyczne przetworzenia wyników pomiaru. Podstawy teoretyczne ilustrowane są na przykładach liczbowych, opatrzonych szczegółowymi wyjaśnieniami.okładka książki
Barlik M., Pachuta A.: Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, wyd. 2007Książka ma charakter podręcznika z tej części dziedziny geodezji wyższej, która traktuje o wpływie pola siły ciężkości, wytwarzanej przez Ziemię, na opracowanie wyników obserwacji geodezyjnych, astronomicznych i satelitarnych.okładka książki
Rogowski J., Kłęk M.: Geodezja satelitarna, wyd. 2009Pozycja poświęcona podstawom geodezji satelitarnej, omawia wykorzystanie globalnych systemów nawigacyjnych GNNS.okładka książki
Łyszkowicz A.: Geodezja fizyczna, wyd. 2012Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelitarnych metod wyznaczania wysokości względem średniego poziomu morza.okładka książki
Dąbrowski J.: Zagadnienia geodezji inżynieryjnej dotyczące inwestycji drogowych, wyd. 2014Pozycja opisuje zagadnienie geodezyjnej obsługi inwestycji.  Autor skupia się na podstawach prawnych geodezyjnej inwestycji drogowych.okładka książki
Gruszczyński S.: Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko, wyd. 2008Ocena oddziaływania na środowisko to jeden z ważniejszych elementów polityki środowiskowej. W pracy zaprezentowano metody informatycznego wspierania oceny stanu gleb.okładka książki
Gajderowicz I.:  Kartografia matematyczna dla geodetów, wyd. 1999Pozycja prezentuje klasyfikację odwzorowań kartograficznych poprzedzoną trygonometrią sferyczną i podstawami geometrii  elipsoidy obrotowej.okładka książki
Gajederowicz I.: Odwzorowania kartograficzne,  wyd. 2009Podręcznik dostosowano do potrzeb geodetów i kartografów. Opisuje zagadnienia odwzorowania kartograficznego i występujące zniekształcenia. Mogą z niego korzystać także geografowie zajmujący się prezentacją na mapach badanych zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych.okładka książki
Żyszkowska W. , Spallek W., Borowicz D.: Kartografia tematyczna, wyd. 2012Podręcznik dotyczy map tematycznych, na których są przedstawione obiekty, zjawiska oraz procesy fizyczne i abstrakcyjne, związane z wybranymi elementami środowiska geograficznego, występujące na, pod i nad powierzchnią Ziemi. Wizualizują one nie tylko położenie poszczególnych obiektów lub zjawisk pojawiających się w przestrzeni, ale także ich cechy jakościowe lub ilościowe, strukturę oraz relacje, jakimi są powiązane z innymi zjawiskami lub cechami. Mapy tematyczne spełniają wiele funkcji w nauce. Publikacja będzie szczególnie przydatna studentom specjalizacji kartograficznej oraz geodezji i kartografii, a także geografii i kierunków pokrewnych.okładka książki
Medyńska Gulij B.: Kartografia i geowizualizacja, wyd. 2012Podręcznik o współczesnej kartografii w najważniejszych jej zakresach, z naciskiem na nowe technologie. Przeznaczony jest dla studentów i specjalistów dziedzin związanych z przestrzenią geograficzną. Pracownicy naukowi, posługujący się mapami i innymi formami geowizualizacji w pracach badawczych uzyskają konkretne informacje o dostępności współczesnych źródeł danych.okładka książki

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

1 wydarzenie,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Keepersi powracają!

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

2 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

2 wydarzenia,

1 wydarzenie,

1 wydarzenie,

4 wydarzenia,

Różowe Skrzyneczki na WILiGZ

2 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

2 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

This site is registered on wpml.org as a development site.